NOC S ANDERSENEM v roce 2022

Napsal Anna Lukášková na . Odesláno do Děti akce

Pan Andersen sice drží symbolickou vládu nad tímto každoročním „svátkem čtenářů“, nicméně o něco důležitějším pánem letošní noci byl v polické knihovně pan Jaroslav Foglar. Konkrétně jeho Hoši od Bobří řeky a lov bobříků! Skauti a znalci bobříků vědí, že není v lidských (ani dětských J) silách získat všech 13 bobříků během jediné noci. Proto jsme počet i samotné plnění bobříků přizpůsobili našim možnostem. S Amálkou, Tomášem, Alicí, Haničkou, Alinou, Nelou, Adélkou P., Sofčou, Vítkem, Adélkou F., Honzou, Kubou a Lukášem jsme se vydali nejprve na Honský rybník. Tady řádili skuteční bobři, takže jsme měli možnost prohlédnout si jejich práci a následně zahájit lov.
1. Bobřík abecedy – na každé písmeno abecedy měly děti vymyslet jedno zvíře (znáte zvíře na Ř, X, Y, W
L?)
2. Bobřík pohádkových postav – k obrázkům pohádkových postav děti doplňovaly jejich jména
3. Bobřík mluvení – z deseti vybraných slov (bobřík, výlet, strom, párty, autobus, Foglar, sběr, balónky, hory, Andersen) bylo úkolem vymyslet alespoň trochu smysluplný příběh
J
4. Bobřík knížek – velké hledání knížek po knihovně v dětském oddělení, v dospělém oddělení a ve skladu
5. Bobřík tvoření – skládání, lepení a malování krabičky na bobříky
6. Bobřík odvahy – samostatně nebo ve dvojicích po světýlkách v Pellyho domech
7. Bobřík spánku – získali všichni, kdo přečkali noc v knihovně
8. Bobřík mlčení – tohoto bobříka jsme plnili do 7 hodin sobotního rána
9. Bobřík poznání – byl připraven pro ty, kteří měli chuť objevovat a poznávat něco nového
10. Bobřík přátelství – poslední a nejdůležitější bobřík, který se plnil po celou dobu
V sobotu ráno nám už nezbyl žádný bobřík na rozdávání. Všechny si rozebralo 13 šikovných děti, se kterými jsme strávily milé a kamarádské chvíle. Děkujeme za ně!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KNIHOVNĚ 2021

Napsal Administrátor na . Odesláno do Děti akce

Během letošních prázdnin jsme v polické knihovně strávili tři týdny ve společnosti celkem 53 dětí. Byly to tři týdny plné zážitků. Především dobrých, pomálu i těch špatných. Tři týdny plné dětí. Především nadšených a spokojených, pomálu i těch znuděných. Tři týdny příjemného počasí.

S mladšími dětmi jsme ve dvou týdenních turnusech zkoumali, ochutnávali, poznávali, měřili, sledovali, poslouchali … VODU. Každý den jsme chodili pro vodu k Jůlince, na náměstí jsme uskutečnili anketu o nejoblíbenější nápoj (vyhrála voda, kompletní výsledky ankety jsou k nahlédnutí v knihovně :), sledovali tok Ledhujky a hledali její prameny, stavěli hráze. V pondělí se nám věnovali dobrovolní hasiči ze Suchého Dolu a dětem umožnili vyzkoušet si manipulaci s hasičskou technikou, předvedli vybavení hasičského auta. V úterý jsme byli na exkurzi v Malých lázních Běloves, kde nás provedl pan Čtvrtečka, pověděl a ukázal mnoho zajímavého. Ve středu jsme se Šárkou Vávrovou ze Suchého Dolu putovali s ráčkem a zachraňovali vodní vílu, připomněli si koloběh vody v přírodě. Ve čtvrtek byla voda všude kolem nás, totiž při plavecké lekci v náchodském krytém bazéně. Poslední pátý den jsme si přivstali a odměnou nám byly téměř opuštěné a tiché Adršpašské skály. Vyprávěním o vodě nám procházku skalami a vyjížďku na lodičce zpestřil pan Petr Kohl ze Zdoňova. Na úplný závěr nechybělo již tradiční pouštění lodiček.

Moc děkuji všem výše uvedeným lidem, kamarádům, dobrovolníkům za připravený program a ochotu věnovat nám svůj čas. Děkuji Míše Meierové a Ivetě Vítkové za skvělou celotýdenní spolupráci, pomoc a nadšení pro věc. A taky… děkuji dětem za těch pár dní, které jsme mohli společně strávit. Byla to radost.

Se staršími dětmi jsme v rámci týdenního turnusu „cestovali“ do pravěku. Konkrétně do doby, kdy se začali objevovat první keramické výrobky, kdy lidé začali pracovat s hlínou. V maximální možné míře jsme se snažili ctít postup pravěkých lidí, po celý týden nám odborné a cenné rady předával pan Petr Toms. Prvním krokem byla těžba hlíny na Zděřině, pak následovalo zpracování hlíny (šlapání hlíny v kalfasu) v Maršovském údolí. V úterý jsme z takto připravené hlíny vytvářeli výrobky v hlavňovské klubovně. Ve středu jsme U Lidmanů v Machovské Lhotě keramické výrobky zdobili. Navečer jsme se ještě sešli na Cihelně, kde jsme zahájili stavbu pece pro výpal našich výrobků. Ve čtvrtek jsme absolvovali skvělý program v Archeoparku ve Všestarech. Hned po návratu do Police jsme dokončovali na Cihelně stavbu pece a nakládali pec připravenými výrobky. Výpal v peci probíhal až do ranních hodin za přítomnosti našeho lektora. Poslední táborový den jsme pec vykládali, rozebrali a odnesli si domů hotové výrobky.

Děkuji Dáše Krausové, Milanu Rotterovi a Janě Thérové za poskytnutí zázemí v Hlavňově, děkuji panu Šturmovi a jeho ochotnému personálu z restaurace U Lidmanů. Děkuji Marušce Hornychové za milou a nepostradatelnou spolupráci po celý táborový týden. Děkuji Petru Tomsovi, že jsme mohli prožít netradiční a inspirující týden. A taky… děkuji dětem. Všem, které se tábora zúčastnily, které měly chuť se zapojit do práce a vyzkoušet si něco nového, neobvyklého. Byla to velká zkušenost.

Kateřina Boučková

 
loga projekt 865