Druhá světová válka v naučné literatuře

Napsal Anna Lukášková na . Odesláno do Druhá světová válka

 


 PK N 930.9

DĚJINY

Dějiny evropské civilizace [Tištěný text] / [Grafy Jaroslav Láník ; Mp.
Jiří Fidler ; Reprodukční fot. Oto Palán] ; II. -- 1. vyd. -- Praha :
Paseka, 1995. -- 318 s. : fot., obr., mp., grafy.
ISBN 80-7185-012-8 (ISBN souboru). -- ISBN 80-7185-011-X : 2 sv. 250,00

učebnice - novověk - Habsburkové - historie - 1618-1995 - 2. světová válka
(1939-1945) - Evropa

930.9:930.9

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DĚLOSTŘELECKÁ

Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936 - 1938 [Tištěný text] . -- Brno :
Společnost přátel československého opevnění, 1996. -- 96 s. : pl., tb.,
fot. -- (Fortifikace ; sv.4)
Kč 78,00

Orlické hory - 2. světová válka (1939-1945) - historie - Československé
opevnění

94"1939/1945":943.7

*****************************************************
N 94(437.3)

DOKUMENTY

Dokumenty k historii Mnichovského diktátu 1937-1939 [Tištěný text] . -- 1.
vyd. -- Praha : Svoboda, 1979

2. světová válka (1939-1945)

943.7

*****************************************************
 
N 94(437.3)

KONFLIKTNÍ

Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění : Náčrt výkladu
německo-českých dějin od 19.století

dějiny - české dějiny - mezinárodní vztahy - česko-německé vztahy - 1.
světová válka (1914-1918) - 2. světová válka (1939-1945) - sudety - odsun -
německá menšina - Mnichovská dohoda - protektorát - historiografie -
pohraničí

94(437.3)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MLČENÍ

Mlčení korunních svědků : Rudolf Hess a vévoda z Kentu / Linda Picknettová
...[et al.] ; [z anglického originálu ...přeložil Vladimír Svoboda]. --
Vyd. 1. -- v Praze : Ikar, 2003. -- 415 s.: [16] s. obr. příl. : il. ; 24
cm. -- Název originálu: Double standards-Rudolf Hess cover-up. -- Obsahuje
rejstřík
ISBN 80-249-0246-X : 259.00


2. světová válka (1939-1945) - Hess,Rudolf - Německo - vévoda z Kentu

94"1939/1945"

*****************************************************
N 623
NĚMECKÁ

Německá, italská a japonská bojová letadla druhé světové války [Tištěný
text] / [Z angl. přel. Jiří Chodil ; Tb. vybr., ses., uspoř. Jaroslav
Šajtar]. -- 1. vyd, čes. -- Praha : SVOJTKA & VAŠUT, 1997. -- 163 s. :
obr., fot. -- (Ilustrovaný průvodce)
ISBN 80-7180-182-8 : Kč 169,00

letectví - konstrukce letadel - 2. světová válka (1939-1945)

623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

OPEVŇOVÁNÍ

Opevňování Náchodska [Tištěný text] : Pěchotní srub Březinka. -- Náchod :
Klub vojenské historie, 1997. -- 80 s. : obr., mp., tb. + fot. příl. --
(Fortifikace ; sv.7)
Kč 65,00

Běloves - Náchodsko - historie - Československé opevnění - 2. světová válka
(1939-1945)

94"1939/1945":943.7"19"

*****************************************************
N
SPOJENECKÉ

Spojenecké stíhačky druhé světové války [Tištěný text] / [Z angl. přel.
Jiří Chodil ; Tb. vybr., sest., uspoř. Jaroslav Šajtar]. -- 1. vyd, čes. --
Praha : SVOJTKA a VAŠUT, 1996. -- 159 s. : obr., fot. -- (Ilustrovaný
průvodce)
ISBN 80-7180-181-X : Kč 169,00

letectví - konstrukce letadel - 2. světová válka (1939-1945)

623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

VELKÉ

Velké finále : kapitoly ze zákulisí konce druhé světové války v Evropě. --
Vyd. 1. -- Beroun : Baroko & Fox, 1995. -- 261 s. : il. ; 21 cm
ISBN 80-85642-27-1

2. světová válka (1939-1945) - 1945 - osvobození - literatura faktu -
Československo

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)
ZA

Za obnovu státu Čechů a Slováků 1938-1945

dějiny ČR - 1938 - 1945 - 2. světová válka (1939-1945) - druhá republika -
Češi - Slováci

94(437.3)

*****************************************************
940.53

ŽALUJI

Žaluji. Pankrácká kalvarie. 2.díl. -- 2.vyd. -- Praha : Orbis, 1946. --
499-864 s.,fot.příl.
150.00

2. světová válka (1939-1945) - Čechy - okupace - protektorát - odboj -
zatýkání - gestapo - vězení - Pankrác - soudy - popravy - fakta - r. 1939 -
r. 1945 - svědectví - vězni - zabíjení - dopisy - básně

940.53
*****************************************************
N 940.53
ŽIVOT

Život ve třetí říši / vydáno s úvodem Richarda Bessela ; [z anglického
originálu ... přeložil Vladimír Čort]. -- 1. čes. vyd. -- Praha : Naše
vojsko, 2006. -- 151 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- (Historie a
vojenství). -- Název originálu: Life in the third reich
ISBN 80-206-0811-7 : 199.00 Kč

historie - Německo - Třetí říše - 2. světová válka (1939-1945) - nacismus -
propaganda - holocaust - eseje

940.53

*****************************************************

ABDULIN, Mansur, 1923-

Krvavá cesta od Stalingradu : zpověď prostého vojáka / Mansur Abdulin ; [z
anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hnilička]. -- Vyd. 1. -- Brno :
Jota, 2005. -- 200 s. ; 21 cm. -- (Military). -- Název originálu: Red Road
from Stalingrad
ISBN 80-7217-356-1 : 248.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - vzpomínkový - autobiografický - východní
fronta

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ADAIR, Paul

Hitlerova největší porážka : zkáza skupiny armád Střed, červen 1944 / Paul
Adair ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Grubhoffer]. -- Vyd.1.
-- Praha : Deus, 2000. -- 242 s.,[16] s.obr.příl. : il., mp. ; 24 cm. --
Bibl. s. 239-242
ISBN 80-86215-11-3

2. světová válka (1939-1945) - Hitler, Adolf, 1889-1945 - generálové -
Wehrmacht - 1944

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

AHARONI, Zvi, 1921-

Operace Eichmann : co se skutečně událo / Zvi Aharoni, Wilhelm Dietl ; [z
německého originálu ... přeložila Eva Pátková]. -- Vyd.1. -- Praha :
Themis, 2002. -- 215 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Název
originálu: Der Jäger Operation Eichmann. -- Bibl. s. 210-213
ISBN 80-7312-004-6 : 252.00

2. světová válka (1939-1945) - fašismus - nacismus - Německo -
Eichmann,Adolf - nacisté - váleční zločinci - válečné zločiny - dokumenty

940.53:32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

AILSBY, Christopher

SS: Peklo na východní frontě : válka Waffen-SS v Rusku 1941-1945 /
Christopher Ailsby ; [translation Marta Adlerová]. -- Čes. vyd. 1. -- Praha
: V. Svojtka, 1999. -- 192 s. : fot. ; 25 cm
ISBN 80-7237-145-2

2. světová válka (1939-1945) - SS jednotky - východní fronta

94"1939/1945"

*****************************************************
N 929

ALBRIGHT, Madeleine Korbel, 1937-

Pražská zima : osobní příběh o paměti, Československu a válce (1937-1948) /
Madeleine Albrightová ; spolupracoval Bill Woodward ; přeložil Tomáš Vrba.
-- 1. vyd. -- Praha : Argo, 2012. -- 439 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm.
-- Přeloženo z angličtiny -- Vydáno ve spolupráci s Knihovnou Václava
Havla. -- Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
ISBN 978-80-257-0714-2 (váz.) : 448.00 Kč

Albright, Madeleine Korbel, 1937- - političky - 2. světová válka
(1939-1945) - Židé - Praha (Česko) - Československo - autobiografický -
vzpomínkový - česká literatura

929:323

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ALLDRITT, Keith, 1935-

Přátelství mocných : Franklin D.Roosevelt a Winston Churchill 1945 / Keith
Alldritt ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Pilátová]. -- Vyd.
1. -- Praha : Naše vojsko, 1997. -- 172 s., [12] s. obr. příl. : il. ; 22
cm. -- Rejstřík s.167-172
ISBN 80-206-0545-2

2. světová válka (1939-1945) - politici

. Roosevelt Franklin Delano - Churchill Winston Leonard Spencer

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

AMBROSE, Stephen E. (Stephen Edward) , 1936-2002

V nebezpečných výšinách : o mladých mužích bojujících v letech 1944-1945 v
letounech B-24 / Stephen E. Ambrose ; [z anglického originálu ... přeložila
Naďa Funioková]. -- Vyd. 1. -- Brno : JOTA, 2006. -- 277 s., [8] s. obr.
příl. : il. ; 21 cm. -- (Jota - Military). -- Bibl. s. 270-272. -- Název
originálu: The wild blue
ISBN 80-7217-387-1 : 268.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - letci ameritští - 1944-1945 - bombardéry -
letectvo - letecké bitvy - McGovern, George

94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53

ANDREJS, Jaroslav, 1908-2002

Tři cesty k smrti : (zánik skupiny Zinc) / Jaroslav Andrejs. -- 2. vyd. --
Praha : Typo a grafik, 1992. -- 191 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 20 cm. --
(Centurion ; sv. 1)
ISBN 80-901191-0-7

historie - 2. světová válka (1939-1945) - Československo - okupace -
protektorát Čechy a Morava - heydrichiáda - protinacistický odboj - odboj -
1941-1942 - rozvědky - parašutisté - kolaborace

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

AUSKÝ, Stanislav A.

Vojska generála Vlasova v Čechách [Tištěný text] : Kniha o nepochopení a
zradě. -- 2. vyd. -- Praha : Vyšehrad, 1992. -- 348 s. : fot.
ISBN 80-7021-096-6 : Kčs 82,00

2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53"1939/1945"

*****************************************************
N 32
AUSKÝ, Stanislav A., 1922-

Dobrovolníci : evropská politika a druhá světová válka / Stanislav A.
Auský. -- Vyd. 1. -- Praha : Dita, 2002. -- 284 s. : il. ; 21 cm. --


Rejstřík s. 282-285.
ISBN 80-85926-35-0 : 198.30

2. světová válka (1939-1945) - politika - mezinárodní politické vztahy -
vojenské jednotky - historie

327:940.53

*****************************************************
N 94"0375/20.."

AUSKÝ, Stanislav A., 1922-

Kozáctvo : poslední nástup a zánik / Stanislav Auský. -- Vyd.1. -- Praha :
Mladá fronta, 2003. -- 255 s., [32] s. fot. příl. : il. ; 21 cm. -- (Archiv
; sv. 83)
ISBN 80-204-0993-9 : 199.00

Rusko - 2. světová válka (1939-1945) - kozáci - armády - vojáci - historie

94"0375/20..":940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

AXELL, Albert

Hrdinové Ruska : 1941-1945 / Albert Axell ; [z anglického originálu ...
přeložil Jiří Voňka]. -- Vyd.1. -- Praha : Deus, 2002. -- 227 s., [24] s.
obr. příl. : il., mp. ; 24 cm. -- Název originálu: Russia's heroes. --
Bibl. s. 219-221.
ISBN 80-86215-37-7 : 209.00

2. světová válka (1939-1945) - Sovětský svaz - ruská armáda - armáda

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BARNETT, Correlli, 1927-

Hitlerovi generálové [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Petr Antonín a
kol.]. -- 1. vyd. -- Brno : JOTA, 1997. -- 557 s. + fot. příl. --
(Military)
ISBN 80-7217-003-1 : Kč 295,00

2. světová válka (1939-1945) - generálové - německá armáda

940.53:940.53/.54

*****************************************************
PK N 32
BARTOŠ, J.

Nedokončené životopisy : Portréty mladých lidí, kteří položili život v boji
proti fašismu. -- 1.vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1987. -- 309 s., fot.

2. světová válka (1939-1945) - odboj protifašistický

32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BAUMBACH, Werner, 1916-1954

Příliš pozdě? [Tištěný text] / [Z něm. orig. přel. Jiří Gojda]. -- 1. vyd.
-- Plzeň : MUSTANG, 1997. -- 260 s. + fot. příl. -- (Pilot)
ISBN 80-7191-287-5 : Kč 219,00

Německo - 2. světová válka (1939-1945) - letectví

94"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BEAMONT, Roland

Tempesy nad Evropou [Tištěný text] / [Přel. Vladimír Panoš ; Jazyk. uprav.
Jiří Dejl]. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT KŘÍDEL, 1996. -- 110 s. : fot.
ISBN 80-85820-41-8 : Kč 149,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BECK, Pip

Stále ve střehu : ženský sbor pomocných služeb letectva na velitelství
letiště pro bombardéry RAF / Pip Becková ; [z anglického originálu ...
přeložil Vratislav Konečný ml.]. -- 1. čes. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
2006. -- 243 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Název originálu:
Keeping watch
ISBN 80-206-0842-7 : 259.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - letectvo - RAF - ženské sbory -
radiotelegrafistky - vzpomínkový - autobiografický

94"1939/1945"

*****************************************************
N 92
BEJČEK, Eduard, 1930-2004

Voják se srdcem bohéma : genmjr.Richard Tesařík / Eduard Bejček, František
Hanzlík. -- Vizovice : Lípa, 2002. -- 205 s. : il. ; 24 cm. -- Obsahuje
fotografie. -- Bibl. s. 201-203.
ISBN 80-86093-63-8 : 210.00

vojenství - 2. světová válka (1939-1945) - generálové - politické procesy -
životopisy - Tesařík,Richard(generál),1915-1967

92 Tesařík R.:943.7

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BEKKER, Cajus, 1924-

Prokleté moře [Tištěný text] / [Přel. Leoš Jaren]. -- 1. vyd. -- Plzeň :
MUSTANG, 1995. -- 268 s. : mp. -- (Military ; sv.2)
ISBN 80-85831-64-3 : Kč 145,00

námořnictvo - 2. světová válka (1939-1945) - wehrmacht

940.53:940.53/.54

*****************************************************

BEŇO, Ladislav, 1921-

Salvy pod Tatrami [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1978.
-- (Fakta a svědectví)

2. světová válka (1939-1945)

940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BERGER, Pavel

10 800 sestřelů : Jagdgeschwader 52, historie nejúspěšnější stíhací
jednotky všech dob / Pavel Berger. -- Vyd.1. -- Praha : Ares, 2001. -- 204
s., [44] s. obr. příl. : il., mp. ; 24 cm. -- Bibl. s. 204
ISBN 80-86158-13-6 (Ares, Praha). -- ISBN 80-86215-16-4 (Deus, Praha)

historie - 2. světová válka (1939-1945) - letci - letectví - Jagdgeschwader
52 - Německo

94"1939/1945"

*****************************************************
N 92
BERR, Hélene, 1921-1945

Deník : deník židovské dívky v okupované Francii 1942-1944 / Hélene Berrová
; [z francouzského originálu ... přeložila Věra Dvořáková]. -- Vyd. 1. --
Praha : Vyšehrad, 2009. -- 253 s. : il., portréty, plán, faksim. ; 21 cm.
-- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7429-004-6 (váz.) : 258,00 Kč

Berr, Hélene, 1921-1945 - Židé - holocaust, 1939-1945 - židovské děti -
protifašistický odboj - 2. světová válka (1939-1945) - autobiografický -
vzpomínky - vzpomínkový - deníky - francouzská literatura

929

*****************************************************
N 92
BERTHOLD, Will, 1924-

42 atentátů na Adolfa Hitlera / Will Berthold ; [přeložila Hana Vočková].
-- 1.vyd. -- Praha : Brána, 1999. -- 212 s. ; 22 cm. -- Orig. : Die 42
attentate auf Adolf Hitleí Beneš]. -- Rejstřík s. 208-212 ; bibl. s.206-207
ISBN 80-7243-029-7 : 178.00

atentáty - historie - 2. světová válka (1939-1945) - Hitler, Adolf -
Německo - 30. -40. léta 20. stol.

92 Hitler A.

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BETHELL, Nicholas

Útok na SSSR / Nicholas Bethell a redakční skupina Time-life Books ;
[translation Tadeusz W.Schmidt]. -- 1.čes. vyd. -- Praha : Svojtka, 2000.
-- 216 s.: il. ; 25 cm. -- (2. světová válka. Ilustrovaný průvodce). --
Obsahuje:fotografie, tabulky, mapky, bibliografii. -- Bibl. s. 214-215
ISBN 80-7237-279-3 : 249.00

historie - 2. světová válka (1939-1945) - Sovětský svaz - Rudá armáda -
blokády - SSSR - bitvy - partyzáni

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BIERMANN, Werner, 1945-

Léto 1939 : [historická reportáž z předvečera nejničivější války lidských
dějin] / Werner Biermann ; [přeložila Zlata Kufnerová]. -- 1. vyd. -- Praha
: Mladá fronta, 2011. -- 269 s. ; 21 cm. -- Přeloženo z němčiny. --
Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-204-2249-1 (váz.) : 279,00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - politické dějiny - Evropa - kultura a
společnost - reportáže

94"1939/1945":32:94(4)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BOCK, Fedor von

Mezi povinností a pochybnostmi / Fedor von Bock : válečný deník / [z
německého originálu ... přeložil Luděk Matyska]. -- Brno : Books, 1998. --
618 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- (Bonus A-Memorabilia). --
Bibl. s. 574-576 ; Rejstříky s. 577-618.
ISBN 80-85914-92-1

2. světová válka (1939-1945) - Německo - generálové - deníky

. Bock, Fedor von, 1880-1945

940.53:92 Bock F. von

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BOROVIČKA, Michael, 1951-

Pearl Harbor 1941 : ze zákulisí jednoho zákeřného přepadu / Michael
Borovička. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakl., 2001. -- 96 s.: il.,mp.
; 24 cm. -- Obsahuje bibliografii.
ISBN 80-7181-607-8

2. světová válka (1939-1945) - Pacifik - Pearl Harbor - USA - Japonsko -
vojenské operace

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BORSKÝ, Karel, 1921-2001

Zítra začne obyčejný den [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Třebíč : TEMPO,
1998. -- 300 s. + fot. příl.
Kč 175,00

1. československý armádní sbor - 2. světová válka (1939-1945) - východní
fronta

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BOYINGTON, Gregory, 1912-1988

Létající tygři : pilot US Marine corps v Barmě a Pacifiku / Gregory "Pappy"
Boyington ; [překlad Karel Polanský]. -- 1.vyd. -- Cheb : Svět křídel,
2001. -- 175 s. : il. ; 25 cm
ISBN 80-85280-72-8

2. světová válka (1939-1945) - letectví - letci - stíhači - Tichomoří -
Barma

940.53

*****************************************************
S N 940.53
BOYNE, Walter J., 1929-

Křídla proti křídlům [Tištěný text] : Letectvo ve druhé světové válce / [Z
angl. orig. přel. Jaroslav Gorčák]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1996. -- 298 s. + fot. příl.
ISBN 80-206-0515-0 : Kč 187,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BOYNE, Walter J., 1929-

Srážka titánů [Tištěný text] : Námořní bitvy 2. světové války / [Z angl.
orig. přel. Miroslav Goppold]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1997. --
283 s. + fot. příl.
ISBN 80-206-0541-X : Kč 182,00

2. světová válka (1939-1945) - námořnictvo

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BRADDON, Russell, 1921-1995

Zajat Japonci / Russell Braddon ; [z anglického originálu ... přeložil
Josef Grubhoffer]. -- Vyd.1. -- Praha : Naše vojsko, 2002. -- 311 s., [8]
s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Název originálu: The Naked Island
ISBN 80-206-0608-4 : 269.00

2. světová válka (1939-1945) - Japonsko - zajatci - autobiografie

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BRAND, Max, 1892-1944

Stíhací peruť na Guadalcanalu / Max Brand ; přeložil Jiří Dejl. -- Vyd. 1.
-- Praha : Železný, 1999. -- 169 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 22 cm
ISBN 80-240-0245-0

2. světová válka (1939-1945) - Guadalcanal - námořnictvo

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BRANDON, Lewis

Noční letec : příběh vítězství Mosquit 100. skupiny RAF nad německými
nočními stíhači / Lewis Brandon ; [z anglického originálu ... přeložil Jan
Krist]. -- 1. čes. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 2008. -- 277 s., [8] s.
obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Název originálu: Night Flyer
ISBN 9788020609601 : 330.00 Kč

stíhači - letci - RAF - 2. světová válka (1939-1945) - Velká Británie -
Německo - nálety - anglická literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53

BRENNER-WONSCHICK, Hannelore, 1951-

Děvčata z pokoje 28 : přátelství, naděje a přežití v Terezíně / Hannelore
Brenner-Wonschicková ; [přeložily Iva Kratochvílová a Lenka Šedová]. --


Vyd. 1. -- Brno : Barrister & Principal, 2007. -- 294 s. : il. ; 24 cm. --
Kniha vyšla s laskavým přispěním Česko-německého fondu budoucnosti a Fondu
budoucnosti Rakouské reoubliky. -- Bibl. a poznámky s. 286 - 294. -- Název
originálu: Die Mädchen von Zimmer 28
ISBN 80-87029-03-8 : 345.00 Kč

Terezín - koncentrační tábory - vzpomínky - skutečné příběhy - holocaust -
Židé - 2. světová válka (1939-1945)

940.53:32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BREUER, William B.

Tajné příběhy II. světové války / William B.Breuer ; [z anglického
originálu ...přeložil Petr Handl]. -- Vyd.1. -- [Česko?] : Aradan, 2001. --
335 s.: il. ; 22 cm. -- Originál: Undercover tales of world war II
ISBN 80-86469-08-5

2. světová válka (1939-1945) - záhady - historie

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BREUER, William B.

Tajné příběhy II. světové války. [2], Přísně tajné / William B.Breuer ; [z
anglického originálu ... přeložil Petr Handl]. -- Vyd.1. -- [Česko?] :
Aradan, 2001. -- 344 s.: il. ; 21 cm. -- Originál: Top secret tales of
world war II
ISBN 80-86469-29-8

2. světová válka (1939-1945) - špionáž - tajné operace - sabotáže - korupce

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BREUER, William B., 1923-

Operace Dragoon : spojenecká invaze na jihu Francie : od Riviery údolím
Rhony / William B. Breuer ; [přeložil Augustin Hebelka]. -- Vyd.1. -- Brno
: Jota, 2003. -- 271 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm. --
(Jota-Military). -- Bibl. s. 268-270
ISBN 80-7217-213-1 : 99.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Francie - invaze - letectvo - námořnictvo -
výsadkáři - Spojenci - operace Dragoon

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BREUER, William B., 1923-

Útok na Cabanatuan / William B. Breuer ; z originálu ... přeložil Ivan Sec.
-- Vyd. 1. -- [Havířov?] : Koala, 2005. -- 269 s., [16] s. obr. příl. :
il., mp., pl. ; 21 cm. -- (Pravdivé příběhy II. světové války)
ISBN 80-903520-5-7 : Kč 199.00

2. světová válka (1939-1945) - Tichomoří - Pacifik - vojenské operace -
američtí vojáci - operace Cabanatuan - zajatecké tábory - koncentrační
tábory - Cabanatuan - Filipíny - američtí zajatci - osvobození

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BREUER, William B.,1923-

Lsti a klamy II.světové války / William Breuer ; [z anglického originálu
... přeložil Petr Handl]. -- Vyd. 1. -- [Ostrava?] : ARADAN, 2003. -- 343
s. : il. ; 22 cm
ISBN 80-86469-31-X : 199.00

historie - 2. světová válka (1939-1945) - tajní agenti - tajné služby -
špionáž

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BROOKS, Thomas F.

Hello Boys! [Tištěný text] : Cesta V. sboru US Army z Louisiany do Plzně /
[[Přel.] Ivan Brož]. -- 1. vyd. -- Praha : Knižní klub, 1996. -- 212 s. :
fot.
ISBN 80-7179-321-7 : Kč 139,00

USA - Čechy - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BROWN, Eric N.

Souboje na obloze [Tištěný text] / [Přel. Karel Hegr ; Jazyk. uprav. Jiří
Dejl]. -- 1. vyd. -- Cheb : Svět křídel, 1996. -- 197 s. : fot., tb.
ISBN 80-85280-39-6 : Kč 170,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BROWN, Robin

112. stíhací peruť [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Aleš Kroupa]. --
1. vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1997. -- 358 s. : obr., mp. + fot. příl. --
(Pilot ; sv.50)
ISBN 80-7191-202-6 : Kč 239,00

Afrika - 2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BROŽ, Jiří

Admirál Canaris a jeho Abwehr [Tištěný text] . -- 1. vyd, 1995 : Agentura
V.P.K. ; Praha. -- fot. příl. -- 331 s.
Kč 158,0080-85622-56-4

2. světová válka (1939-1945)

. Canaris, Wilhelm, 1887-1945

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BRUCE, Roy W., 1921-

Crommelinovi Thunderbirds [Tištěný text] : Air Group 12 útočí na srdce
Japonska / [Přel. Stanislav Dudek]. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT KŘÍDEL, 1998.
-- 226 s. : fot., mp., tb.
ISBN 80-85280-51-5 : Kč 229,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BRÜTTING, Georg, 1913-1997

Německá esa na střemhlavých bombardérech [Tištěný text] / [Přel. Jaroslav
Vincenc]. -- 1. vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1995. -- 222 s. : schém., tb. +
fot. příl. -- (Pilot ; sv.16)
ISBN 80-85831-53-8 : Kč 129,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945) - Německo

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BRYAN, Joseph

Yorktown [Tištěný text] / [Přel. Ivan Šubrt]. -- 1. vyd. -- Plzeň :
MUSTANG, 1995. -- 142 s. + fot. příl. -- (Military ; sv.8)
ISBN 80-7191-026-0 : Kč 119,00

letadlové lodě - 1943 - 2. světová válka (1939-1945) - Tichomoří

94"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 940.53

BURGER, Adolf, 1917-

Ďáblova dílna : v padělatelském komandu koncentračního tábora Sachsenhausen
/ Adolf Burger. -- Praha : Ikar, 2007. -- 269 s., obr. příl., fot.
ISBN 978-80-249-0968-4 : 369.00

právo - koncentrační tábory - tábory - Sachsenhausen - 2. světová válka
(1939-1945) - historie - peníze - padělání - věznění - vězňové - padělatelé
- padělatelství - fašismus - zločiny - Burger, Adolf - Birkenau - Osvětim

940.53:34/354

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BURT, Kendal

Sestřelen nad Anglií / Kendal Burt, James Leasor ; [z anglického originálu
... přeložil Jiří Bartoň]. -- Vyd. 1. -- Praha : Deus, 2003. -- 221 s., [4]
s. obr. příl. : il. ; 22 cm
ISBN 80-86215-49-0 : 90.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Německo - letci - zajetí - skutečné příběhy

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BUTCHER, Harry C. (Harry Cecil) , 1901-

Tři roky s Eisenhowerem / Harry C. Butcher ; [podle amerického vydání ...
přeložili Josef Milota a Jiří Hron] ; 1. -- Praha : Naše vojsko, 2005. -- 2
sv. (473 s., [10] s. obr. příl., 374 s., [30] s. obr. příl.) : il., mapy,
portréty ; 24 cm. -- (Historie a vojenství). -- Přeloženo z angličtiny
ISBN 80-206-0777-3 (soubor : váz.). -- ISBN 80-206-0775-7 (sv. 1 : váz.).
-- ISBN 80-206-0776-5 (sv. 2 : váz.)

Eisenhower, Dwight David, 1890-1969 - generálové - 2. světová válka
(1939-1945) - vojenské operace - ozbrojené síly - autobiografický -
vzpomínkový - deníky - americká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BUTCHER, Harry C. (Harry Cecil) , 1901-

Tři roky s Eisenhowerem / Harry C. Butcher ; [podle amerického vydání ...
přeložili Josef Milota a Jiří Hron] ; 2. -- Praha : Naše vojsko, 2005. -- 2
sv. (473 s., [10] s. obr. příl., 374 s., [30] s. obr. příl.) : il., mapy,
portréty ; 24 cm. -- (Historie a vojenství). -- Přeloženo z angličtiny
ISBN 80-206-0777-3 (soubor : váz.). -- ISBN 80-206-0775-7 (sv. 1 : váz.).
-- ISBN 80-206-0776-5 (sv. 2 : váz.)

Eisenhower, Dwight David, 1890-1969 - generálové - 2. světová válka
(1939-1945) - vojenské operace - ozbrojené síly - autobiografický -
vzpomínkový - deníky - americká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N
BUTLER, Josephine

Tajný kruh [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Dagmar Čapková]. -- 1.
vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1995. -- 157 s. : mp. -- (Fakta a svědectví ;
sv.125)
ISBN 80-206-0493-6 : Kč 76,00

Francie - protifašistický odboj - 2. světová válka (1939-1945) - Anglie

. Butlerová Josephine - Churchill Winston

327.8:327.8

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BUTLER, Rupert

Hitlerova mladá garda : dějiny Hitlerjugend / Rupert Butler ; přeložil Ivan
Ryčovský. -- V Praze : Columbus, 1997. -- 157 s. ; 24 cm
ISBN 80-85928-42-6

2. světová válka (1939-1945) - historie - Hitlerjugend

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

BUTLER, Rupert

Ocelová Pěst : historie britských commandos / Rupert Butler ; přeložil Ivan
Ryčovský. -- v Praze : Columbus, 1998. -- 230 s ; 24 cm


ISBN 80-85928-80-9

2. světová válka (1939-1945) - oddíly commandos

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CAIDIN, Martin, 1927-

Noc, kdy zemřel Hamburk [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Igor
Indruch]. -- Olomouc : Votobia, 1995. -- 142 s. + fot. příl.
ISBN 80-85885-19-0 : Kč 85,00

bombardování - nálety - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CARELL, Paul, 1911-1997

Lišky pouště [Tištěný text] : Boje v Severní Africe za druhé světové války
/ [Z něm. přel. René J. Tesař]. -- 1. vyd, v češ. -- Praha : Erika, 1996.
-- 379 s. : mp.
ISBN 80-7190-288-8 : Kč 169,00

Afrika - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N
CIANO, Fabrizio, 1931-

Můj dědeček Mussolini [Tištěný text] / [Z ital. orig. přel. Karina Havlů].
-- 1. vyd. -- Praha : CLARTON, 1994. -- 137 s. + fot. příl. -- (Bumerang ;
sv.3)
ISBN 80-901620-3-7 : Kč 79,00

Itálie - vzpomínky - 2. světová válka (1939-1945)

. Ciano, Fabrizio, 1931- - Mussilini Benito - Ciano Galeazzo

92:92 Ciano F.

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CÍLEK, Roman, 1937-

Agonie : drama posledních dnů a hodin války / Roman Cílek. -- Vyd. 1. --
Praha : Pražská vydavatelská společnost ; Epocha, 2007. -- 141 s., [8] s.
obr. příl. : il., portréty, plány ; 21 cm. -- (Magnet, ISSN 1802-6915 ; sv.
č. 1)
ISBN 978-80-7250-389-6 (Pražská vydavatelská společnost : váz.). -- ISBN
978-80-87027-45-5 (Epocha) : 69.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - protifašistický odboj - partyzánské hnutí -
válečné zločiny - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CÍLEK, Roman, 1937-

Hlasy z hořících domů : Lidice, Ležáky, Český Malín, Ploština, Prlov,
Zákřov, Javoříčko / Cílek, Richter, Veverka. -- V Praze : XYZ, 2011. -- 334
s. : il., portréty ; 25 cm. -- Chronologický přehled
ISBN 978-80-7388-518-2 (váz.) : 299,00 Kč

válečné zločiny - zločiny nacismu - oběti nacismu - 2. světová válka
(1939-1945) - Československo

94"1939/1945":323.28:329.17

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CÍLEK, Roman, 1937-

Holocaust : zřetězení zla : tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí
nacistického vyhlazovacího programu / Roman Cílek. -- 2. vyd. -- Praha :
P3K, 2007. -- 293 s. ; il. : 21 cm
ISBN 978-80-903584-8-5 : 299.00 Kč

Židé - holocaust - koncentrační tábory - nacismus - 2. světová válka
(1939-1945) - váleční zločinci - soudní procesy - česká literatura

94"1939/1945":323

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CÍLEK, Roman, 1937-

Holocaust: -a Bůh tehdy mlčel : tři osudy a jeden proces: pohled do
zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů / Roman Cílek. -- Český Těšín :
Agave, 2003. -- 239 s.,fot.příl. [48] s. fot. příl. : il. ; 22 cm
ISBN 80-86160-75-0 : 289.00

2. světová válka (1939-1945) - nacisté - holocaust - koncentrační tábory -
váleční zločinci - Židé

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/45"

CÍLEK, Roman, 1937-

Krysí stezky, aneb, Jak se prohrává válka : pohled do zákulisí pádu "třetí
říše" / Roman Cílek. -- Vyd. 2, v Akcentu 1. vyd. -- Třebíč : Akcent, 1999.
-- 228 s. : fot. ; 21 cm. -- (Fakta)
ISBN 80-7268-001-3

2. světová válka (1939-1945) - SS jednotky

94"1939/1945"

*****************************************************
N
CÍLEK, Roman, 1937-

Muž, jehož řemeslem byl zločin [Tištěný text] : Tajné služby - pohled do
zákulisí historie. -- Žďár nad Sázavou : IMPRESO plus, 1995. -- 324 s. +
fot. příl. -- (Literatura faktu)
ISBN 80-85835-19-3 : Kč 100,00

SSSR - 2. světová válka (1939-1945) - Německo - tajné služby - špionáž

. Naujocks Alfred Helmut

328:32

*****************************************************
N 94(437.3)
CÍLEK, Roman, 1937-

Pamětihodné bitvy (střety a boje) našich dějin : rok 1918 až 1945 / Roman
Cílek - Karel Richter ; [ilustrace: Jaroslav Černý]. -- Český Těšín :
Agave, 2002. -- 436 s. : il. ; 22 cm
ISBN 80-86160-60-2 : 269.00

Československo - Česko - historie - války - bitvy - 1918-1945 - 2. světová
válka (1939-1945) - populárně-naučné publikace

943.7:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CÍLEK, Roman, 1937-

Prst na spoušti : pohled do zákulisí nacistických tajných služeb: vzestup a
pád Heydrichova esa pro zvláštní úkoly / Roman Cílek. -- Vyd. 1. -- Třebíč
: TEMPO, 1998. -- 363 s., fot. příl. ; 21 cm. -- (Fakta)

2. světová válka (1939-1945) - špionáž

. Naujocks Alfred Helmut

940.53

*****************************************************
N 32

CÍLEK, Roman, 1937-

Služebníci zla : pohled do zákulisí nacistických tajných služeb / Roman
Cílek. -- Řitka : Čas, 2014. -- 316 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty,
faksim. ; 22 cm. -- (Český ČAS ; sv. 8)
ISBN 978-80-7475-033-5 (váz.) : 349.00 Kč

Německo, Geheime Staatspolizei - Německo, Abwehr - zpravodajské
služby-Německo - 2. světová válka (1939-1945) - nacistické tajné služby -
česká literatura

32:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CÍLEK, Roman, 1937-

Temné kouty XX. století. "velké" dějiny i obyčejné osudy - nacistické
ovládnutí Německa a dva podpásové údery proti Československu / Roman Cílek
; [fotografie autor a jeho archiv]. -- Řitka : Čas, 2014. -- 269 s., [16]
s. obr. příl. : il., faksim., mapa, portréty ; 22 cm. -- (Český Čas ; sv ;
9). -- Černobílé fotografie -- Vydáno 1. září 2014 - v den 75. výročí
vypuknutí 2. světové války
ISBN 978-80-7475-050-2 : Kč 299.00

Hitler, Adolf, 1889-1945 - Mnichovská dohoda - sudetoněmecká otázka - 2.
světová válka (1939-1945) - Československo

94"1939/1945":329:94(437.3)

*****************************************************
N 94(437.3)
CÍLEK, Roman, 1937-

Teror: poslední "tajná zbraň" : pohled do zákulisí: naše pohraničí v
závěrečných týdnech války / Roman Cílek. -- [Praha?] : Adonai, 2002. -- 231
s. ; 22 cm
ISBN 80-86500-99-3 : 199.00

historie - 2. světová válka (1939-1945) - pohraničí - Sudety - terorismus -
Hitlerjugend - nacismus - abwehr - literatura faktu

94(437.3):940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CLAY, Catrine

Panská rasa : nacistické Německo a experiment Lebensborn / Catrine Clayová,
Michael Leapman ; přeložil Ivan Ryčovský. -- v Praze : Columbus, 1996. --
196 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Bibl. s. 185-186 ; rejstřík s.
189-196.
ISBN 80-85928-43-4 : 110.00

2. světová válka (1939-1945) - politika - nacismus - ideologie - Německo -
experimenty - Lebensborn

94"1939/1945":32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

COLVIN, John

Žukov : dobyvatel Berlína / John Colvin ; [z anglického originálu ...
přeložily Květa Macáková a Hana Řeháková]. -- Vyd. 1. -- Praha ; Plzeň :
Dobrovský-BETA a Jiří Ševčík, 2006. -- 183 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21
cm. -- Bibl. s. 180-181 -- Rejstřík s. 182-183. -- Název originálu: Zhukov
ISBN 80-7306-223-2 (Beta - Pavel Dobrovský). -- ISBN 80-7291-141-4 (Jiří
Ševčík) : 219.00 Kč

Georgij Konstantinovič Žukov - 2. světová válka (1939-1945) - Operace
Barbarossa - Kursk - Kyjev

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CROSS, Robin

Citadela [Tištěný text] : Bitva u Kurska : Největší tanková bitva druhé
světové války / [Z angl. orig. přel. Ivo Válka]. -- 1. vyd, ve Votobii. --
Olomouc : VOTOBIA, 1996. -- 261 s. : mp. + fot. příl.
ISBN 80-7198-070-6 : Kč 159,00

SSSR - tanková bitva - Kursk - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CROSS, Robin

Pád orlice [Tištěný text] : Poslední dny říše / [Z angl. orig. přel. Josef
Grubhoffer]. -- 1. vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1998. -- 333 s. + fot. příl. --
(Military)
Kč 289,0080-7191-260-3

2. světová válka (1939-1945)

940.53:940.54/.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ČAPEK, Jaromír, 1932-

Bojovali za Československo : příběh bratrů Bernasových v čs. odboji /
Jaromír Čapek, Václav Vondrášek. -- 1. vyd. -- Brno : CPress, 2012. -- 296
s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm. -- Obsahuje bibliografické
odkazy a bibliografii
ISBN 978-80-264-0126-1 (váz.) : 369.00 Kč

Bernas, Jan, 1906-1987 - Bernas, František, 1908-1989 - 2. světová válka
(1939-1945) - důstojníci - zahraniční vojenské jednotky - zahraniční odboj
- Tobrúk, bitva, 1941-1942 - Dunkerque, obléhání, 1944-1945 - odboj - česká
literatura

94"1939/1945":929:355.318.2

*****************************************************
N 94(437.3)

ČECH, Zdeněk, 1950-

Drsný střed Evropy IV. Potlučený lev, aneb, Soumrak, noc a svítání doruda /
Zdeněk Čech. -- Řitka : Daranus, 2007. -- 269 s. : il., portréty ; 25 cm.
-- (České dějiny). -- Obsahuje rejstřík
ISBN 978-80-86983-16-5 : 349.00 Kč

Česko - historie - 20. stol., 1. pol. - osobnosti - Mnichov 1938 - 2.
světová válka (1939-1945) - Únor 1948

94(437.3)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ČEJKA, Eduard

Československý odboj na Západě [Tištěný text] : 1939 - 1945 / [Fot.
Ladislav Sitenský a archiv Histor. ústavu Armády ČR]. -- 1. vyd. -- Praha :
Mladá fronta, 1997. -- 534 s. + fot. příl. -- (Archiv)


ISBN 80-204-0609-3 : Kč 219,00

Afrika - Polsko - Velká Británie - Francie - odboj - 2. světová válka
(1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ČEJKA, Eduard

Historické události - druhá světová válka [Tištěný text] : Datová
příručka. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1979. -- (Malé encyklopedie)

2. světová válka (1939-1945)

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ČEJKA, Eduard

Kdo zastaví příval [Tištěný text] : Válečná léta 1941 - 1942. -- 1. vyd.
-- Praha : Panorama, 1983. -- (Stopy-fakta-svědectví)
32,00 Kčs

2. světová válka (1939-1945)

93:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ČTVRTEČKOVÁ, Alena

Osudy židovských rodin z Náchodska : 1938-1945 / Alena Čtvrtečková. -- Vyd.
1. -- Liberec : Nakladatelství Bor, 2010. -- 620 s. : il. ; 23 cm. --
(Balbín)
ISBN 978-80-86807-82-9 : 370.00 Kč

Židé - region - 2. světová válka (1939-1945) - Náchod - Červený Kostelec -
Náchodsko - Česká Skalice - Hronov - Police nad Metují - nacismus -
koncentrační tábory - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DARLINGTON, Roger

Noční jestřáb [Tištěný text] / [Mp. Milan Beneš ; Překl. Milan Kocourek ;
Lit. uprav. Zdeněk Vališ]. -- 1. vyd. -- Cheb : Svět křídel, 1993. -- 188
s. : fot., mp.
ISBN 80-85280-16-7 : Kč 89,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DAVIS, Brian Leigh

Stejnokroje Třetí říše : 1933-1945 / Brian Leigh Davis, Pierre Turner ; z
anglického originálu ... přeložil Jiří Fidler. -- 1. čes. vyd. -- Praha :
Naše vojsko, 2006. -- 189 s., [74] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. --
(Historie a vojenství). -- Název originálu: German Uniforms of the Third
Reich 1933-1945
ISBN 80-206-0813-3 : 299.00 Kč

německá armáda - 2. světová válka (1939-1945) - stejnokroje - 1933-1945 -
vojenské stejnokroje

94"1939/1945":355/356

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DAWS, Gavan

Zajatci Japonců : váleční zajatci druhé světové války v Tichomoří / Gavan
Daws ; přeložil Jaroslav Hrbek. -- 1. vyd. v čes. jaz. -- Praha : BB/ art,
2008. -- 443 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Rejstřík s. 429 -
443. -- Název originálu: Prisoners of the Japanese
ISBN 978-80-7381-449-6 (váz.) : 399.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - válka v Tichomoří - Tichý oceán - Japonsko -
Barma - spojenečtí váleční zajatci - zajatecké tábory

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DEERE, Alan C.,-1995

Devět životů / Alan C.Deere : [Dramatický příběh stíhacího pilota RAF / z
anglického originálu ... přeložil Ivan Brož]. -- Čes. vyd. 1. -- Praha :
Naše vojsko, 2002. -- 251 s. ; 22 cm. -- Další názvová informace z obálky.
ISBN 80-206-0630-0 : 189.00

2. světová válka (1939-1945) - letectvo - bitvy - letci - Nový Zéland - RAF
- Deere,Alan C. - paměti

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DEGRELLE, Léon, 1906-1944

Tažení v Rusku 1941-1945 : s SS divizí Wallonie na východní frontě / Léon
Degrelle ; [z francouzského originálu ... přeložila Věra Hrubanová]. -- 1.
vyd., dotisk 2004. -- Praha : Elka Press, 1996. -- 351 s., [16] s. obr.
příl. : il. ; 22 cm. -- (Militaria ; sv. 6). -- Název originálu: La

campagne de Russie 1941-1945
ISBN 80-901694-5-7 : 280.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - válečné operace - východní fronta -
1941-1945 - Rusko - dobrovolnická belgická divize - SS legie Wallonie -
vzpomínky - vzpomínkový

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DEIGHTON, Len,1929-

Krev, slzy a pošetilost : v nejtemnější hodině druhé světové války / Len
Deighton ; mapy a kresby Denis Bishop ; [přeložil Jaroslav Hrbek]. --
1.vyd. -- Praha : Argo, 1996. -- 652 s.,[16] s.obr.příl.: il. ; 22 cm. --
Originál: Blood, tears and folly. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-85794-95-0 : 239.00

2. světová válka (1939-1945) - spojenci - Velká Británie - Středomoří -
Afrika - Tichomoří - 1940-1941

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DISMAN, Miloslav

Hovoří Praha [Tištěný text] : Vzpomínky na revoluční květnové dny 1945 v
rozhlase. -- 1. vyd. -- Praha : Svoboda, 1975

Praha - 2. světová válka (1939-1945) - květen 1945 - povstání

. Pražský rozhlas,Pražský rozhlas

940.53

*****************************************************
N 32
DRDA, Adam, 1971-

Kruté století : kapitoly z rozhlasového pořadu Příběhy 20. století / Adam
Drda, Mikuláš Kroupa. -- 1. vyd. -- Praha : Radioservis ; Český rozhlas,
2008. -- 208 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- Obsahuje
bibliografické odkazy
ISBN 978-80-86212-85-2 (váz.) : Kč 299,00

Příběhy 20. století (rozhlasový pořad) - rozhlasové pořady - 2. světová
válka (1939-1945) - koncentrační tábory - politická perzekuce -
komunistický režim - autobiografický - vzpomínkový - česká literatura

323

*****************************************************
N
DUFFACK, J. J.

Démon z jiného světa [Tištěný text] : Pátrání po tajemství Adolfa Hitlera.
-- 1. vyd, 1997 : Naše vojsko ; Praha. -- 250 s.
Kč 105,0080-206-0535-5

nacismus - monografie - 2. světová válka (1939-1945)

. Hitler Adolf

92 Hitler A.:92

*****************************************************
N 92
DUFFACK, J.J

Dr. Joseph Goebbels : poznání a propaganda : komentovaný překlad vybraných
projevů / J.J. Duffack. -- Vyd.1. -- Praha : Naše vojsko, 2002. -- 113 s.,
[8] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Bibl. s. 111-113
ISBN 80-206-0603-3

Goebbels, Joseph - projevy - Německo - politika - fašismus - 20. stol. - 2.
světová válka (1939-1945) - nacismus

92 Goebbels J.:940.53:327

*****************************************************
N 623
DUKE, Neville

Zkušební pilot [Tištěný text] / [Il. Petr Súkeník ; Přel. Leonid Křížek].
-- 1. vyd, 1994 : MUSTANG ; Plzeň. -- fot. příl. -- 178 s. ; (sv.1JET )
Kč 92,0080-85831-14-7

zkušební letci - 2. světová válka (1939-1945) - letectví

623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DUNMORE, Spencer,1928-

Hořící Atlantik : příběh bitvy o Atlantik 1939-1945 / Spencer Dunmore ; z
kanadského originálu ...přeložil Vladimít Fuksa. -- Vyd.1. -- Praha :
Beta-Dobrovský, 2003. -- 325 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Název
originálu: In great waters. -- Bibl. s. 305-307 -- Rejstřík s. 310-325
ISBN 80-7306-079-5 (Beta-Dobrovský, Praha) : 199.00. -- ISBN
80-7291-082-5 (Ševčík, Plzeň)

bitvy - Atlantský oceán - 1939-1945 - loďstvo - letectvo - ponorky -
ponorková válka - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 93/94
DWORK, Debórah

Osvětim : 1270 až současnost / Debórah Dworková, Robert Jan van Pelt ;
[přeložili David a Markéta Záleských]. -- Vyd. 1. -- Praha : Argo, 2006. --
512 s., [24] s. obr. příl. : il., mp. ; 22 cm. -- (Historické myšlení ;
sv. 29. Totalitarismus a šoa ; sv. 6). -- Bibl. s. 449-505 -- Rejstřík s.
507-512. -- Název originálu: Auschwitz. 1270 to the present
ISBN 80-7203-751-X : 448.00 Kč

Osvětim - dějiny - 13. -20. stol. - 2. světová válka (1939-1945) -
koncentrační tábory

93/94

*****************************************************
N 94"1939/1945"

DYMIČ, Valerij

Triumf a tragédie : sovětští stíhací letci v bojích II.světové války /
Valerij Dymič, Miloš Šedivý ; [barevné ilustrace Michail Bykov]. -- Vyd.1.
-- Cheb : Svět křídel, 2001. -- 383 s.: il. ; 25 cm. -- Bibl. s. 379-382
ISBN 80-85280-70-1

2. světová válka (1939-1945) - letectví - stíhači - stíhací letadla - letci
- Sovětský svaz - váleční veteráni - veteráni

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

EDSEL, Robert M., 1956-

Po stopách nacistických pokladů / Robert M. Edsel, Bret Witter ; [z
anglického originálu ... přeložil Petr Dundek]. -- 2. vyd. -- Líbeznice :
Víkend, 2014. -- 494 s., [16] s. obr. příl. : mapy. -- Název originálu:
Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Hunt in the
history
ISBN 978-80-7433-074-2 (váz.) : 359.00 Kč

dějiny - 2. světová válka - poklady - nacisté - krádeže - umělecké památky
- evropské umělecké poklady - zfilmováno - americká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

EDWARDS, Bernard

Dönitz a vlčí smečky / Bernard Edwards ; [z anglického originálu ...
přeložil Milan Váňa]. -- Vyd.1. -- Praha : Naše vojsko, 1999. -- 224 s.,
[16] s. obr. příl. : il., mp. ; 24 cm. -- Originál: Dönitz and the wolf
packs. -- Bibl. s. 217-218, rejstřík s. 219-224
ISBN 80-206-0565-7
2. světová válka (1939-1945) - námořnictvo - ponorky

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

EMMERT, František, 1974-

Češi ve Wehrmachtu : zamlčované osudy / František Emmert. -- 2. vyd. --
Praha : Auditorium, 2012. -- 205 s. ; 22 cm. -- Obsahuje bibliografické
odkazy
ISBN 978-80-87284-31-5 (brož.) : 289.00 Kč

Německo, Wehrmacht - vojáci - ozbrojené síly - 2. světová válka (1939-1945)
- Těšínské Slezsko - autobiografický - vzpomínkový - česká literatura

94"1939/1945":355/359

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ENGLE, Eloise

Zimní válka [Tištěný text] : Sovětský útok na Finsko 1939-1940 / [Z angl.
orig. přel. a předml. naps. Jan Mattuš]. -- 1. vyd. -- Brno : JOTA, 1996.
-- 170 s. : obr., mp. + fot. příl. -- (Military)
ISBN 80-85617-73-0 : Kč 138,00

2. světová válka (1939-1945) - SSSR - Finsko

94"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 940.53

ETHELL, Jeffrey

Nálet na Berlín : operační let číslo 250 6.března 1994 / Jeffrey Ethell,
Alfred Price ; [z anglického originálu ...přeložil Stanislav Dudek]. --
Vyd.1. -- Brno : Jota, 2003. -- 323 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 21 cm.
-- (Jota - Military). -- Název originálu: Target Berlin. -- Rejstřík s.
316-320
ISBN 80-7217-216-6 : 298.00

2. světová válka (1939-1945) - Německo - letecké operace - bombardování -
Berlín (Německo) - 1944 - literatura faktu - letectví

940.53

*****************************************************

FAJTL, František

Generál nebe [Tištěný text] : Podle vzpomínek Františka Peřiny. -- 1. vyd.
-- Praha : Naše vojsko, 1992. -- 187 s : fot. -- (Fakta a svědectví ; Sv.
115)
ISBN 80-206-0133-3 : Kčs 39,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945)


. Peřina František

940.53/.54 : 356/359 : 92 Peřina, František

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FAJTL, František

Hrdina století : příběh beznohého válečného stíhače RAF D / František
Fajtl. -- 1.vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1994. -- 205 s., [16] s. obr.
příl. : il. ; 22 cm. -- (Ikarové ; Sv. 7)
ISBN 80-206-0418-9

letectví - letci - 2. světová válka (1939-1945) - Anglie

. Bader, Douglas, 1910-1982

94"1939/1945":929 Bader,D.:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FAJTL, František

Létal jsem s Třistatřináctkou [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše
vojsko, 1991. -- (Živé knihy)
Kčs 49,00

2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FAJTL, František

Velel jsem stíhačům [Tištěný text] : Podle pamětí generála Karla Mrázka /
[Dosl. Karel Mrázek]. -- 1. vyd. -- Cheb : Svět křídel, 1997. -- 168 s. :
fot., mp.
ISBN 80-85280-47-7 : Kč 159,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 92

FANTLOVÁ, Zdenka, 1922-

Klid je síla, řek' tatínek / Zdenka Fantlová ; [fotografie z archivu
autorky]. -- dotisk. -- Praha : Primus, 2004. -- 279 s. : il. ; 21 cm
ISBN 80-85625-71-7 : 199.00 Kč

životopisný - vzpomínky - 2. světová válka (1939-1945) - koncentrační
tábory - Židé - Fantlová, Zdenka

92

*****************************************************
N 94(437.3)
FILÍPEK, Jan

Mnichov 1938 hra o Československo. -- 1.vyd. -- Praha : Eduard Grégr a syn,
2001. -- 172 s.,rejstř. -- 943. 7
ISBN 80-902023-9-X

Mnichov - okupace - Československo - dějiny - 1938 - 2. světová válka
(1939-1945) - nacismus - protifašistický - odboj - sborníky

943.7

*****************************************************
N 92
FLORIAN, Jan, 1921-2007

Být dlužen za duši / Jan Florian, Gabriel Florian ; rozhovor Aleše Palána ;
[editor Jan Šulc]. -- Vyd. 1. -- Brno : Host, 2007. -- 306 s. : il. ; 21
cm. -- Černobílé fotografie, faksimile, portréty -- Chronologie událostí --
Rodokmen -- Ediční poznámka. -- Rejstřík
ISBN 978-80-7294-249-7 : 228.00 Kč

Česko - česká vydavatelství - Dobré dílo vydavatelství - Stará Říše - čeští
nakladatelé - Florian, Josef, 1873-1941 - čeští překladatelé - Florian,
Gabriel, 1924- - čeští malíři - Florian, Jan, 1921-2007 - životopisy -
nakladatelská činnost - osobnosti - čeští spisovatelé - literární díla -
politická situace - 2. světová válka (1939-1945) - vzpomínky - rozhovory

92

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FORD, Herbert

Úniková cesta : příběh ilegální organizace Holandsko-Paříž / Herbert Ford ;
[překlad Vanda Ohnisková]. -- Vyd.1. -- Praha : Advent-Orion, 2003. -- 246
s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm
ISBN 80-7172-649-4 : 178.00

2. světová válka (1939-1945) - holocaust - Židé - skutečné příběhy -
vzpomínky - osobnosti - Weidner,John Henry - americká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FOSTER, Simon

Okinawa [Tištěný text] / [Přel. Ivan Šubrt]. -- 1. vyd. -- Plzeň :
MUSTANG, 1995. -- 154 s. + fot. příl. -- (Military ; sv.1)
ISBN 80-85831-50-3 : Kč 119,00

námořnictvo - 2. světová válka (1939-1945) - Tichomoří

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FOUD, Karel

Poslední akce : operace amerického a britského letectva nad územím Čech v
dubnu a květnu 1945 / Karel Foud, Vladislav Krátký, Jan Vladař ; [kresby
Karel Foud ; mapy Jan Vladař]. -- Vyd. 1. -- [Plzeň?] : NAVA, 1997. -- 179
s. : fot., mp., tb., ; 21 cm

ISBN 80-85254-98-0

2. světová válka (1939-1945) - Čechy - letectví - 1945

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FOWLER, Will, 1947-

Operace Overlord : invaze v Normaandii: prvních 24 hodin / William Fowler ;
[z anglického originálu ... přeložili Ivan Brož, Jakub Havel]. -- Čes.
vyd. 1. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2004. -- 192 s. : il. ; 29 cm
ISBN 80-7360-019-6 : 250.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Evropa - Normandie - Overlord - vojenské
operace - invaze

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FRANKS, Norman Leslie Robert,1940-

Najdi, zaměř, znič! : úspěchy britského letectva v boji proti ponorkám
během druhé světové války / Norman Franks ; [z anglického originálu
...přeložil Josef Bartoň]. -- Vyd.1. -- Praha : Deus, 2003. -- 313 s., [24]
s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Název originálu: Search,find and kill. --
Obsahuje dodatky
ISBN 80-86215-39-3 : 279.00

vojenství - 2. světová válka (1939-1945) - letectvo - Velká Británie -
letci - RAF - ponorky - letecké operace

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FREYER, Paul Herbert

Ponorky číhají [Tištěný text] : Příspěvek k dějinám druhé světové války.
-- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1973. -- (Stopy-fakta-svědectví)

námořní bitvy - 2. světová válka (1939-1945)

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FREYER, Paul Herbert

Smrt na všech mořích [Tištěný text] . -- 2. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1982. -- (Fakta a svědectví)
Kčs 25,00

2. světová válka (1939-1945) - německé ponorky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

FRY, Garry L.

78. stíhací skupiny USAAF ve 2. světové válce [Tištěný text] : The 78th
Fighter Group in World War II : Duxfordští orlové / [Přel. Stanislav Dudek
; Jazyk. uprav. Jiří Dejl]. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT KŘÍDEL, 1997. -- 283
s. : fot., obr., mp.
ISBN 80-85280-44-2 : Kč 140,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GARCIA, Rodrigues Max, 1924-

Auschwitz, Auschwitz-- nezapomenu na tebe, dokud budu naživu : (z vězeňské
písně) / příběh Maxe Rodriguese Garcii, jak ho vyprávěl Priscille Alden
Thwaits Garciové ; [přeložil Marek Toman]. -- Vyd. 1. -- Praha : Novela
bohemica, 2014. -- 302 s. -- Přeloženo z angličtiny. -- Název originálu:
Auschwitz, Auschwitz-- I cannot forget you
ISBN 978-80-87683-30-9 (brož.) : 298.00 Kč

příběhy - 2. světová válka, 1939-1945 - koncentrační tábory - holocaust,
1939-1945 - Židé - architekti - autobiografický

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GEBHART, Jan

Partyzáni v Československu 1941-1945 [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha :
Naše vojsko, 1984. -- (Živá minulost)
42,00 Kčs

2. světová válka (1939-1945)

940.53

*****************************************************
N 94(437.3)

GEBHART, Jan,1945-

Druhá republika 1938-1939 : svár demokracie a totality v politickém,
společenském a kulturním životě / Jan Gebhart, Jan Kuklík. -- Vyd. 1. --
Praha : Paseka, 2004. -- 315 s. : il. ; 25 cm. -- Bibl .s. 285-302 --
Rejstřík s. 309-316
ISBN 80-7185-626-6 : 299.00

historie - Česko - Druhá republika - 1938/1939 - 2. světová válka
(1939-1945) - politika

94(437.3):323

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GELLERMANN, Günther W.

A naslouchali pro Hitlera [Tištěný text] : Tajná říšská záležitost:
odposlouchávací centrály Třetí říše. -- 1. vyd. -- Brno : Bonus A. -- 335
s. : tb., fot. + fot. příl. -- (Memorabilia ; sv.4)
ISBN 80-901693-8-4 : Kč 139,00

2. světová válka (1939-1945) - špionáž - Německo

940.53:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GELLERMANN, Günther W.

Moskva volá armádní skupinu Střed : co neobsahovala zpráva Wermachtu :
nasazení tajné bojové eskadry 200 ve druhé světové válce / Günther W.


Gellerman ; [z německého originálu ... přeložil Pavel Váňa]. -- Brno :
Bonus A, 1995. -- 233 s., fot. příl. ; 21 cm
ISBN 80-85914-05-0

2. světová válka (1939-1945) - Wehrmacht

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GILBERT, Martin

Den, kdy skončila válka : den vítězství 1945 v Evropě a ve světě / Martin
Gilbert ; [přeložila Olga Kučerová]. -- Vyd.1. -- Praha : Argo, 1999. --
443 s., [30] s. obr. příl. : il., mp. ; 21 cm. -- Originál: The day the war
ended. -- Bibl. s. 431-434 ; rejstřík s. 435-443
ISBN 80-7203-123-6 : 398.00

2. světová válka (1939-1945) - květen 1945

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GLANTZ, David M.

Od Donu k Dněpru : sovětská ofenzíva (prosinec 1942 - srpen 1943) / David
M. Glantz ; [z anglického originálu ...přeložila Zdena Sparlingová]. --
Vyd.1. -- Brno : Jota, 2003. -- 405 s. ; 21 cm. -- (Jota - Military). --
Název originálu: From the Don to the Dnepr
ISBN 80-7217-210-7 : 348.00

historie - 2. světová válka (1939-1945) - Sovětský Svaz - sovětská armáda -
1942-1943 - ofenzívy - donsko-dněperská oblast - studie

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GLANTZ, David M., 1942-

Bouře směřuje na Balkán : neúspěšná sovětská invaze do Rumunska na jaře
1944 / David M. Glantz ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Fidler].
-- Vyd. 1. -- Brno : Jota, 2008. -- 462 s., [16] s. obr. příl. : il.,
portréty ; 22 cm. -- (Jota military). -- Obsahuje bibliografii a
bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7217-516-1 (váz.) : 398.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - 2. světová válka (1939-1945) - Rumunsko -
vojenské operace-Sovětský svaz - 1944 - ivnaze Rudé armády do Rumunska -
americká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 929
GLASER, Paul, 1947-

Tanec s nepřítelem : válečné tajemství mojí rodiny / Paul Glaser ;
přeložily Jana Červenková a Lenka Strnadová. -- 1. vyd. -- Praha : Triton,
2014. -- 273 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- Přeloženo z
nizozemštiny. -- Část. souběžný německý a nizozemský text
ISBN 978-80-7387-751-4 (váz.) : 349.00 Kč

Glaser, Rosa Regina, 1915-2000 - tanečnice-Nizozemsko-20. stol. - židovské
ženy-Nizozemsko - holocaust - 1939-1945 - 2. světová válka - biografický -
nizozemská literatura

929:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GOMOLA, Jan, 1916-

Objevil jsem Katyň : unikátní zpověď Čecha, který sloužil u Wehrmachtu /
Jan Gomola. -- Vyd. 1. -- Praha : Plot, 2009. -- 161 s., [16] s. obr. příl.
: il. ; 21 cm
ISBN 978-80-7428-003-0 : 199.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Wehrmacht - vzpomínkový - autobiografický -
Katyň - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GOSS, Chris, 1961-

Stíhací bombardéry Luftwaffe nad Británií : operace překvapivého útoku s
bleskovým únikem, 1942-1943 / Chris Goss s Petrem [i.e Peterem] Cornwellem
a Berndem Rauchbachem ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Voňka].
-- 1. čes. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 2006. -- 339 s. : il., plánky ; 24
cm. -- (Historie a vojenství). -- Seznam vojenských hodností RAF a
Luftwaffe. -- Bibl. s. 329-330
ISBN 80-206-0801-X : Kč 359.00

2. světová válka (1939-1945) - Německo - německá armáda - Luftwaffe -
stíhací letadla - stíhací bombardéry - letadla - letectvo - bombardování -
nálety - Velká Británie - RAF - vojenští letci - vojenské operace -
1942-1943 - literatura faktu

94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53
GOSS, Chris,1961-

Stíhači Luftwaffe v bitvě o Británii : červenec - říjen 1940 / Chris Goss ;
[translation René J.Tesař]. -- České vyd.1. -- Praha : Svojtka, 2002. --
156 s. : il. ; 25 cm. -- Název originálu: The Luftwaffe fighters battle of
Britain
ISBN 80-7237-429-X : 199.00

2. světová válka (1939-1945) - letectvo - Luftwaffe - RAF - letci - piloti
- stíhači - války - bitvy - bitva o Británii - 1940 - vzpomínky

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GRUBHOFFER, Josef

Bojoval jsem na nesprávné straně / Josef Grubhoffer. -- Vyd. 1. -- Praha :
Naše vojsko, 2003. -- 112 s. : il. ; 24 cm
ISBN 80-206-0658-0 : 70.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Afrika - letectvo

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GRUBHOFFER, Josef

Bojoval jsem na nesprávné straně / Josef Grubhoffer. -- Vyd. 1. -- Praha :
Naše vojsko, 2005. -- 217 s. : il. ; 23 cm. -- Poznámky s. 200 - 217
ISBN 80-206-0787-0 : 249.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Rusko - partyzáni - válečný - vzpomínky -
válečné operace

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)"1939-1945"

GRUNTOVÁ, Jitka

Málo známé zločiny SD ve východních Čechách / Jitka Gruntová - František
Vašek. -- Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko, 2008. -- 271 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-206-0935-9 : 329.00 Kč

východočeské dějiny - 2. světová válka (1939-1945) - okupace - nacismus -
gestapo - německé bezpečnostní služby - zpravodajské služby - politilogie -
region

940.53:943.7"1939/1945":355/359

*****************************************************

GRUNTOVÁ, Jitka

Oskar Schindler: legenda a fakta [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Brno :
Barrister & Principal, 1997. -- 156 s. + obr. příl.
ISBN 80-85947-22-6 : Kč 148,00

Čechy - Gross-Rosen koncentrační tábor - koncetrační tábory - Židé - 2.
světová válka (1939-1945)

940.53(437):940.53/.54

*****************************************************
N
GRÜNBERG, Karol

Eva Braunová - 15 let s Hitlerem [Tištěný text] / [Z polského orig. přel.
Hana Jánová]. -- 1. vyd. -- Praha : Clarton, 1993. -- 134 s. : fot. --
(Bumerang ; sv.1)
ISBN 80-901620-0-2 : Kč

2. světová válka (1939-1945) - životopisný

. Braunová Eva - Hitler Adolf

92 Braunová E.:92

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GRYNER, Peter H.

Ardeny 1944 [Tištěný text] . -- 1. vyd, 1994 : Magnet-Press ; Praha. --
fot. příl. -- 111 s. -- (Magnet Hobby)
Kč 31,0080-85434-94-6

Ardeny - 1944 - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GRYNER, Peter H.

Kréta 1941 [Tištěný text] : Okřídlená invaze. -- 1. vyd. -- Praha :
Magnet-Press, 1995. -- 141 s. -- (Hobby)
ISBN 80-85847-33-7 : Kč 85,00

2. světová válka (1939-1945) - invaze - výsadkáři

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

GRYNER, Peter H.

Největší výsadkové operace v dějinách [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha
: Erika, 1998. -- 253 s.
ISBN 80-7190-684-0 : Kč 189,00

2. světová válka (1939-1945) - výsadkáři

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HÁK, Zdeněk

Hitlerovo Vlčí doupě

2. světová válka (1939-1945) - Hitler Adolf

940.53:92

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HALE, Christopher

Himmlerova křížová výprava : pravdivý příběh o nacistické expedici do
Tibetu z roku 1938 / Christopher Hale ; přeložil Zdeněk Hajník. -- Vyd. 1.
-- V Praze : Columbus, 2005. -- 386 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. --
Obsahuje mapy. -- Bibl. s. 377 - 385. -- Název originálu: Himmler´s Crusade
ISBN 80-7249-197-0 : 249.00 Kč

Himmlerova expedice - Tibet - 1938 - ideologie - nacismus - rasismus -
Schäfer, Ernst - Beger, Bruno - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":913(5)

*****************************************************
N
HAMILTON, Nigel

Monty : polní maršál Bernard Montgomery / Nigel Hamilton ; [přeložila Irena
Černá]. -- Vyd. 1. -- Praha : Baronet, 1998. -- 597 s. ; 22 cm. --
Originál: Monty: The battles of field marshal Bernard Montgomery
ISBN 80-7214-148-1

2. světová válka (1939-1945) - maršálové - životopisy

. Montgomery Bernard Law

92:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HANUŠ, Josef,1911-1992

Dravec temnot : [deník nejúspěšnějšího čs.nočního stíhače ve Středomoří] /
Josef Hanuš a Jiří Mayer. -- Vyd.1. -- Praha : Ares, 2002. -- 126 s. : il.
; 22 cm. -- (Malé dějiny vojenského letectva). -- Další názvová informace z
obálky
ISBN 80-86158-25-X (Ares, Praha) : 159.00. -- ISBN 80-86215-18-0 (Deus,
Praha)

2. světová válka (1939-1945) - letci - stíhači - piloti - RAF -
Hanuš,Josef,1911-1992

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HARDING, Thomas, 1968-

Hanns a Rudolf : hon na velitele Auschwitzu / Thomas Harding ; přeložil
Václav Petr. -- Vyd. 1. -- Praha : Triton, 2014. -- 311 s., [8] s. obr.
příl. : il., mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 24 cm. -- Přeloženo
z angličtiny. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík
ISBN 978-80-7387-740-8 (váz.) : 329,00 Kč

Höß, Rudolf, 1900-1947 - Alexander, Hanns, 1917-2006 - koncentrační tábory
- Osvětim - váleční zločinci - nacisté - stíhání válečných zločinů -
Německo-20. stol. - 2. světová válka (1939-1945)

. Höß, Rudolf, 1900-1947
. Alexander, Hanns, 1917-2006

94"1939/1945":929
*****************************************************
N 94"1939/1945"

HARGREAVES, Richard, 1972-

Němci v Normandii / Richard Hargreaves ; přeložil Radim Klekner. -- 1. vyd.
v českém jazyce. -- Praha : BB art, 2008. -- 375 s., [16] s. obr. příl. :
il. ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Obsahuje bibliografii a
rejstřík. -- Název originálu: The Germans in Normandy
ISBN 978-80-7381-285-0 (váz.) : 299.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - bojové operace - Normandie, invaze, 1944 -
německá armáda - literatura faktu

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)

HART, Vratislav, 1924-

Jak to vlastně bylo / Vratislav Hart. -- 1. vyd. -- [Praha] : Ilsa, c2008.
-- 334 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- Obálkový podnázev: éra
Rakouska-Uherska, první světová válka, První republika, druhá světová
válka, uloupený život 1948
ISBN 978-80-254-1405-7 (váz.) : 249.00 Kč

Rakousko-Uhersko - Československo - 1. světová válka (1914-1918) - 2.
světová válka (1939-1945) - převrat 1948 - historické souvislosti -
postřehy k historii - oprava historických mýtů - česká historie - česká
literatura

94(437.3)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HASTINGS, Max

Velitelství bombardovacího letectva [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel.
Stanislav Dudek]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1994. -- 361 s. + fot.
příl. -- (Dokumenty ; sv.232)
ISBN 80-206-0387-5 : Kč 61,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HAVEL, Josef, 1937-

Poupata ožehlá nenávistí / Josef Havel. -- Vyd. 2., rozš. a dopl. -- Ústí
nad Orlicí : Oftis, 2006. -- 301 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 23
cm. -- Obálkový podnázev: všem, kteří trpěli a je na ně zapomínáno. --
Obsahuje bibliografii
ISBN 80-86845-51-6 (váz.) : 260,00Kč

Svatobořice internační tábor - internační tábory - 2. světová válka
(1939-1945) - Protektorát Čechy a Morava - Svatobořice-Mistřín (Česko) -
vzpomínky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HEINRICI, Gotthard

Zrození bitvy : bitva u Kurska : útok na ruské pozice na frontovém výběžku
u Kurska / Gotthard Heinrici ; [doplnil Friedrich Wilhelm Hauck ; z
německého originálu ... přeložil Jaroslav A. Heidler]. -- Vyd. 1. -- Brno :
Bonus A, 1997. -- 108 s. : mp., tb. ; 20 cm
ISBN 80-85914-33-6

2. světová válka (1939-1945) - bitva u Kurska

940.53

****************************************************
N 92

HELLER, Charles Ota, 1936-

Dlouhá cesta domů / Charles Ota Heller ; [z angličtiny přeložila Irena
Zíková]. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 2011. -- 238 s., [8] s. obr.
příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. -- Obálkový podnázev:
skutečný příběh člověka, který v devíti letech zastřelil nacistu
ISBN 978-80-204-2379-5 (váz.) : 259.00 Kč

Heller, Charles Ota, 1936- - Češi - politická emigrace - 2. světová válka
(1939-1945) - děti a válka - Židé - autobiografický - vzpomínkový

929:32

*****************************************************
N 940.53

HESS, Alexander,D.F.C.,1898-

Byli jsme v bitvě o Anglii : českoslovenští stíhači v RAF : věnováno druhům
od "310", kteří se již nedočkají / Alexander Hess. -- Vyd.3. -- Praha :
Naše vojsko, 2001. -- 110 s.,[16] s. fot. příl. : il. ; 17 cm. --
(Střepina)
ISBN 80-206-0587-8

2. světová válka (1939-1945) - bitvy - letectví - letci - letci
českoslovenští - RAF - Anglie

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HITLER, Adolf

Monology ve Vůdcově hlavním stanu 1941 - 1944 / Adolf Hitler ; [přeložil
Jethro Spencer McIntosh ; odbornou revizi provedl, poznámky doplnil a
předmluvu ... napsal Jaroslav Hrbek]. -- Vyd. 1, dotisk. -- Praha : Aurora,
1999. -- 341 s. ; 21 cm. -- Rejstřík s. 336-341.
ISBN 80-901603-5-2

2. světová válka (1939-1945) - nacismus - Hitler, Adolf, 1889-1945

94"1939/1945":327

45773 N 94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"0375/20.."

HODGSON, Godfrey

Století lidí : od úsvitu století do začátku studené války / Godfrey Hodgson
; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Kovanda]. -- Vyd. 1. -- V
Praze : Knižní klub ; Columbus, 1998. -- 320 s. : il. (převážně barev.) ;
31 cm. -- Marginálie
ISBN 80-7176-711-5 (Knižní klub : váz.). -- ISBN 80-85928-89-2 (Columbus
: váz.) : 350.00 Kč

kulturní dějiny - světové dějiny - 1. světová válka (1914-1918) - 2.
světová válka (1939-1945) - hromadná výroba - hospodářský úpadek - studená
válka - anglická literatura

94"0375/20.."

*****************************************************
N 94(437.3)

HOLUB, Ota

Poslední pásmo vzdoru. -- (Archiv)

2. světová válka (1939-1945)

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HOWARTH, David

Den D očima přímých účastníků : 6. června 1944 / David Howarth ; [z
anglického originálu ... přeložila Zuzana Gabajová]. -- Vyd. 1. -- Brno :
Jota, 2004. -- 239 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- (Military). --
Název originálu: Dawn of D-Day
ISBN 80-7217-272-7 : 248.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - den D - bitvy - invaze - námořní historie -
vylodění - svědectví

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HOYT, Edwin P.

Bouře nad Gilbertovými ostrovy : válka ve středním Tichomoří: 1943 / Edwin
P. Hoyt ; [z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Novotná]. -- Brno
: NÁVRAT, 1999. -- 154 s., fot. příl. ; 24 cm
ISBN 80-7174-143-4

2. světová válka (1939-1945) - Tichomoří

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HOYT, Edwin Palmer

Bowfin : pravdivé vyprávění o slavné flotilové ponorce v druhé světové
válce / Edwin P.Hoyt ; [z anglického originálu ...přeložila Libuše
Čižmárová]. -- 1.vyd. -- Ostrava : Oldag, 2001. -- 193 s.,[8] s. obr. příl.
: il., mp. ; 24 cm. -- Bibl. s. 192-193
ISBN 80-85954-98-2

2. světová válka (1939-1945) - historie - vojenství - ponorky - válečné
ponorky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HOYT, Edwin Palmer

Japonsko ve válce : velký pacifický konflikt / [1853-1952] / Edwin P.Hoyt ;
[z anglického originálu ... přeložil Jan Hrdina]. -- 1.vyd. -- Ostrava :
Oldag, 2000. -- 474 s. : il. ; 24 cm. -- (Kruté Tichomoří). -- Bibliografie
s. 469-474. -- Obsahuje: Ústava Japonska, 1946; Ústava japonského císařství
ISBN 80-85954-83-4

historie - Asie - Pacifik - Japonsko - války - 2. světová válka (1939-1945)
- 19. století - USA - námořní operace - bitvy - panovníci - Hirohito -
Mandžusko - Čína - Pearl Harbor - Guadalcanal - Okinawa

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HOYT, Edwin Palmer

Slyšte, slyšte : [osudy amerických námořníků v druhé světové válce] / Edwin
P.Hoyt ; [z anglického originálu ...přeložila Libuše Čižmárová]. -- 1.vyd.
-- Ostrava : Oldag, 2000. -- 250 s.,[16] s.obr.příl. : il. ; 24 cm. --
Obsahuje bibl. a poznámky
ISBN 80-85954-94-X

historie - 2. světová válka (1939-1945) - Amerika - námořnictvo -
Středozemní moře - Tichý oceán - Atlantický oceán - Pearl Harbor - Okinawa
- Midway

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HOYT, Edwin Palmer

Smrt ponorek : [Vzestup a pád německého pomorkového loďstva za druhé
světové války] / Edwin P. Hoyt ; [z anglického originálu ... přeložil
Leonid Křížek]. -- Vyd. 1. -- Praha : Beta-Dobrovský, 2001. -- 295 s. : mp.
; 21 cm. -- Další názvová informace z obálky. -- Bibl. s. 277-280 ;
rejstřík s. 281-295
ISBN 80-7306-012-4 (Beta, Praha). -- ISBN 80-7291-034-5 (Ševčík, Plzeň)

2. světová válka (1939-1945) - vojenství - námořnictvo - loďstvo - ponorky
- bitvy - Německo - historie

94"1939/1945"

45158 N 94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53

HOYT, Edwin Palmer,1923-

Bitva v zálivu Leyte : zánik letadlové lodi Princeton / Edwin P.Hoyt ; [z
anglického originálu ...přeložil Leonid Křížek]. -- Vyd.1. -- Praha :
Beta-Dobrovský, 2002. -- 158 s.,[16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Název
originálu: Leyte gulf
ISBN 80-7306-028-0 (Beta, Praha) : 179.00. -- ISBN 80-7291-045-0 (Ševčík,
Plzeň)

2. světová válka (1939-1945) - námořní bitvy - námořní lodě - Filipíny -
literatura faktu

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HOYT, Edwin Palmer,1923-

Hrdinové Pacifiku / Edwin P.Hoyt ; [z amerického originálu ... přeložil
Leonid Křížek]. -- Vyd. 1. -- Praha : Beta-Dobrovský, 2004. -- 279 s., [8]
s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Název originálu: McCampbell's Heroes
ISBN 80-7306-126-0 : 199.00

stíhači - 2. světová válka (1939-1945) - Pacifik - letectvo

94"1939/1945"

*****************************************************
N 623

HRBEK, Ivan

Loďstva států účastnících se druhé světové války [Tištěný text] . -- 1.
vyd, 1994 : Naše vojsko ; Praha. -- 230 s.

Kč 65,0080-206-0245-3

námořnictví - 2. světová válka (1939-1945) - loďstvo

623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HRBEK, Jaroslav

Arnhem 1944 [Tištěný text] / [ilustr. Vít Martínek]. -- 1. vyd. -- Praha :
Naše vojsko, 1992. -- 268 s. -- (Malé dějiny válek ; Sv. 1)
ISBN 80-206-0073-6 : Kčs 45,00

2. světová válka (1939-1945)

940.53./.54 : 355:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš

Boj o Filipíny [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1990. --
(Stopy-fakta-svědectví)

2. světová válka (1939-1945)

93:940.53

*****************************************************
N 92
HUBÁČEK, Miloš

Generál Patton. 1. díl, 1885-1942 / Miloš Hubáček. -- 1. vyd. -- Praha :
Paseka, 2005. -- 452 s., [32] s.obr. příl. : il. ; 21 cm
ISBN 80-7185-698-3 : 329.00 Kč. -- ISBN 80-7185-700-9 (soubor)

životopisy - 2. světová válka (1939-1945) - tankové jednotky - vojenské
operace - bitvy - Patton, Gerog Smith, 1885-1945-

92 Paton G. S.

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš

Invaze [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1984. --
(Stopy-fakta-svědectví)
30,00 Kčs

2. světová válka (1939-1945)

940.53:93

*****************************************************
N
HUBÁČEK, Miloš

Moře v plamenech [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1974. --
(Stopy-fakta-svědectví)

2. světová válka (1939-1945)

93:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš

Moře v plamenech [Tištěný text] / [Mapy Karel Zpěvák]. -- 5. vyd, v AZ
servisu 1. vyd. -- Praha : AZ servis, 1991. -- 259 s. : mp. + fot. příl. --
(Elf)
ISBN 80-900998-1-5 : Kč 29,00

námořnictvo - 2. světová válka (1939-1945) - bitevní lodě

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš

Ofenzíva v Pacifiku [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1987.
-- (Stopy-fakta-svědectví)
Kčs 38,00

námořní bitvy - 2. světová válka (1939-1945)

93:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš

Pacifik v plamenech [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1980.
-- (Stopy-fakta-svědectví)

2. světová válka (1939-1945)

93:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš,1937-

Boj o Středomoří. [1.díl], Prvních devět měsíců / Miloš Hubáček ; [mapy
zhotovil Petr Čížek]. -- Vyd.1. -- Praha : Paseka, 2003. -- 309 s., [48] s.
obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Bibl. s. 303-304 -- Rejstřík s. 305-309. --
Obsahuje: Navaz. Bitva u Matapanu
ISBN 80-7185-529-4 : 289.00

2. světová válka (1939-1945) - Středomoří - válečné operace - Catapult

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš,1937-

Odsouzená loď : drama těžkého křižníku Indianapolis / Miloš Hubáček ; [mapy
zhotovil Petr Čížek]. -- Vyd.1. -- Praha : Paseka, 2001. -- 339 s., [32] s.
obr. příl. : il., mp. ; 21 cm. -- Bibl. s. 332-333 ; rejstřík s. 334-339
ISBN 80-7185-414-X

2. světová válka (1939-1945) - námořnictví - 1945 - válečné loďstvo -
válečné lodě - křižníky - Tichomoří - USA - Japonsko - katastrofy -
literatura faktu

94"1939/1945"

*****************************************************
N

HUBÁČEK, Miloš,1937-

Válka končí v Pacifiku. I, Pevnost Iwodžima / Miloš Hubáček ; [mapy
zhotovil Petr Čížek]. -- Vyd.1. -- Praha : Paseka, 2000. -- 261 s.,[16]


s.obr.příl. : il., mp. ; 21 cm. -- Bibl. s. 255 ; Rejstřík s. 257-261
ISBN 80-7185-307-0

bitvy - 2. světová válka (1939-1945) - Iwodžima - 1944-1945 - Tichomoří

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUBÁČEK, Miloš,1937-

Válka končí v Pacifiku. 2, Dobývání Okinawy / Miloš Hubáček ; [mapy
zhotovil Petr Čížek]. -- Vyd.1. -- Praha : Paseka, 2000. -- 379 s., [24] s.
obr. příl. : il., mp. ; 21 cm. -- Bibl. s. 371 ; rejstřík s. 373-379
ISBN 80-7185-322-4

2. světová válka (1939-1945) - bitvy - Tichomoří - Tichý oceán - 1944-1945

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HUGHES, Matthew

Hitlerovo Německo : život v období třetí říše / Matthew Hughes & Chris Mann
; přeložil Petr Kovács. -- Praha : Columbus, 2002. -- 224 s. : il. ; 25 cm.
-- Název originálu: Inside Hitler's Germany. -- Bibl. s. 222 ; rejstřík s.
223-224.
ISBN 80-7249-123-7 : 349.00

Německo - historie - 1919/1945 - 2. světová válka (1939-1945) -
Hitler,Adolf

94"1939/1945"

*****************************************************
N
HUZEL, Dieter K.

Z Peenemünde na mys Canaveral [Tištěný text] / [Předml. Werner von Braun ;
Z něm. orig. přel. Jiří Pondělíček]. -- 1. vyd. -- Praha : Železný, 1996.
-- 287 s. : fot., obr.
ISBN 80-237-3512-8 : Kč 199,00

2. světová válka (1939-1945) - raketová technika - raketový výzkum

629.76:629.78

*****************************************************
N 94"1939/1945"

HYAMS, Joe

Let mstitele [Tištěný text] : George Bush ve válce / [z angl. orig. přel.
Pavel Dufek]. -- 1. vyd, 1991 ; Praha : ÁKA. -- 187 s., fotogr. příl.
ISBN 80-900298-9-2 : Kčs 60,00

Tichomoří - 2. světová válka (1939-1945)

. Bush George

940.53:92 Bush, George : 940.53/.54"1941"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CHILDERS, Thomas

Liberator startuje za úsvitu [Tištěný text] : Příběh poslední americké
bombardovací osádky sestřelené nad Německem za druhé světové války / [Z
angl. orig. přel. Stanislav Dudek]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1997. -- 269 s. + fot. příl. -- (Ikarové ; sv.15)
ISBN 80-206-0539-8 : Kč 160,00

Německo - 2. světová válka (1939-1945) - letci

94"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CHURCHILL, Winston S.

Druhá světová válka. Kruh se uzavírá [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel.
Zdeněk Hron] ; V. díl. -- Praha : Lidové noviny, 1995. -- 641 s. : mp. +
fot. příl.
ISBN 80-7106-067-4 (ISBN souboru). -- ISBN 80-7106-072-0 : Kč 167,00

Itálie - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CHURCHILL, Winston S.

Druhá světová válka. Karta se obrací [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel.
Zdeněk Hron] ; IV. díl. -- Praha : Lidové noviny, 1994. -- 859 s. : mp. +
fot. příl.
ISBN 80-7106-067-4 (ISBN souboru). -- ISBN 80-7106-071-2 : Kč 147,00

2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CHURCHILL, Winston S.

Druhá světová válka. Triumf a tragédie [Tištěný text] / [Z angl. orig.
přel. Zdeněk Hron] ; VI. díl, 1995 : Lidové noviny ; Praha. -- fot. příl :
mp. -- 688 s.
Kč 175,0080-7106-073-9. -- ISBN 80-7106-067-4 (ISBN souboru)

2. světová válka (1939-1945) - vzpomínky

. Churchill Winston S.

94"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

CHURCHILL, Winston Spencer

Druhá světová válka. Velká aliance [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel.
Zdeněk Hron] ; III. díl. -- Praha : Lidové noviny, 1993. -- 724 s. : mp. +
fot. příl.
ISBN 80-7106-070-4 : Kč 135,00. -- ISBN 80-7106-067-4 (ISBN souboru)

vzpomínky - 2. světová válka (1939-1945)

. Churchill Winston S.

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

IRVING, David

Hitlerova válka a válečná stezka let 1933 - 1945 / David Irving ; [z
anglického originálu ... přeložila Tamara Váňová]. -- Vyd. 1. -- Brno :
Books, 1998. -- 857 s., fot. ; 22 cm. -- (Bonus A Memorabilia)
ISBN 80-7242-040-2

2. světová válka (1939-1945) - nacismus

. Hitler, Adolf

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

IRVING, David

Rommel [Tištěný text] : Liška pouště / [Z angl. orig. přel. Jana Ogrocká].
-- 1. vyd. -- Brno : Bonus A, 1995. -- 596 s. + fot. příl.
ISBN 80-901693-7-6 : Kč 189,00

2. světová válka (1939-1945) - vzpomínky

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

IRVING, David

Zkáza Drážďan / David Irving ; [z anglického originálu ... přeložil Martin
Konvička]. -- V Olomouci : Votobia, 1997. -- 302 s. : il., mp. ; 21 cm. --
Další názvová informace z obálky: Hrůzyplná výpověď o jedné z
nejzhoubnějších a nejkontroverznějších epizod ve válečných dějinách
ISBN 80-7198-190-7

2. světová válka (1939-1945) - letectví - bombardování

94"1939/1945":355/359

*****************************************************
N 94"1939/1945"

IRVINGOVÁ, Iveta

Vlčák Ant - hrdinný letec RAF / Iveta Irvingová ; [ilustrace Petr Hampl].
-- Vyd.1. -- [Praha?] : Otakar II., 2000. -- 311 s., [40] s. obr. příl. :
il. ; 22 cm
ISBN 80-86355-13-6

2. světová válka (1939-1945) - RAF - letci - psi

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

IVANOV, Miroslav

A hořel snad i kámen [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Svoboda, 1975

2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

JACKSON, Robert

Churchillova louže [Tištěný text] : Válka v kanále La Manche 1939 - 1945 /
[Z angl. orig. přel. Martin König]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1998. -- 165 s. : fot.
ISBN 80-206-0557-6 : Kč 199,00

2. světová válka (1939-1945) - námořnictví - námořní operace

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

JAMES, B.A.

Noc,kdy nesvítil měsíc : pravdivé příběhy II. světové války / B.A.James ;
[z originálu ... přeložil Ivan Sec]. -- Vyd.1. -- Brno : Koala, 2004. --
268 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Název originálu: Moonless
night
ISBN 80-903520-1-4 : 199.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - letci - zajatci - koncentrační tábory -
útěky - skutečné příběhy

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

JANOUCH, Svatopluk

Světla a stíny [Tištěný text] . -- 2. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1994. --
141 s. + fot. příl. -- (Ikarové ; sv.8)
ISBN 80-206-0187-2 : Kč 64,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945) - exil - vzpomínky

. Janouch Svatopluk

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

JÁNSKÝ, Filip

Vzpomínky nebeského jezdce / Filip Jánský ; podle rukopisné pozůstalosti
zpracoval Jindřich Drebota. -- 1. vyd. -- Praha : Sdružení MAC, 1999. --
158 s. : fot. ; 25 cm
ISBN 80-86015-52-1

2. světová válka (1939-1945) - letectví - letci

. Jánský, Filip

940.53

*****************************************************
N

JENKINS, Bill

Říkali mi Commando : Vzpomínky na operace 43. komanda britské Královské
námořní pěchoty na jaderském pobřeží / Bill Jenkins ; [z anglického
originálu ... přeložil Jan Mattuš]. -- Vyd. 1. -- Brno : Books, 1998. --
162 s., fot. příl. : il. ; 22 cm. -- (Jota Military ; sv. 33). -- Obsahuje
mapy
ISBN 80-7242-027-5

vzpomínky - 2. světová válka (1939-1945) - Jugoslávie - Jaderské pobřeží

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

JIRÁČEK, Milič, 1922-

Válečná generace / Milič Jiráček. -- 1. vyd. -- Praha : Akropolis, 2005. --
127 s. : il. ; 21 cm
ISBN 80-86903-00-1 : 96.00 Kč

Jiráček, Milič - životopisy - vzpomínky - vědci - 2. světová válka
(1939-1945) - totální nasazení

94"1939/1945":323.2

*****************************************************
N 32

JOHN, Miloslav

Září 1938 : role a postoje spojenců ČSR / Miloslav John. -- Olomouc :
Votobia, 2000. -- 443 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 20 cm. -- Obsahuje
bibl.
ISBN 80-7198-401-9 : 100.00

Československo - 2. světová válka (1939-1945) - historie - okupace -
protektorát - fašismus - nacismus - spojenci - spojenecké smlouvy - armády
- Francie - Sovětský svaz - Mnichovská dohoda - dokumenty

327:943.7:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

JOUZA, Ladislav, 1962-

- A země se chvěla : bombardování Kolína za druhé světové války / Ladislav
Jouza, Michal Plavec ; [fotografie Richard V. Beauchamp ...[et al.]]. --
Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 2007. -- 223 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-80-86808-44-4 : 260.00 Kč

česká města - dějiny - 2. světová válka (1939-1945) - bombardování Kolína -
nálety na Kolín - česká literatura

94"1939/1945":943.7"1939-1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KAGENECK, August von

Poručík tankistů [Tištěný text] / [Z franc. orig. přel. Pavel Kaas]. -- 1.
vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1996. -- 106 s. + fot. příl. -- (Military ; sv.26)
ISBN 80-7191-131-3 : Kč 59,00

tankisté - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KAKEHASHI, Kumiko, 1961-

Jak smutné v bitvě padnout : svědectví o válce / Kumiko Kakehaši podle
dopisů generála Tadamiči Kuribajašiho z Iwodžimy ; [přeložil Vladimír
Fuksa]. -- Vyd. 1. -- Praha : Baronet, 2007. -- 221 s. : mapa ; 21 cm. --
Přeloženo z angličtiny
ISBN 978-80-7384-034-1 (váz.) : 90,00 Kč

Kuribajaši, Tadamiči, 1891-1945 - generálové - Iwodžima, bitva, 1945 - 2.
světová válka (1939-1945) - biografie

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)

KAPUCIÁN, Zdeněk

Zkoušky naostro [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Hradec Králové : Kruh, 1989.
-- (Okamžiky)
10,00 Kčs

2. světová válka (1939-1945)

94(437.3)

*****************************************************
N
KAUCKÝ, František

Voják tajné války [Tištěný text] : Autentický příběh agenta dvou tváří,
1994 : ROAD ; Praha. -- fot. -- 147 s. ; (sv.1Literatura faktu )
Kč 69,0080-85385-58-9

špionáž - 2. světová válka (1939-1945)

327:327.8

*****************************************************
PK N 92:940.53
KEEGAN, John

Kdo byl kdo ve druhé světové válce [Tištěný text] / [Sest. John Keegan ; Z
angl. orig. přel. Lenka Libosvárská]. -- Brno : Barrister & Principal,
1995. -- 214 s.


ISBN 80-85947-07-2 : Kč 170,00

slovníky - 2. světová válka (1939-1945) - osobnosti

92:940.53:92

*****************************************************
N 929

KEMPKA, Erich, 1910-1975

Spálil jsem Adolfa Hitlera : vzpomínky Hitlerova osobního řidiče / Erich
Kempka ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Führmann-Vízdalová]. --
[Líbeznice] : Víkend, 2013. -- 142 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ;
20 cm
ISBN 978-80-7222-916-1 (váz.) : 259.00 Kč

Kempka, Erich, 1910-1975 - Hitler, Adolf, 1889-1945 - řidiči-Německo-20.
stol. - nacisté-Německo-20. stol. - bitva o Berlín (1945) - 2. světová
válka (1939-1945) - Německo-dějiny-1933-1945 - autobiografický -
vzpomínkový - německá literatura

929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KETTNER, Petr

Tajemství Tří králů [Tištěný text] : O lidech, kteří nesměli vstoupit do
historie, 1995 : Mht ; Praha. -- fot. -- 174 s.
Kč 99,00

protektorát Čechy a Morava - domácí odboj - 2. světová válka (1939-1945) -
zpravodajská služba

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KINVIG, Cliford

Obětní beránek : generál Percival ze Singapuru / Cliford Kinvig ; [z
anglického originálu ... přeložila Zdeňka Vasiljevová]. -- Vyd.1. -- Praha
: Naše vojsko, 2000. -- 266 s.,[20] s.příl. : il., mp. ; 24 cm. -- Obsahuje
mapy
ISBN 80-206-0570-3

monografie - generálové - 2. světová válka (1939-1945) - 1942 - Singapur

. Percival Arthur

94"1939/1945":92 Percival A.

*****************************************************
N
KLADIVOVÁ, Vlasta

Konečná stanice [Tištěný text] : Auschwitz-Birkenau. -- 1. vyd. -- Olomouc
: Univerzita Palackého, 1994. -- 124 s. : obr., fot., tb.
ISBN 80-7067-393-1 : Kč 30,00

Auschwitz-Birkenau - Romové - 2. světová válka (1939-1945) - koncentrační
tábory

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KLEMPERER, Klemens von

Atentát na Hitlera [Tištěný text] : Muži 20. července / [Z orig. přel.
František Šístek]. -- 1. vyd. -- Praha : Agentura V.P.K., 1995. -- 301 s. :
fot. + fot. příl.
ISBN 80-85622-37-8 : Kč 128,00

nacismus - fašismus - 2. světová válka (1939-1945) - odboj proti Hitlerovi

. Hitler Adolf

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 32
KLEMPERER, Victor,1881-1960

Deníky 1933-1941 : chci vydat svědectví ; 1 / Victor Klemperer ; [přeložil

Radovan Charvát ; verše přeložila Michaela Jacobsenová]. -- Vyd.1. -- Praha
: Paseka, 2002. -- 599 s. ; 21 cm. -- Název originálu: Tagebücher 1933-1941
ISBN 80-7185-463-8 : 390.00

Německo - Židé - historie - perzekuce - 2. světová válka (1939-1945) -
deníky

323:92 Klemper V.:94/99

*****************************************************
N 32
KLEMPERER, Victor,1881-1960


Deníky 1942-1945. 2, Chci vydat svědectví / Victor Klemperer ; [přeložil
Radovan Charvát ; verše přeložila Michaela Jacobsenová]. -- Vyd. 1. --
Praha : Paseka, 2004. -- 599 s. ; 21 cm
ISBN 80-7185-615-0 : 360.00

Klemperer, Victor - Německo - deníky - nacismus - perzekuce - Německo -
Židé - 2. světová válka (1939-1945) - antisemitismus - historie

32:92 Klemperer V.:94/99

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KLIMENT, Charles K.

Slovenská armáda [Tištěný text] : 1939-1945 / [Il. Lev Hlaváček]. -- 1.
vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1996. -- mp., obr., fot. -- 330 s. ;
(sv.27Military )
Kč 239,0080-7191-132-1

Slovensko - 2. světová válka (1939-1945) - Slovenský stát

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KLIMENT, Charles K., 1932-

Slovenská armáda 1939-1945 / Charles K. Kliment, Břetislav Nakládal ;
[ilustrace Lev Hlaváček]. -- 2. dopl. vyd., v nakl. Naše vojsko a Ares 1.
-- Praha : Naše vojsko, 2003. -- 360 s. : il., mp. ; 24 cm
ISBN 80-206-0596-7 (Naše vojsko, Praha) : 160.00 Kč. -- ISBN
80-86158-34-9 (Ares, Praha)

Slovensko - armáda - vojenské jednotky - 2. světová válka (1939-1945) -
historie

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KNAPP, Zdeněk Hanuš

Mezi nebem a mořem [Tištěný text] : Zápisky radiotelegrafisty, který létal
s 311. čs. bombardovací perutí RAF u velitelství pobřežního letectva /
[Dosl. naps. Ludmila Knappová]. -- 2. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1994. --
107 s. + fot. příl. -- (Ikarové ; Sv.5)
ISBN 80-206-0421-9 : Kč 52,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví - vzpomínky

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"0375/20.."

KNOPP, Guido, 1948-

Exodus : [osud vyhnanců] / Guido Knopp ; [z německého originálu ...
přeložil Vladimír Čadský]. -- Vyd. 2. -- Praha : Ikar, 2014. -- 430 s. :
il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 978-80-249-1992-8 (váz.) : 299.00 Kč

odsun Němců-1945-1948 - Němci-Evropa střední a východní-1945-1948 - nucené
vystěhování - repatriace-Německo-od 1945 - 2. světová válka (1939-1945) -
literatura faktu - vzpomínkový - německá literatura

94"0375/20..":94"1939/1945"

*****************************************************
N 92
KNOPP, Guido, 1948-

Hitlerovy obdivovatelky a Marlene / Guido Knopp ; [z německého originálu
...přeložila Ingeborg Churaňová]. -- Vyd.1. -- v Praze : Ikar, 2002. -- 461
s. : il. ; 21 cm. -- Bibl. s. 453-456 ; rejstřík s. 457-461.
ISBN 80-249-0096-3 : 209.00

2. světová válka (1939-1945) - Hitler, Adolf - ženy - Dietrich, Marlene -
Leander, Zarah - Wagner, Winifred - Riefenstahl, Leni - Goebbels, Magda -
Braunová, Eva

92

*****************************************************
94"1939/1945"

KNOPP, Guido, 1948-

Osvobození : konec války na západě / Guido Knopp ; [z německého originálu
... přeložil Milan Churaň]. -- Vyd. 1. -- V Praze : Ikar, 2007. -- 213 s. :
il., portréty ; 21 cm. -- Obsahuje bibliografii a rejstříky


ISBN 978-80-249-0956-1 (váz.) : 229,00 Kč

Normandie, invaze, 1944 - Monte Cassino, bitva, 1944 - Ardeny, bitva,
1944-1945 - 2. světová válka (1939-1945) - vojenství

94"1939/1945":355/359

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KONRÁDOVÁ, Libuše

Byl jsem letcem R. A. F. / Libuše Konrádová. -- Praha : Knižní klub, 2004.
-- 160 s. : il. ; 20 cm. -- Příloha: Vojenské hodnosti R. A. F.,Britská
vyznamenání, Bombardér Wellington, Historie 311. čs. bombard. perutě,
Válečná činnost 311.čs. bombard. perutě.
ISBN 80-242-1233-1 : 199.00 Kč

letci českoslovenští - RAF - bitva o Anglii - 2. světová válka (1939-1945)
- Novák, Jaroslav - vzpomínky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KÖPP, Gabriele, 1929-

Proč jsem jen byla dívka? / Gabi Köpp ; s doslovem Birgit Beck-Heppner ; [z
německého originálu ... přeložila Ivana Führmann-Vízdalová]. -- [Líbeznice]
: Víkend, 2011. -- 150 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- Obsahuje
bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7222-798-3 (váz.) : 259.00 Kč

Köpp, Gabi - Sovětský svaz, Raboče-Krest'janskaja Krasnaja Armija -
uprchlíci - vojáci - násilí na ženách - znásilnění - autobiografický -
vzpomínkový - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KORGANOFF, Alexandre

Prien proti Scapa Flow [Tištěný text] / [[Přel.] V. Pauer ; Il. Jaroslav
Schmid]. -- 1. vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1994. -- 135 s. : mp. + fot. příl.
ISBN 80-85831-32-5 : Kč 119,00

ponorky - 2. světová válka (1939-1945) - námořnictvo

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KOSINA, Jiří

Americké pozemní síly 1941-1945 / Jiří Kosina ; [mapy nakreslil Miloslav
Mutínský]. -- Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko, 1996. -- 184 s., [16] s. obr.
příl. : il., mp. ; 22 cm
ISBN 80-206-0527-4

2. světová válka (1939-1945) - armáda USA - vojenské operace - 1941/1945

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KOTAS, Oldřich

V 1 zázračná zbraň Třetí říše / Oldřich Kotas. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět
křídel, 1999. -- 195 s. : il., schémata. ; 25 cm
ISBN 80-85280-61-2

2. světová válka (1939-1945) - V 1

940.53

*****************************************************
N 929
KRAUS, Michal, 1930-

Deník 1942-5 : [zápisky patnáctiletého Míši Krause, který přežil holocaust]
/ Michal Kraus ; [kresby Michal Kraus]. -- Kroměříž : Kvartus Media, 2012.
-- 112 s. : il., portréty. -- Obálkový název: Deník 1942-1945
ISBN 978-80-904916-2-5 (váz.) : 240.00 Kč

Kraus, Michal, 1930- - holocaust, 1939-1945 - židovské děti - koncentrační
tábory - 2. světová válka (1939-1945) - vzpomínkový - deníky -
autobiografický - regoinální - česká literatura

929:94"1939/1945":MRF

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KUBEC, Václav,1907-1989

Kde olivy dozrávají - : drama československého leteckého esa Jana Feráka ve
španělské občanské válce / Václav Kubec. -- 2.vyd., (1.upr.). -- Praha :
Ostrov, 2003. -- 321 s.,[16] s.obr.příl. : il. ; 21 cm
ISBN 80-86289-28-1 : 198.00

2. světová válka (1939-1945) - Španělsko - občanské války - letci(čs.) -
Ferák,Jan,1913-1942 - příběhy

94"1939/1945"

*****************************************************
94"1939/1945"

KUČERA, Milan, 1973-

Největší tajemství Třetí říše / Milan Zacha Kučera : ocelové město nacistů.
-- 2. přeprac. a rozš. vyd. -- V Ústí nad Labem : AOS, 2013. -- 265 s. :
il. (převážně barev.), faksim. ; 21 cm. -- Pod názvem: 2. přepracované a
rozšířené vydání: "Ocelové město nacistů". -- Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-87624-14-2 (brož.) : 349.00 Kč

Soví hory (Polsko) - 2. světová válka (1939-1945) - vojenské
dějiny-Německo-1939-1945 - vojenské stavby-Polsko-1939-1945 - podzemní
prostory-Polsko - vojenské dějiny - vojenské stavby - podzemní stavby -
podzemí - nacisté - česká literatura

94"1939/1945":623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KURAL, Václav,1928-

"Sudety" pod hákovým křížem / Václav Kural, Zdeněk Radvanovský ...[et al.].
-- 1. vyd, dotisk. -- Ústí nad Labem : Albis international, 2002. -- 547,
CXII s. : il. ; 24 cm. -- Obsahuje bibl. a rejstříky.
ISBN 80-86067-66-1 : 454.00

Československo - pohraničí - Sudety - česko-německé vztahy - 2. světová
válka (1939-1945) - historie

94"1939/1945":943.7"19"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KUROWSKI, Franz

Kříž proti hvězdě : [letecká válka nad Ruskem 1941-1944] / Franz Kurowski ;
[z německého originálu ... přeložil Eduard Kilberger]. -- Praha : Naše
vojsko, 2001. -- 409 s.,[72] s.obr.příl. : il., mp. ; 24 cm. -- Název
originálu: Balkenkreuz und Roter Stern -- Další názvová informace z obálky.
-- Bibl. s. 403-409
ISBN 80-206-0585-1

historie - 2. světová válka (1939-1945) - Rusko - Německo - letectvo -
piloti

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KUROWSKI, Franz, 1923-

Baulehr-Bataillon 800 z.b.V. Brandenburg : akce německých komand v letech
1939-1945 na celém světě / Franz Kurowski ; [translation Jan Hlavička]. --
1. české vyd. -- Praha : Svojtka, 2006. -- 204 s. : il. ; 25 cm
ISBN 80-7352-228-4 : 299.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Abwehr - Německo - komanda - Luftwaffe

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"0375/20.."

KVAČEK, Robert, 1932-

Dvacáté století o sobě : výbor z úředních listin, záznamů, smluv a dohod,
deklarací, projevů, úvah, dopisů, vzpomínek a pamětí / Robert Kvaček ...
[et al.]. -- Vyd. 1. -- Liberec : Dialog, 2005. -- 211 s. ; il. : 27 cm. --
Obálkový podnázev: dějiny v dokumentech. -- Bibl. s. 211 -- Rejstřík s. 209
- 210
ISBN 80-86761-37-1 : 249.00 Kč

světové dějiny - historie - historie 20. stol. - 1. světová válka
(1914-1918) - 2. světová válka (1939-1945)

94"0375/20.."

*****************************************************
N 94"1939/1945"

KVAPIL, Oldřich

Návrat z bouře [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1987. --
(Paměti)
Kčs 23,00

2. světová válka (1939-1945)

940.53

*****************************************************
N 94(437.3)
LAKOSIL, Jan, 1981 -

Vzpomínka na Mnichov 1938 : československé opevnění ve fotografii / Jan
Lakosil, Tomáš Svoboda, Ladislav Čermák : vydáno k 70. výročí podepsání
Mnichovské dohody. -- 1. vyd. -- Náchod : Aleš Horák, 2008. -- 75 s. : il.
; 15 x 21 cm
ISBN 978-80-254-2875-7 : 105.00 Kč

Československo - opevnění vojenská - Mnichovská dohoda - 1938 - 2. světová
válka (1939-1945) - česká literatura

94(437.3)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LAMB, Richard

Válka v Itálii 1943-1945 [Tištěný text] / [Přel. Karel Šuchmann]. -- 1.
vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1996. -- 296 s. : mp. + fot. příl. -- (Military ;
sv.20)
ISBN 80-7191-136-4 : Kč 169,00

Itálie - 2. světová válka (1939-1945)

94(437.3):940.53/.54

*****************************************************
N 92
LAVALOVÁ, Vlasta, 1924-

Dnes nehlásili žádné popravy : deníky z let 1938 a 1942-1945 / Vlasta
Lavalová ; k vydání připravila Barbora Hřebíčková. -- Vyd. 2. -- Praha :
Prostor, 2010. -- 295 s. : il., portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7260-217-9 (váz.) : Kč 350,00

Lavalová, Vlasta, 1924- - 2. světová válka (1939-1945) - Úlice (Česko) -
autobiografický - vzpomínkový - česko-německé vztahy - česká literatura

929:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LEGAR, Ivan

Oddíl zvláštního určení [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1987. -- (Živé knihy)
Kčs 12,00

2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)
LEIKERT, Jozef

Sny v okovech : osudy českých studentů v koncentračním táboře Sachsenhausen
/ Jozef Leikert ; [překlad Blanka Leikertová]. -- Vyd. 1. -- Praha :
Rodiče, 2002. -- 415 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- (Fakta). --
Obsahuje prameny a lit.
ISBN 80-86695-11-5 : 324.00

historie - 2. světová válka (1939-1945) - studenti - koncentrační tábory -
Sachsenhausen

943.7"19":940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LEVINE, Karen

Hanin kufřík : příběh dívky, která se nevrátila / Karen Levine ; [z
anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková ; úvod napsal Jiří
Brady]. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2003. -- 117 s. : il. ; 23 cm
ISBN 80-85608-70-7 : 149.00

2. světová válka (1939-1945) - holocaust - Židé - historie - Brady, Hana,
1931-1944

94"1939/1945":943.7:92 Brady H.

*****************************************************
N
LIŠKUTÍN, Miroslav A.

Až nad oblaků lem [Tištěný text] / [Jazyk. úprava Jiří Dejl ; Fot. příl.
Zdenek Hurt]. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT KŘÍDEL, 1995. -- 150 s. : fot.
ISBN 80-85280-32-9 : Kč 109,00

vzpomínky - exil - 2. světová válka (1939-1945) - letectví

. Hanák Miro

629.7:629.7

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LOMAX, Eric, 1919-2012

Koleje osudu : pravdivý příběh z japonského válečného zajetí / Eric Lomax ;
[přeložil Milan Lžička]. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 2014. -- 237
s. ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny
ISBN 978-80-204-3181-3 (váz.) : 249.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - anglické romány - biografický - japonské
zajetí - skutečný příběh - anglická literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53

LORINGHOVEN VON FREYTAG, Bernd

S Hitlerem v bunkru : 23. července 1944 - 29. dubna 1945 / Bernd Freytag
von Loringhoven, Francois D'Alancon ; přeložil Jakub Volný. -- Vyd. 1. -- V
Praze : Columbus, 2006. -- 142 s. : il., mp. ; 21 cm. -- Název originálu:
Dans le bunker de Hitler
ISBN 80-7249-211-X : 189.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - vzpomínky - důstojníci - Loringhoven, Bernd
Freytag von - francouzská literatura

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LOUCKÝ, František

Mnozí nedoletěli [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1989.
-- 287 s. -- (Živá minulost)
37,00 Kčs

Anglie - 2. světová válka (1939-1945) - československé letectvo

93:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LUCAS, James

Hitlerovy horské jednotky [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Jaroslav
Hrbek]. -- 1. vyd, 1994 : Naše vojsko ; Praha. -- fot. příl : mp. -- 233 s.
; (sv.3Malé dějiny válek )
Kč 88,0080-206-0412-X

2. světová válka (1939-1945)

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LUCAS, James

Poslední rok německé armády [Tištěný text] / [Přel. Karel Šuchman]. -- 1.
vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1995. -- 163 s. : tb. + fot. příl. -- (Military ;
sv.3)
ISBN 80-85831-61-9 : Kč 119,00

německá armáda - 2. světová válka (1939-1945) - zbraně

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

LUCAS, James

Válka na východní frontě [Tištěný text] : 1941 - 1945 / [Z angl. orig.
přel. Josef Grubhoffer]. -- 1. vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1997. -- 338 s. :
obr., mp. + fot. příl. -- (Military ; sv.38)
ISBN 80-7191-258-1 : Kč 249,00

2. světová válka (1939-1945) - východní fronta

94(437.3):940.53


*****************************************************
N 94"1939/1945"

LUKEŠ, Alexander, 1949-

Svatý týden v Terezíně / Alexander Lukeš ; [copyright foto archiv Památníku
Terezín, Miroslav Šiška, Bohumila Czabanová, Milada Sehrová]. -- Vyd. 1. --
Praha : Naše vojsko, 2008. -- 95 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. --
Bibl. s. 95
ISBN 978-80-206-0916-8 : 190.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - koncentrační tábory - pevnost Terezín -
infekční nemoci - 1945 - zdravotní sestry - vzpomínky - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53
LUUKKANEN, Eino Antero

Stíhač nad Finskem / Eino A.Luukkanen ; [překlad a doslov Marcel "Maja"
Nový ; barevné ilustrace Dušan Šimek ; černobílé ilustrace Pavel Rampír ;
fotografie Kalevi Keskinen ...et al.]. -- Vyd.1. -- Ostrava : Revi, 2001.
-- 166 s.: il. ; 24 cm. -- Originál: Fighter over Finland. -- Obsahuje
fotografie
ISBN 80-85957-07-8 : 279.00

2. světová válka (1939-1945) - finské války - zimní válka - 1939-1940 -
letectví - letci - stíhači - Luukkanen, E. A. - Finsko - Sovětský svaz

940.53

*****************************************************
N 94(437.3)
LUŽA, Radomír, 1922-

V Hitlerově objetí : kapitoly z českého odboje / Radomír Luža ; [text
edičně připravil, z amerického vydání ... přeložil a obrazové přílohy
uspořádal Tomáš Vrba ; odborně přehlédl, životopisné charakteristiky
doplnil a doslov napsal Josef Tomeš]. -- Vyd. 1. -- Praha : Torst, 2006. --
536 s. : il., mp., pl. ; 20 cm. -- Černobílé fotografie, faksimile,
podobizny -- Poznámky pod čarou -- Ediční poznámka. -- Jmenný rejstřík. --
Název originálu: The Hitler kiss
ISBN 80-7215-286-6 : 270.00 Kč

Evropa - Česko (Československo) - historie - fašismus - 2. světová válka
(1939-1945) - protifašistický odboj - hnutí odporu - poválečná situace -
Luža, Radomír - životopisy - vlastní vzpomínky - exil - monografie

94(437.3):940.53"1939/1945":323.25/.26:329.18:92 Luža R.

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MAC CARTHY, Peter

Tanková válka : vzestup a pád Hitlerových tankových divizí / Peter McCarthy
& Mike Syron ; [z anglického originálu ...přeložil Josef Bartoň]. -- Vyd.1.
-- Praha : Deus, 2003. -- 336 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. --
Název originálu: Panzerkrieg. -- Bibl. s. 327-328
ISBN 80-86215-55-5 : 359.00

2. světová válka (1939-1945) - německá armáda - tanky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MAC KEE, Alexander

Boje o mosty na Rýnu 1940, 1944, 1945 / Alexander McKee ; [z anglického
originálu ... přeložil Josef Bartoň]. -- Vyd. 1. -- [Praha?] : Deus, 2003.
-- 446 s., [16] s. obr. příl. : il., mp. ; 22 cm
ISBN 80-86215-40-7 : 299.00

2. světová válka (1939-1945) - pozemní vojsko

940.53

*****************************************************
N 92
MACARTHUR, Douglas, 1880-1964

Odvaha byla pravidlem : [životní příběh generála Douglase MacArthura / z
anglického originálu ... přeložil Jiří Gojda] ; překladatel Jiří Gojda. --
Praha : Naše vojsko, 2011. -- 230 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm
ISBN 978-80-206-1188-8 (váz.) : 299.00 Kč

MacArthur, Douglas, 1880-1964 - generálové - ozbrojené síly - 1. světová
válka (1914-1918) - 2. světová válka (1939-1945) - korejská válka,
1950-1953 - autobiografický - americká literatura

929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MACINTYRE, Ben, 1963-

Dvojitý agent : Eddie Chapman: špion - zrádce - hrdina / Ben Macintyre ; [z
anglického originálu ... přeložil Josef Orel]. -- Vyd. 1. -- Frýdek-Místek
: Alpress, 2008. -- 360 s. : il. ; 21 cm. -- Rejstřík s. 338-359
ISBN 978-80-7362-561-0 : 269.00 Kč

Chapman, Edward , 1914-1997 - agenti - špionáž - vojenská rozvědka - 2.
světová válka (1939-1945) - anglická literatura

94"1939/1945":32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MACINTYRE, Donald

Bitva o Atlantik / Donald Macintyre ; [z anglického originálu ... přeložil


Jan Krijt]. -- Vyd.1. -- Praha : Deus, 2000. -- 222 s., [20] s. obr. příl.
: il., mp. ; 22 cm
ISBN 80-86215-05-9

2. světová válka (1939-1945) - bitvy - Atlantik - námořnictvo - ponorky

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MACINTYRE, Donald

Narvik [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1989. --
(Archiv)
Kčs 22,00

2. světová válka (1939-1945)

93:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MACKSEY, Kenneth

Kesselring [Tištěný text] : Tvůrce Luftwaffe a mistr strategie / [Z angl.
orig. přel. Vladimír Paulíny]. -- 1. vyd. -- Brno : Jota, 1997. -- 262 s. :
mp. + fot. příl. -- (Military ; sv.23)
ISBN 80-7217-022-8 : Kč 128,00

2. světová válka (1939-1945) - německá armáda

. Kesselring Albert

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MACKSEY, Kenneth

Vojenské omyly druhé světové války / Kenneth Macksey ; [z anglického
originálu ... přeložil Jiří Mayer]. -- Vyd. 2. -- Praha : Naše vojsko,
2000. -- 219 s., [8] s. obr. příl. : il., mp. ; 22 cm
ISBN 80-206-0486-3

2. světová válka (1939-1945) - vojenské omyly

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MACKSEY, Kenneth

Zapalte Evropu! : partyzáni v Evropě za 2. světové války / Kenneth Macksey
; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák]. -- Vyd.1. -- Brno :
Jota, 2000. -- 298 s.,[8] s.fot. : il., mp. ; 21 cm. -- (Military ; Sv.
44). -- Originál: The partisans of Europe in world war II
ISBN 80-7217-108-9

2. světová válka (1939-1945) - partyzáni - odboj - partyzánský

940.53

*****************************************************
N 94(437.3)

MACOUN, Jiří, 1956-

Československé pevnosti / Jiří Macoun ; ilustrace Tomáš Tůma. -- Vyd. 1. --
Brno : CP Books, 2005. -- 96 s. : il. ; 28 cm. -- (Stručná historie)
ISBN 80-251-0601-2 : 269.00

pevnosti - bunkry - opevnění - dělostřelecké tvrze - pohraniční opevnění -
zbraně - 2. světová válka (1939-1945) - Československo - historie

94(437.3):940.53/.54:623.1/.7

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MAREK, Jindřich

Barikáda z kaštanů : pražské povstání v květnu 1945 a jeho skuteční
hrdinové / Jindřich Marek ; [fotografie a ilustrace - Jaroslav Čvančara a
ze sbírky autora]. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 2005. -- 415 s. : il..
; 25 cm. -- Obsahuje přílohy. -- Bibl. s. 403 - 408
ISBN 80-86808-15-7 : 290.00 Kč. -- ISBN 80-86808-16-5 (chybné)

2. světová válka (1939-1945) - Česko - Praha - 1945 - Pražské povstání -
hrdinové - osvobození - barikády - dějiny

94"1939/1945"

*****************************************************
N
MAREK, Jindřich

Pátou kartu bere smrt : českoslovenští parašutisté v britských
battledressech 1941-1945 / Jindřich Marek ; [fotografie Jaroslav Čvančara,
Tomáš Jambor a autor]. -- Vyd.1. -- Cheb : Svět křídel, 2000. -- 243 s. :
il. ; 25 cm. -- Obsahuje bibliografii
ISBN 80-85280-64-7

2. světová válka (1939-1945) - parašutisté - Velká Británie - 1941-1945

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MAREK, Jindřich

Tobrucký deník : zpráva o československých obráncích obklíčené libyjské
pevnosti / Jindřich Marek ; [fotografie a ilustrace Jaroslav Čvančara,
Václav Marhoul, Jiří Kučera a ze sbírky autora]. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět
křídel, 2008. -- 227 s. : il., mp. ; 25 cm. -- (Svět křídel ; Sv. 101). --
Seznam příslušníků československého zahraničního vojska na Středním
východě.
ISBN 978-80-86808-53-6 : Kč 290.00

2. světová válka (1939-1945) - Tobruk - Afrika - Libye - vojenské operace -
bitvy - Československá armáda - českoslovenští vojáci - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MAREK, Jindřich,1952-

Háchovi Melody Boys : kronika českého vládního vojska v Itálii 1944-1945 /
Jindřich Marek. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 2003. -- 361 s. : il. ;
24 cm. -- Bibl. s. 354-356
ISBN 80-85280-95-7 : 250.00

2. světová válka (1939-1945) - Protektorát Čechy a Morava - vládní vojsko -
Itálie - partyzáni - literatura faktu

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)

MAREK, Jindřich,1952-

Hraničářská kalvárie : příběhy posledních obránců Masarykovy republiky na
severu Čech a Podkarpatské Rusi v letech 1938-193 / Jindřich Marek ;
[fotografie a ilustrace Jaroslav Čvančara ... et al.]. -- Vyd. 1. -- Cheb :
Svět křídel, 2004. -- 339 s. : il. ; 24 cm. -- Bibl. s. 326-331
ISBN 80-86808-10-6 : 260.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Česká republika - 1938-1939 - Šluknov -
Podkarpatská Rus - Sudety - pohraničí - henleinovci - zábor pohraničí -
Německo - okupace

94(437.3)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MAREK, Jindřich,1952-

Příběhy starých battledressů : zapomenuté příběhy o statečnosti českých
vojáků / Jindřich Marek ; [fotografie Jaroslev Čvančara ... et al.]. --
Vyd.1. -- Cheb : Svět křídel, 2001. -- 237 s.: il. ; 25 cm. -- Volně
navazuje na knihu Pátou kartu bere smrt
ISBN 80-85280-73-6

2. světová válka (1939-1945) - Velká Británie - parašutisté - historie -
1941-1945 - Severní Afrika - Slovensko - Československo - osvobození -
reportáže

940.53

*****************************************************
N 94(437.3)

MAREK, Jindřich,1952-

Vzdušní donkichoti : četnické letecké hlídky 1935-1939 : čs.letci u 280.a

544.perutě RAF / Jindřich Marek. -- Vyd.1. -- Cheb : Svět křídel, 2001. --
249 s.: il. ; 25 cm. -- Bibl. s. 248-249
ISBN 80-85280-69-8

historie - Československo - letectvo - letci - četnictvo - 1935-1945 - 20.
stol. - 2. světová válka (1939-1945) - Anglie - RAF

94(437.3)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MAREŠ, František

Úkol splněn / František Mareš ; [překlad Veronika Javorková ; jazyková
korektura Svatopluk Matyáš ; foto František Mareš, Ladislav Sitenský, Jiří
Micka, LHS]. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 1999. -- 207 s. : fot. ; 25
cm
ISBN 80-85280-56-6

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N
MASARYK, Jan

Volá Londýn [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1990. --
(Stopy-fakta-svědectví)
Kčs 35,00

2. světová válka (1939-1945)

32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MASSON, Philippe

Historie německé armády 1939-1945 [Tištěný text] / [Z franc. orig. přel.
Jiří Žák]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1995. -- 365 s.
ISBN 80-206-0461-8 : Kč 110,00

1939-1945 - německá armáda - 2. světová válka (1939-1945)

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MASSON, Philippe

Historie německé armády 1939-1945 / Philippe Masson ; [z francouzského
originálu ...přeložil Jiří Žák]. -- 2. vyd. -- v Praze : Naše vojsko, 2001.
-- 365 s. ; 21 cm
ISBN 80-206-0604-1 : 179.00

Německo - německá armáda - armáda - wehrmacht - 2. světová válka
(1939-1945) - 1939-1945 - bitvy - politika - válečné operace - historie

94"1939/1945"

*****************************************************
N 355/359

MATĚJÍČEK, Luděk

Chebská křídla : příběh historicky prvního letiště v českých zemích a
nacistické letecké továrny / Luděk Matějíček. -- 1. vyd. -- Cheb : Svět
Křídel, 2006. -- 307 s. : il. -- Obsahuje čb. fotografie. -- Obsahuje
bibliografii
ISBN 80-86808-27-0 : 300.00 Kč

letiště Cheb - příběh prvního letiště - letiště v Rakousku-Uhersku -
Četnické letecké hlídky - 2. světová válka (1939-1945) - česká literatura

355/359

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MATHENY, Ray T.

Ohnivý jezdci [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. René J. Tesař]. -- 1.
vyd, v Magnet-Pressu. -- Praha : Magnet-Press, 1997. -- 293 s. + obr. příl.
ISBN 80-85847-74-4 : Kč 170,00

zajatecké tábory - letectví - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 93/94

MATLOFF, Maurice

Dějiny americké armády / Maurice Matloff ; [přeložila Ivana Nuhlíčková]. --
Vyd.1. -- Praha : Baronet, 1999. -- 751 s. : il., mp. ; 22 cm
ISBN 80-7214-171-6 (Baronet, Praha). -- ISBN 80-7176-962-2 (Knižní klub,
Praha)

armády - historie - vojenství - USA - války - občanské války - 1. světová

válka (1914-1918) - 2. světová válka (1939-1945) - Vietnam - studená válka


93/94

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MATYÁŠ, Svatopluk

Stíhací esa Luftwaffe : 1939-45 / Svatopluk Matyáš ; [ilustrace Vladimír
Kovařík]. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, [1999?]. -- 167 s. : il., fot.
; 25 cm
ISBN 80-85280-21-3

2. světová válka (1939-1945) - letectví - Luftwaffe

940.53

*****************************************************
N 940.53

MCINTOSH, Elizabeth P., 1915-

Sesterstvo špiónů : ženy z OSS / Elizabeth P. McIntoshová ; [z anglického
originálu ... přeložil Vladimír Čort]. -- Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko,
2007. -- 275 s., [22] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. --
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-206-0851-2 (v knize neuvedeno : váz.)ISBN 978-80-206-0003-5
(chybné) : 160,00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - McIntosh, Elizabeth P., 1915- - Spojené
státy americké, Office of Strategic Services - zpravodajské služby -
agentky - autobiografické vzpomínky

940.53:355.40

*****************************************************
N 92
MIESZKOWSKA, Anna

Děti Ireny Sendlerové : neuvěřitelný a dramatický příběh statečné ženy,
která zachránila za 2. světové války před jistou smrtí 2500 dětí, podobně
jako sir Winton nebo Oscar Schindler / Anna Mieszkowska ; [z polského
originálu ... přeložila Markéta Páralová-Tardy]. -- [Líbeznice] : Víkend,
2010. -- 365 s. : il. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík
ISBN 978-80-7222-705-1 : 289.00 Kč

Sendlerová, Irena, 1910-2008 - protifašistický odboj - holocaust, 1939-1945
- židovské děti - 2. světová válka (1939-1945) - životopisný - polská
literatura

929:940.53:32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MICHIN, Petr Aleksejevič, 1921-

Děla proti Říši / Petr Michin ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan
Zbavitel]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2013. -- 285 s., [8] s. obr. příl. :
il., portréty ; 21 cm. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 978-80-7222-913-0 (váz.) : 299.00 Kč

Michin, Petr Aleksejevič, 1921- - Sovětský svaz - důstojníci-Sovětský svaz
- dělostřelectvo-Sovětský svaz-1939-1945 - 2. světová válka (1939-1945) -
autobiografický - vzpomínkový

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MIKESH, Robert C.

Zlomená křídla Samurajů : [Zkáza japonských leteckých sil] / Robert C.
Mikesh ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Kára]. -- Vyd. 1. --
Praha : Knižní klub, 1998. -- 209 s. : fot. ; 22 cm. -- Další názvová
informace z předtitulního listu
ISBN 80-7214-082-5 (Baronet, Praha). -- ISBN 80-7176-699-2 (Knižní klub,
Praha)
2. světová válka (1939-1945) - letectví - kamikaze - vojenská letadla -
Japonsko

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MITCHELL, Keith R.

Čtyřicet dva měsíce v japonském zajetí / R.Keith Mitchell ; [z anglického
originálu ... přeložila Klára Bubeníková]. -- Vyd. 1. -- Praha : Deus,
2004. -- 205 s., [4] s. fot. příl. : il., mp. ; 24 cm. -- Název originálu:
Forty-two months in Durance Vile
ISBN 80-86215-61-X : 100.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - autobiografický - zajatecké tábory -
Japonsko

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MORAVEC, Bohumil

Pod třemi prapory [Tištěný text] . -- 1. vyd, 1996 : MUSTANG ; Plzeň. --
fot. příl : mp. -- 202 s. ; (sv.24Military )
Kč 129,0080-7191-129-1

odboj - 2. světová válka (1939-1945)

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 940.53

MORRISON, Alexander,1920-

Tichý útočník / Alexander Morrison ; [z anglického originálu ...přeložil
Ivan Sec]. -- Vyd.1. -- [Ostrava?] : Aradan, 2003. -- 203 s., [8] s. obr.
příl. : il. ; 22 cm
ISBN 80-86469-28-X : 199.00

2. světová válka (1939-1945) - letectví - piloti - Morrison,
Alexander,1920- - autobiografický

940.53

*****************************************************
N 821(4/9)

MORT, T. A. (Terry A.)

Hemingwayovy hlídky : Ernest Hemingway a jeho hon na ponorky / Terry Mort ;
[přeložili Pavel Kaas a Milan Lžička]. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta,
2011. -- 278 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- Přeloženo z
angličtiny. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
ISBN 978-80-204-2278-1 (váz.) : 299,00 Kč


Hemingway, Ernest, 1899-1961 - američtí spisovatelé - literární inspirace -
2. světová válka (1939-1945) - špionáž - námořní operace - americká
literatura (o ní)

821(4/9):94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

MOSER, Joseph F., 1921-

Stíhač v Buchenwaldu : příběh amerického stíhacího pilota sestřeleného nad
Francií / Joseph F. Moser [a Gerald R. Baron ; z anglického originálu ...
přeložil Daniel a Vlastimil Dominikovi]. -- 1. vyd. -- Neratovice :
Omnibooks, 2013. -- 208 s., [8] s. obr. příl. : il., 1 mapa, portréty, 1
plán, faksim. ; 22 cm. -- Obsahuje bibliografické odkazy
ISBN 978-80-87788-07-3 (váz.) : Kč 280,00

Moser, Joseph F., 1921- - USA, Air Force - Buchenwald, koncentrační tábor -
vojenští letci - váleční zajatci - 2. světová válka (1939-1945) - letecké
operace - koncentrační tábory - autobiografický - vzpomínkový - americká
literatura

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94(437.3)

MOTL, Stanislav, 1952-

Cesty za oponu času. 2, Ozvěny lidické noci - archivy, zapomenuté příběhy a
pátrání po vinících / Stanislav Motl. -- Praha : Eminent, 2011. -- 229 s. :
il., portréty, faksim. ; 25 cm + 1 DVD. -- (Stopy - fakta - tajemství ; 2).
-- Obsahuje bibliografii a rejstřík
ISBN 978-80-7281-426-8 (váz.) : 369,00 Kč

Lidice, vyhlazení, 1942 - válečné zločiny - 2. světová válka (1939-1945) -
oběti nacismu - stíhání válečných zločinů - Lidice (Česko) - literatura
faktu - historie

94(437.3)"1942":94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)

MOTL, Stanislav, 1952-

Kam zmizel zlatý poklad republiky : o tom, jak jsme museli spojencům platit
zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti
Hitlerovi / Stanislav Motl. -- Vyd.1. -- Praha : Rybka, 2003. -- 263 s. :
il. ; 22 cm. -- Bibl. s. 245-251 -- Rejstřík s. 253-257
ISBN 80-86182-69-X : 239.00

historie - Československo - zlato - poklady - mezinárodní politika -
politika - 2. světová válka (1939-1945) - Velká Británie

94(437.3)

*****************************************************
N 32

MOTL, Stanislav, 1952-

Nacisté pod ochranou, aneb, Kdo vlastně prohrál válku? / Stanislav Motl. --
Vyd.1. -- v Praze : Rybka, 2001. -- 245 s.: il. ; 22 cm. -- Bibliografii s.
238-242
ISBN 80-86182-56-8

fašismus - nacionalismus - válečné zločiny - váleční zločinci - 2. světová
válka (1939-1945) - koncentrační tábory - Malloth, Anton - Malik, Rudolf -
Zoglmann, Siegfried - Nižňanský, Ladislav - Schimming-Assmuss, Ingeborg -
Mende, Herbert - Mende, Hildegarda - reportáže

327:940.53

*****************************************************
N 94(437.3)

MOULIS, Miloslav

Osudný 15.=patnáctý březen [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Mladá
fronta, 1979. -- (Archiv)

Československo - německá okupace - 2. světová válka (1939-1945)

94(437.3)

*****************************************************
R N
R 55
NÁDENÍK, O.

Pevnost Dobrošov : Průvodce. -- 1. vyd. -- Náchod : Muzea náchodského
okresu s odborem kultury ONV, 1971. -- 31 s.

opevnění - 2. světová válka (1939-1945)

943.7

*****************************************************
N 623

NEČAS, Zbyšek

Dva odboje [Tištěný text] / [Jazyk. uprav. Jiří Dejl ; Fot. ..., Zdeněk
Hurt]. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT KŘÍDEL, 1996. -- 243 s. : fot.
ISBN 80-85280-40-X : Kč 150,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

NEILLANDS, Robin

Den D, 1944 [Tištěný text] : Hlasy z Normandie / [Z angl. orig. přel. Jan
Hrdina]. -- 1. vyd, 1994 : OLDAG ; Ostrava. -- fot. příl. : mp. -- 442 s.
Kč 123,0080-901616-5-0

2. světová válka (1939-1945) - invaze Spojenců

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

NEILLANDS, Robin

Pád třetí říše [Tištěný text] : Ode dne D po Den vítězství / [Z angl.
orig. přel. Jan Hrdina]. -- 1. vyd. -- Ostrava : OLDAG, 1997. -- 400 s. :
mp. + fot. příl.
ISBN 80-85954-29-X : Kč 199,00

2. světová válka (1939-1945) - koncentrační tábory - vylodění spojenců -
osvobození Evropy

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 623

NEJTEK, Vilém M., 1932-

Tajné zbraně Třetí říše / Vilém Nejtek. -- Praha : Bondy, 2011. -- 274 s.,
[16] s. obr. příl. : il., 1 mapa, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-904471-6-5 (brož.) : 259.00 Kč

raketové zbraně - 2. světová válka (1939-1945) - vojenský výzkum - vojenská
technika - česká literatura

623:94"1939/1945"

*****************************************************
R N 943.7
R 79
NETÍK, Jiří

KSČ na Náchodsku v boji za národní osvobození proti fašistickým okupantům
: k 30. výročí osvobození Náchodska slavnou Sovětskou armádou / Jiří Netík,
Erik Bouza. -- Náchod : OV KSČ, 1975. -- 84 s. ; 21 cm. -- (Edice
dokumentů)

region - Policko - historie - 2. světová válka (1939-1945) - KSČ

943.7

*****************************************************
N 94"1939/1945"

NEWTON, Don

Taranto [Tištěný text] : (Zdrcující noční útok na italskou flotilu) / [Z
angl. orig. přel. Václav Procházka]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1994. -- 153 s. -- (Malé dějiny válek ; sv.5)
ISBN 80-206-0451-0 : Kč 65,00

námořnictví - Itálie - letectví - 2. světová válka (1939-1945) - námořní
letectvo

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

NOVÁK, Jaroslav, nar. 1921

Přisolíme si : vzpomínky válečného letce Jaroslava Nováka : z deníků,
nahrávek a osobních rozhovorů sepsal Jan Votava / Jaroslav Novák, Jan
Votava. -- Praha : Naše vojsko, 2011. -- 334 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-206-1238-0 : 349.00 Kč

životopisný - autobiografický - vzpomínky - Novák, Jaroslav, 1921- - letci
- piloti - 2. světová válka (1939-1945) - RAF

94"1939/1945":929 Novák J.

*****************************************************
N 94"1939/1945"

NOVOTNÝ, Josef

Causa Dohihara [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Plzeň : Laser, 1994. -- 342
s. : fot., tb. + obr. příl. -- (Armády ; sv.1)
ISBN 80.85601.76.1 : Kč 78,00

Japonsko - dějiny Japonska - japonská armáda - 2. světová válka (1939-1945)

. Dohihara Kendži

940.53 : 94/99:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

NOVOTNÝ, Josef

Causa Kamikaze [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1991
ISBN 80-206-0066-3 : Kčs 30,00

2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53

O'BRIEN, Terence, 1915-

Příběhy z nebe : pilot u Činditů / Terence O'Brie ; [z anglického originálu
... přeložil Jan Krist]. -- Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko, 2007. -- 272
s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík.
-- Název originálu: Out of the blue
ISBN 9788020609038 : 295.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - piloti - Dálný východ - letectvo - skutečné
příběhy - anglická literatura

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ODSTRČIL, Michal

Bitva cizinecké legie: Bir Hakeim / Michal Odstrčil. -- 1. vyd. -- Brno :
M. Odstrčil, 2013. -- 239 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty,
faksim. ; 22 cm. -- Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-260-4061-3 (váz.) : 349.00 Kč

Francie, Armée - zahraniční vojenské jednotky - bitva o Bir Hakeim (1942 :
Bir Hakeim, Libye) - 2. světová válka (1939-1945) - legie - legionáři -
cizinecká legie - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

OVČINNIKOV, Vsevolod

Žhavý popel [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Lid. nakl., 1986

2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

27894 N 94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

OVERY, R.J., 1948-

Rusové ve válce : [1941 - 1945] / Richard Overy ; z anglického originálu
...přeložil Lubomír Kotačka. -- Vyd. 1. -- Praha : Beta-Dobrovský, 2004. --
471 s. : il. ; 21 cm. -- Další názvová informace z obálky. -- Bibl. s.
444-461 -- Rejstřík s. 462-471. -- Název originálu: Russia's war
ISBN 80-7306-130-9 : 249.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Rusko - 1941-1945 - bitvy - Leningrad -
Stalingrad - Kursk - konference - Postupim - Jalta - Německo

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PADFIELD, Peter

Himmler : reichsführer SS / Peter Padfield ; [z anglického originálu ...
přeložili Martin Konvička a Vít Pohanka]. -- v Olomouci : Votobia, 1996. --
609 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 23 cm. -- Bibl. s. 603-607.
ISBN 80-7198-283-0 : 499.00

2. světová válka (1939-1945) - jednotky SS - životopisy - váleční zločinci
- Himmler, Heinrich - Německo

94"1939/1945":92 Himler H.

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PAJER, Miloslav

Křídla míří na Německo [Tištěný text] : 311. československá bombardovací
peruť v období svého působení u Velitelství bombardovacího letectva RAF. --
1. vyd, 1994 : Svět křídel ; Cheb. -- fot., tb., pl. -- 434 s.
Kč 160,0080-85280-22-1

2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PAJER, Miloslav

Nad moři a oceánem : 311.čs.bombardovací peruť v období svého působení u
Velitelství pobřežního letectva RAF. (červen 1943 - červen 1945) / Pajer
Miloslav ; [fotografie Jaroslav Popelka ... et at.]. -- 1.vyd. -- Cheb :
Svět křídel, 2000. -- 571 s. : il., schémata. ; 24 cm. -- Bibl. s. 570-571
ISBN 80-85280-63-9

2. světová válka (1939-1945) - letci - letectví - bombardéry - RAF -
1943-1945

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PAJER, Miloslav

Ve stínu slávy [Tištěný text] : Bojový výcvik československých letců,
příslušníků bombardovacích a dopravních jednotek RAF, ve Velké Británii v
letech 1940 až 1946. -- 1. vyd. -- [Cheb : Svět křídel, 1992]. -- 479 s. :
fot. tb.
ISBN 80-85280-10-8 : Kč 130,00

Velká Británie - 2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PAJER, Miloslav

Wellingtony nad Biskají : 311. čs. bombardovací peruť v období svého
působení u Velitelství pobřežního letectva RAF. (květen 1942 - květen 1943)
/ Pajer Miloslav ; [fotografie Jaroslav Popelka ... [et al.]]. -- Vyd. 1.
-- Cheb : SVĚT KŘÍDEL, 1998. -- 385 s. : fot., tb. ; 25 cm
ISBN 80-85280-54-X

2. světová válka (1939-1945) - letectví

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PARKER, Matthew

Monte Cassino : historie nejtěžší bitvy druhé světové války / Matthew
Parker ; přeložil Jaroslav Hrbek. -- 1. vyd. v českém jazyce. -- Praha : BB
art, 2005. -- 430 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm
ISBN 80-7341-577-1 : 299.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - historie - bitvy - Monte Cassino

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PARSSINEN, Terry M.

Osterovo spiknutí v roce 1938 : neznámý příběh vojenské konspirace s cílem
zabít Hitlera a zabránit druhé světové válce / Terry Parssinen ; [z
amerického originálu ... přeložily Květa Macáková, Hana Řeháková]. -- Vyd.
1. -- Praha : BETA-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005. -- 190 s., [8] s. obr.
příl. : il., mapy ; 25 cm. -- Obsahuje rejstřík s.187 - 190. -- Název
originálu: The Oster Conspiracy of 1938
ISBN 80-7306-191-0 (Beta - Pavel Dobrovský) : 249.00 Kč80-7291-135-X (Jiří
Ševčík)

dějiny - 2. světová válka (1939-1945) - 1938 - Německo - fašismus -
nacismus - spiknutí - atentáty - Hitler, Adolf, 1889-1945 - Oster, Hans,
1888-1945

94"1939/1945"

*****************************************************
94(437.3)

PASÁK, Tomáš, 1933-1995

Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945 / Tomáš Pasák ; [Stať ...
napsal Milan Nakonečný ; k vydání připravila Jana Pasáková ; předmluvu
napsal Robert Kvaček]. -- Praha : Práh, 1999. -- 486 s., [48] s. obr. příl.
: il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- České, anglické a německé resumé --
Zkratky -- Poznámky -- Předmluvu napsal Robert Kvaček ; stať K psychologii
a perspektivám českého fašismu napsal Milan Nakonečný. -- Bibliografie a
prameny na s. 441-450 -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-7252-017-2 (váz.) : 160,00 Kč

kolaborace - fašismus - Československo-1939-1945 - 2. světová válka
(1939-1945 - Protektorát Čechy a Morava - historie

94(437.3):94"1939/1945":327

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PATTON, George S.

Válka mýma očima [Tištěný text] : Lidsky a výmluvně podané vyprávění
geniálního vojáka / [z angl. orig. přel. Miroslav Brož]. -- 1. vyd. --
Praha : Svoboda, 1992. -- 354 s. : fotogr.
ISBN 80-205-0236-X : Kčs 69,00

2. světová válka (1939-1945)

940.53:940.53"1942/1945"

*****************************************************
N 92

PAVEL, Jiří, 1922-

F 2074 vypráví-- : vzpomínky příslušníka československé obrněné brigády
Jiřího Pavla / Martin Reichl. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. --
357 s. : il., portréty ; 20 cm. -- Obálkový název: F2074 vypráví--
ISBN 978-80-87378-33-5 (váz.) : 349.00 Kš

Pavel, Jiří, 1922- - Československo - vojáci - zahraniční odboj -
zahraniční vojenské jednotky - 2. světová válka (1939-1945) -
autobiografický - vzpomínkový - česká literatura

929

*****************************************************
N 623
PAVLÍK, Jan

Japonské letadlové lodě : z období II. světové války / Jan Pavlík. -- Vyd.
1. -- Praha : Svět křídel, 2003. -- 175 s. : il.25 cm. -- (Monografie
válečných lodí). -- Bibl. s. 173
ISBN 80-85280-98-1 : 250.00

letadlové lodě - Japonsko - 2. světová válka (1939-1945) - plavidla -
válečné loďstvo - lodě

623:940.53

*****************************************************
N 32

PEEL, Jack, 1909-2004

Tlumočil jsem Stalinovi / Jack Peel ; [překlad Mirek Hanák : jazyková
úprava Iva Zaňková]. -- Kroměříž : A. Michajlovič, 2005. -- 151 s. : il. ;
21 cm
129.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - diplomacie - tlumočníci - Sovětský svaz -
paměti

327:94/99

*****************************************************
N 355/359

PEJČOCH, Ivo, 1962-

Armády českých politiků : české polovojenské jednotky 1918-1945 / Ivo
Pejčoch ; [fotografie K. Čáslavský, archivy VHA, NA a autor]. -- Vyd. 1. --
Cheb : Svět křídel, 2009. -- 162 s. : il. ; 25 cm. -- Bibl. s. 162
ISBN 978-80-86808-60-4 : Kč 220.00

vojenství - Česko - nacismus - druhá republika - Protektorát Čechy a Morava
- 2. světová válka (1939-1945) - uniformované jednotky - 1918-1945 -
polovojenské organizace - komunistická strana - Národní obec fašistická -
polovojenské uniformované jednotky - česká literatura

355/359:943.7

*****************************************************
N 623

PEJČOCH, Ivo, 1962-

Miniponorky - osamělí lovci : miniponorky první a druhé světové války / Ivo
Pejčoch. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 2006. -- 227 s. : il., portréty
; 25 cm. -- 1500 výt -- Na hřbetě označení: 86. -- Obsahuje bibliografii
ISBN 80-86808-31-9 (váz.) : 250,00 Kč

miniponorky - 1. světová válka (1914-1918) - 2. světová válka (1939-1945) -
námořní operace - vojenská technika

623:94"1914/1918":94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"0375/20.."

PEJČOCH, Ivo, 1962-

Němečtí korzáři : pomocné křižníky první a druhé světové války / Ivo
Pejčoch ; [pérovky Ivo Pejčoch ; mapy Iridium]. -- Čes. vyd. 1., V nakl.
Ares 1. -- Praha : Ares, 2005. -- 304 s. : il., mp. ; 24 cm. -- Bibl. s.
303-304
ISBN 80-86158-49-7 : Kč 329.00

1. světová válka (1914-1918) - 2. světová válka (1939-1945) - válečné lodě
- vojenské lodě - křížníky - přepadové lodě - korzárské lodě

94"0375/20..":623

*****************************************************
N 623

PEJČOK, Ivo

Válečné lodě. Amerika, Austrálie, Asie od roku 1945 [Tištěný text] ; 5 ;
1. vyd. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1994 ; Praha : Naše vojsko,
1994. -- 388 s. : obr., fot., tb. -- 388 s. : obr., fot., tb.
ISBN 80-206-0414-6 : Kč 157,0080-206-0414-6 : Kč 157,00

námořnictví - současnost válečných lodí - 2. světová válka (1939-1945)

623:623:623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PEREPECZKO, Andrzej

Victoria Cross kapitána Roopea / Andrej Perepeczko ; [překlad Milan
Moravec]. -- Vyd.1. -- Praha : Naše vojsko, 2001. -- 118 s.: il. ; 17 cm.
-- (Střepina)

ISBN 80-206-0582-7

2. světová válka (1939-1945) - námořnictvo - lodě

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94(437.3)

PERNES, Jiří, 1948-

Až na dno zrady [Tištěný text] : Emanuel Moravec. -- 1. vyd. -- Praha :
Themis, 1997. -- 238 s. + fot. příl.
ISBN 80-85821-51-6 : Kč 168,00

Čechy - protektorát Čechy a Morava - historie - 2. světová válka
(1939-1945)

. Moravec Emanuel

94(437.3):943.7

*****************************************************
N 94"0375/20.."

PERRETT, Bryan

Neuvěřitelná vítězství [Tištěný text] : Deset zcela nepravděpodobných
bitev / [Z angl. orig. přel. Richard Podaný]. -- 1. vyd. -- Praha :
Baronet, 1997. -- 248 s. : mp. + obr. příl.
ISBN 80-7214-059-0 : Kč 169,00

vojenská historie - historie - bitvy - 1. světová válka (1914-1918) - 2.
světová válka (1939-1945)

94/99"18/19":94"0375/20.."

*****************************************************
N 72/76

PETROVSKIJ, Nikolaj Vladimirovič

Jantarová komnata : fakta a mýty ze sovětských archivů / Nikolaj Petrovskij
; [přeložila Dagmar Stinglová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Brána, 2010. -- 133
s., [8] s. obr. příl. : barev. il., 1 portrét ; 21 cm. -- Přeloženo z
ruštiny. -- Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-7243-485-5 (váz.) : 229.00 Kč

Jantarnaja komnata - 2. světová válka (1939-1945) - umělecké památky -
válečná kořist - dokumenty - ruská literatura

72/76:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PLACHÝ, Jiří, 1975-

Kříže a hvězdy od Dunkerque : černá kniha Čs. samostatné obrněné brigády
1944-1945 / Jiří Plachý. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 2011. -- 330 s.
: il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- (Svět křídel ; 131). -- 900 výt. --
Anglické a německé resumé. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-86808-95-6 (váz.) : 330.00 Kč

zahraniční vojenské jednotky - tankové jednotky - vojáci - 2. světová válka
(1939-1945) - válečné oběti - Dunkerque, obléhání, 1944-1945 - samostatná
obrněná brigáda - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PLAIM, Anna, 1920-

Vzpomínky Hitlerovy pokojské / Anna Plaim & Kurt Kuch ; [z německého
originálu ... přeložil Tomáš Kurka]. -- 1. čes. vyd. -- Praha : Naše
vojsko, 2005. -- 143 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- (Historie a
vojenství). -- Název originálu: Bei Hitlers Zimmermädchen Annas
Erinnerungen
ISBN 80-206-0798-6 : 80.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Hitler, Adolf, 1889-1945 - Německo -
vzpomínky

94"1939/1945

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PLAVEC, Michal

Praha v plamenech : nálety na hlavní město za druhé světové války / Michal
Plavec, Michal Vojtášek, Peter Kaššák. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel,
2008. -- 423 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-80-86808-58-1 (váz.) : 390.00 Kč

československé letectvo - letecké boje - 2. světová válka (1939-1945) -
českoslovenští letci - spojenecké letectvo - nálety - Praha - letecká válka
nad Prahou - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PLAVEC, Michal, 1973-

Bomby na Květnou neděli : letecká válka nad Prahou a okolím v březnu až
květnu 1945 / Michal Plavec, Filip Vojtášek. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět
křídel, 2012. -- 319 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- (Svět křídel ;
146). -- 500 výt. -- Obsahuje bibliografické odkazy
ISBN 978-80-87567-13-5 (váz.) : 350.00 Kč

bombardování - letecké operace - 2. světová válka (1939-1945) - Praha -
letecká válka - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PLAVEC, Michal, 1973-

Bomby pod Řípem : nálety na Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Veltrusy,
Hněvice, Mělník, Roudnice nad Labem a další sídla během druhé světové války
/ Michal Plavec ; [fotografie Městské muzeum Kralupy nad Vltavou ... [et
al.]]. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 2008. -- 278 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-86808-56-7 : 300.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - nálety - bombardování - Kralupy nad Vltavou
- Neratovice - Veltrusy - Hněvice - Roudnice nad Labem - Mělník - česká
literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PLAVEC, Michal, 1973-

Strach nás ochromil : tragický nálet na Prahu 14. února 1945 v


souvislostech / Michal Plavec. -- Vyd. 1. -- Cheb : Svět křídel, 2012. --
214 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- 900 výt -- Na hřbetu označení:
139. -- Obsahuje bibliografické odkazy
ISBN 978-80-87567-03-6 (váz.) : 260.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - letecké operace - bombardování - Praha -
nálet na Prahu - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PLEASANTS, Eric, 1911-1998

Hitlerův bastard / Eric Pleasants : cesta peklem nacistického Německa a
Stalinova Ruska / připraveno k vydání Ianem Sayerem a Douglasem Bottingem ;
překlad Jan Krist. -- Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko, 2005. -- 333 s., [8]
s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Název originálu: Hitler´s bastard
ISBN 80-206-0769-2 : 349.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - SS jednotky - zajatecké tábory - gulagy

94"1939/1945"

*****************************************************
N 92
POOL, James

Kdo financoval nástup Hitlera k moci : 1919-1933 : [jedna z nejobjevnějších
a nejprospěšnějších studií nacismu] / James Pool ; [z anglického originálu
... přeložil Radek Uhlíř]. -- Praha : Práh, 1998. -- 334 s., [8] s. obr.
příl. : il. ; 22 cm. -- Další názvová informace z obálky. -- Bibl. s.
322-327 ; rejstřík s. 328-334.
ISBN 80-85809-51-6 : 290.00

Hitler, Adolf - Německo - politika - nacismus - 20. stol. - 2. světová
válka (1939-1945)

92:327:940.53

*****************************************************
N 92
POSNER, Gerald L., 1954-

Mengele : anděl smrti : úplný životní příběh / Gerald L. Posner & John Ware
; [z anglického originálu ... přeložil Jindřich Manďák ; fotografie archiv
autorů]. -- Vyd. 1. -- V Praze : XYZ, 2007. -- 451 s., [16] s. obr. příl. :
il. ; 24 cm. -- Bibl. s. 427 - 435 -- Rejstřík s. 437 -451. -- Název
originálu: Mengele: The Complete Story
ISBN 978-80-87021-76-7 : 399.00 Kč

životopisný - biografie - Mengele, Josef - 2. světová válka (1939-1945) -
fašismus - nacismus - Německo

92:940.53

*****************************************************
N 929

POŠÍVAL, Zdeněk, 1937-2013

Dědečkova věta, aneb, Vůně čerstvých pilin, chleba a medu : kronika
školního pololetí roku 1945 / Zdeněk Pošíval. -- 1. vyd. -- Praha : Epocha,
2013. -- 131 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- Hřbetní název:
Dědečkova věta
ISBN 978-80-7425-202-0 (váz.) : 159.00 Kč

Pošíval, Zdeněk, 1937-2013 - čeští spisovatelé - dětství - 2. světová válka
(1939-1945) - Radňov (Pelhřimov, Česko) - autobiografický - vzpomínkový -
česká literatura

. Pošíval, Zdeněk, 1937-2013
929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PRILLER, Josef

Stíhací eskadra JG 26 S [Tištěný text] / [Il. Vladimír Widtman a JaPo ;

Přel. Eduard Kilberger]. -- 1. vyd, 1995 : MUSTANG ; Plzeň. -- fot. příl :
pl. -- 310 s. ; (sv.24Pilot )
Kč 179,0080-85831-69-4

2. světová válka (1939-1945) - Německo - letectví

940.53/.54:940.53

*****************************************************
R N 94"1939/1945"
R 700
PTÁČEK, Josef, 1945-

Letci okresu Náchod v zahraničním odboji : 1939-1945 / Josef Ptáček, Jan
Rail. -- Vyd. 1. -- Náchod : Okresní úřad ; Dobruška : Expedice F.L.Věka,
1995. -- 58 s. : portréty ; 21 cm. -- Věnováno 50. výročí ukončení
válečných operací 2. světové války
30.00 Kč

letci - protifašistický odboj - Náchod - Československo - 2. světová válka
(1939-1945) - zahraniční odboj - 1939-1945 - biografie - region -
regionální literatura - Foglar, Jaroslav (1916-1948) - Meier, Augustín
(1914-1944?) - Švejdar, František (1915-1989)

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

PYLE, Ernie

Stateční muži [Tištěný text] : The Heroes / [Z angl. orig. přel. Richard
Lorenc]. -- 1. vyd. -- Liberec : Tiberone, 1996. -- 333 s.
ISBN 80-902064-8-4 : Kč 105,00

Evropa - 2. světová válka (1939-1945) - invaze

94"1939/1945":940.53/.54


*****************************************************
N 94"1939/1945"

RADOSTA, Petr

Noci nad Německem [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Nakl. dopr. a
spojů, 1990. -- (Knižnice letectví)
Kčs 39,0080-7030-122-8

českoslovenští letci - 2. světová válka (1939-1945) - 1939-1945

94"1939/1945":93

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RAJLICH, Jiří, 1964-

Esa na obloze / Jiří Rajlich. -- Praha : Naše vojsko, 2004. -- 216 s., [40]
obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Bibl. s. 215-216. - Zkratky. - Vysvětlivky.
ISBN 80-206-0720-X : 120.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - letectvo - stíhací letci - RAF - stíhači -
vzpomínky - letci

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RAJLICH, Jiří, 1964-

Josef František : pokus o pravdivý příběh československého stíhače / Jiří
Rajlich. -- 1. vyd. -- Cheb : Svět křídel, 2010. -- 355 s. : il. (některé
barev.), portréty, faksim. ; 25 cm. -- (Svět křídel ; 124). -- 1500 výt. --
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-86808-84-0 (váz.) : 390,00 Kč

František, Josef, 1914-1940 - Velká Británie, Royal Air Force - Royal Air
Force - stíhací letci - zahraniční odboj - vojenské letectvo - 2. světová
válka (1939-1945) - Británie, bitva, 1940

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RAJLICH, Jiří, 1964-

Mustangy nad Protektorátem [Tištěný text] : Operace britského a amerického
letectva nad českými zeměmmi a německá obrana. -- 1. vyd. -- Praha : MBI,
1997. -- 174 s. : fot., mp., barev. obr.


ISBN 80-902238-1-8 : Kč 168,00

Čechy - 2. světová válka (1939-1945) - letectví - Protektorát Čechy a
Morava

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RAJLICH, Jiří, 1964-

Na nebi sladké Francie [Tištěný text] : Válečný deník československých
letců ve službách francouzského letectva 1939 - 1945 ; 1. část. -- 1. vyd.
-- Praha : ARES, 1998. -- 321 s. : obr., fot., mp. -- (Edice leteckých sil
; sv.1)
ISBN 800-86158-03-9 : Kč 299,00. -- ISBN 80-86158-05-5 (ISBN souboru)

Francie - letectví - 2. světová válka (1939-1945) - letci

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************

RAJLICH, Jiří, 1964-

Stíhači nad Kanálem [Tištěný text] : Československý stíhací wing RAF
1942-1945 / [Fotogr. Ladislav Sitenský ; Ilustr. Vít Hugo Martínek]. -- 1.
vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1993. -- 381 s. : obr., fotogr., tab. --
(Dokumenty ; Sv. 229)
ISBN 80-206-0320-4 : 88,00 Kč

Anglie - českoslovenští letci - 2. světová válka (1939-1945)

940.53:356/359 : 940.53/.54

*****************************************************
N 940.53

RAJLICH, Jiří, 1964-

Tatranští orli nad Kubání : [historie slovenské stíhací letky 13] / Jiří
Rajlich ; [mapky a bokorysy Jiří Chodil]. -- Vyd.1. -- Praha : ARES, 2002.
-- 127 s. : il. ; 22 cm. -- (Malé dějiny vojenského letectva). -- Další
názvová informace převzata z obálky. -- Bibl. s. 125-127
ISBN 80-86158-30-6 (Ares, Praha) : 159.00. -- ISBN 80-86215-31-8(Deus,
Praha)

2. světová válka (1939-1945) - letectvo - letci - slovenská armáda - Rusko

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RAUSS, Erhard

Válka jako peklo : němečtí generálové vypovídají o východní frontě / Erhard
Rauss, Hans von Greiffenberg, Waldemar Erfurth ; Peter G. Tsouras - editor
; [z anglického originálu ... Přeložil Leoš Jaren]. -- Vyd. 1. -- Praha :
Naše vojsko, 2001. -- 258 s.,mp. ; 25 cm
ISBN 80-206-0550-9

2. světová válka (1939-1945) - Sovětský svaz

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

REICHENTAL, Tomi, 1935-

V pekle jménem Bergen-Belsen : [mrazivá připomínka hrůz koncentračního
tábora] / Tomi Reichental ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka
Faltejsková]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2013. -- 269 s., [16] s. obr. příl.
: il., portréty ; 21 cm. -- Další názvová informace z obálky.
ISBN 978-80-7222-881-2 (váz.) : 299.00 Kč

Reichental, Tomi, 1935- - Bergen-Belsen koncentrační tábor - koncentrační
tábory-Německo-1939-1945 - Židé-Slovensko-20. stol."18/19" - 2. světová
válka (1939-1945) - autobiografický - vzpomínky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 92

REISER, Arnošt (fyzikální chemik),1920-

Útěk / Arnošt Reiser ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Vaněk]. --
Vyd.1. -- Praha : Academia, 2003. -- 217 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 20
cm
ISBN 80-200-1060-2 : 155.00

osobnosti - Reiser,Arnošt (fyzikální chemik),1920- - Židé - 2. světová
válka (1939-1945) - koncentrační tábory - Gross-Rozen - pracovní tábory -
paměti - česká literatura

92 Reiser, Arnošt

*****************************************************
N 94"1939/1945"

REITSCH, Hanna

Létání - můj život [Tištěný text] / [Přel. Dalimil Kutáč]. -- 1. vyd. --
Ostrava : REVI Publications, 1996. -- 196 s. : fot.
ISBN 80-85957-01-9 : 159,00

Německo - letectví - 2. světová válka (1939-1945)

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

REYNOLDS, Michael

Ďáblův pobočník / Michael Reynolds ; [z anglického originálu ... přeložil
Karel Šuchman]. -- Vyd. 1. -- Plzeň : Mustang, 1997. -- 247 s., [16] s.
obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Bibl. s. 245-247.
ISBN 80-7191-262-X : 142.00

2. světová válka (1939-1945) - Ardeny - Peiper, Joachim - Hitler, Adolf

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RICHTER, Karel, 1930-

a v zádech měli smrt [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Třebíč : TEMPO, 1997.
-- 325 s. : fot. -- (Fakta)
Kč 175,00

Čechy - parašutisté - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54


*****************************************************
N 94"1939/1945"

RICHTER, Karel, 1930-

Apokalypsa v Karpatech : boje na Dukle bez cenzury a legend / Karel
Richter. -- 1. vyd. -- Praha : Ostrov, 2003. -- 375 s., [24] s. obr. příl.
: il. ; 21 cm
ISBN 80-86289-33-8 : 277.00

2. světová válka (1939-1945) - Karpaty - Dukla - bitvy - 1944 - Dukelský
průsmyk

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RICHTER, Karel, 1930-

Cesta domů vedla ohněm [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1989. -- (Živá minulost)
33,00 Kčs

československé jednotky - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RICHTER, Karel, 1930-

Dobývání domova : osvobození Československa bez cenzury a legend ; (1.
část) / Karel Richter. -- 1. vyd. -- Praha : Ostrov, 2005. -- 279 s., [16]
s. obr. příl. : il. ; 21 cm
ISBN 80-86289-37-0 : 249.00 Kč

Československo - 2. světová válka (1939-1945) - odboj - východní odboj -
Sovětský svaz - armády - politika - komunismus

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RICHTER, Karel, 1930-

Osudový omyl generála Vlasova : literárně dokumentární koláž / Karel
Richter. -- 1.vyd. -- Praha : Rodiče, 2003. -- 356 s., [20] s. obr. příl. :
il. ; 22 cm. -- Bibl. s. 355-357.
ISBN 80-86695-12-3 : 296.00

2. světová válka (1939-1945) - generálové - Vlasov, Andrej Andrejevič

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RICHTER, Karel, 1930-

Válka začala v Polsku : utajovaná fakta o německo-sovětské agresi / Karel
Richter. -- 1. vyd. -- Praha : Epocha, c. 2004. -- 411 s. : il., mp. ; 22
cm. -- (Polozapomenuté války ; sv. 1)
ISBN 80-86328-43-0 : 299.00 Kč

historie - 1939 - 2. světová válka (1939-1945) - Polsko - Německo -
Sovětský svaz - německo-sovětská agrese

94"1939/1945"

*****************************************************
N 92
RODENOVÁ, Eva, 1924-

Životy ve vypůjčeném čase / Eva a Rudolf Rodenovi ; z angličtiny přeložil
Jan Jícha. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2007. -- 201 s. ; 21 cm. --
(Paměť ; Sv. 6). -- Název originálu: Lives on borrowed time
ISBN 80-200-1511-2 : 225.00 Kč. -- ISBN 978-80-200-1511-2

autobiografický - životopisný - vzpomínkový - 2. světová válka (1939-1945)
- Židé - holocaust - koncentrační tábory - Terezín - Rodenová, Eva, 1924- -
Roden, Rudolf, 1923-

92

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ROONEY, David

Vítězství v Barmě [Tištěný text] / [Přel. R. Kovanda]. -- 1. vyd. -- Plzeň
: MUSTANG, 1995. -- 184 s. : mp. + fot. příl. -- (Military ; sv.4)
ISBN 80-85831-62-7 : Kč 80,00

Barma - 2. světová válka (1939-1945) - americko - japonské boje

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 92
ROSSAVIK, Frank, 1965-

Deváté dítě : židovský chlapec z Československa v rodině norského fašisty /
Frank Rossavik ; [translation Kateřina Krištůfková]. -- Vyd. 1. -- Zlín :
Kniha Zlín, 2010. -- 166 s. : il. -- Přeloženo z norštiny
ISBN 978-80-87162-97-2 (váz.) : 229.00 Kč

Brichta, Edgar, 1930- - židovské děti - emigrace - Židé - fašismus - 2.
světová válka (1939-1945) - biografický - Československo - Norsko - norská
literatura

929:940.53:32

*****************************************************
N 32
RUPNIK, Jacques,1950-

Dějiny Komunistické strany Československa : od počátků do převzetí moci /
Jacques Rupnik ; [z francouzského originálu ...přeložila Helena
Beguivinová]. -- Vyd. v tomto překladu 1., dotisk. -- Praha : Academia,
2003. -- 284 s. ; 21 cm. -- Název originálu: Histoire du Parti communiste
tchécoslovaque. -- Bibl. s. 263-276 -- Rejstřík s. 277-284
ISBN 80-200-0957-4 : 178.00

Československo - historie - sociální demokracie - dělnické hnutí - KSČ -
bolševizace - 30.léta - politika - ideologie - 2. světová válka (1939-1945)
- 1945 - volby - 1945-1948

329

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RYAN, Cornelius

Poslední bitva [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Libuše
Hasenöhrlová-Burianová]. -- Praha : Lidové noviny, 1996. -- 348 s. : mp.,
pl. + fot. příl.
ISBN 80-7106-208-4 : Kč 175,00

Německo - bitva o Berlín - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

RYAN, Cornelius

Vzdálený most [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Eva Zajíčková]. --
Praha : Lidové noviny, 1994. -- 405 s. + fot. příl.
ISBN 80-7106-097-6 : Kč 95,00

Německo - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SÁDLO, Václav, 1949-

Aby se nezapomnělo - : příběhy obětí nacistické perzekuce z Náchodska,
Hronovska, Policka a Českoskalicka 1938-1945 / Václav Sádlo. -- Vyd. 1. --
Liberec : Nakladatelství Bor, 2010. -- 357 s. : il. ; 23 cm. -- (Balbín).
-- O autorovi. -- Bibliografie
ISBN 978-80-86807-91-1 : 270.00 Kč

dějiny - regionální - region - 2. světová válka (1939-1945) - Protektorát
Čechy a Morava - Češi - perzekuce - oběti - osudy - Náchodsko - Náchod -
Hronov - Police nad Metují - Česká Skalice - koncentrační tábory - tábory
koncentrační - svědectví - pamětníci - česká literatura

94"1939/1945"

*****************************************************
S N 93/99
VF4
SÁDLO, Václav, 1949-

Běloveská tragédie : příčiny, průběh a následky / Václav Sádlo. -- Vyd. 2.
-- Čevený Kostelec : Fortbooks, 2009. -- 91 s. : il., portréty, plány,
faksim. ; 21 cm. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-904463-0-4 (brož.) : 99,00 Kč

válečné zločiny - protifašistický odboj - 2. světová válka (1939-1945) -
Běloves (Náchod, Česko) - Náchod - region - historie

940.53"1945":323.2

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SÁDLO, Václav, 1949-

Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936-1945)
/ Václav Sádlo. -- v Náchodě : Okresní muzeum, 2000. -- 549 s., [32] s.
obr. příl. : il. ; 22 cm
ISBN 80-86067-44-0

2. světová válka (1939-1945) - Náchod - odboj - region - Náchodsko -
pozemní jednotky

94"1939/1945":92

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SACHER, Vilém

Krvavé velikonoce [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Lidové noviny,
1990. -- (Knihovna Lidových novin)

2. světová válka (1939-1945) - Karpaty - Dukelský průsmyk -
karpatsko-dukelská operace

94"1939/1945"

*****************************************************
N
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de, 1900-1944

Válečné zápisy [Tištěný text] / [Z franc. orig. vybr. a přel. Zdeňka
Stavinohová ; Úvod. a závěr. báseň přel. Otto F. Babler]. -- Vranov nad
Dyjí : VETUS VIA, 1994. -- 198 s. : obr., fot. -- (Documenta ; sv.3)
Kč 95,00

monografie - 2. světová válka (1939-1945)

. Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944

92 Saint-Exupéry A. de:92

*****************************************************
N 94(437.3)

SAMEK, Antonín,1930-

Běloveské události roku 1945 očima svědků : volné doplnění historických
údajů knihy autora Antonína Samka,"Vzpomínky na Běloves" / Antonín Samek.
-- 2. vyd. -- Náchod : A. Samek, 2002. -- 64 s. : il. ; 21 cm. -- Bibl. s.
64
110.00

historie - 2. světová válka (1939-1945) - protektorát - r.1945 - 20.stol. -
Běloves - Náchod

94(437.3)

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SAUNDERS, Hrowe H.

Duel v Pacifiku / Hrowe H. Saunders ; [překlad Václav Pauer]. -- Vyd.1. --
Plzeň : Mustang, 1995. -- 257 s.,[28] s. obr. příl, [8] s.map. : il., mp. ;
23 cm. -- (Military ; sv. 5). -- Originál: Duell im Pazifik
ISBN 80-85831-65-1 : 75.00

2. světová válka (1939-1945) - historie - Tichomoří - Pacifik

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SEHNAL, Jiří

Stíhací pilot [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1991
Kčs 37,00

životopisy - 2. světová válka (1939-1945)

940.53

*****************************************************
PK N 940.53
SHAW, Antony, 1973-

Druhá světová válka den po dni / Antony Shaw ; [z anglického originálu ...
přeložil Jan Krist]. -- Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko, 2004. -- 192 s. ;
28, 5 cm : il., mp. -- Rejstřík s. 190-192. -- Název originálu: World War
II day by day
ISBN 80-7249-195-4 (Columbus, Praha) : 260.00 Kč. -- ISBN 80-206-0732-3
(Naše vojsko, Praha)

historie - 2. světová válka (1939-1945) - vojenství - válečnictví

940.53"1939/1945"

*****************************************************
N 32
SCHEINPFLUG, Walter, 1925-

Z Chotovenky do války : válečné a poválečné zážitky sudetského Němce
1943-1946 / Walter Scheinpflug ; [z německého originálu ... přeložil
Vlastimil Dominik]. -- 1. vyd. -- Neratovice : Omnibooks, 2013. -- 203 s. :
il., 1 mapa, portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-87788-09-7 (váz.) : Kč 280,00

Scheinpflug, Walter, 1925- - Waffen-SS - Němci-Československo-1939-1945 -
vojáci-Německo-1939-1945 - speciální jednotky - 2. světová válka
(1939-1945) - Sudety - autobiografický - vzpomínkový - německá literatura

32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SCHILDBERGER, František

Ležáky, 24. června 1942 [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Hradec Králové :
Kruh, 1982. -- (Kraj)

2. světová válka (1939-1945)

940.53

*****************************************************
94"1939/1945"

SCHIRM, Joanie Holzer, 1948-

Dobrodruhy proti své vůli : pozoruhodné příběhy z druhé světové války o
boji o přežití, útěku a mezilidských poutech / Joanie Holzer Schirm ;
přeložila Jana Gigov. -- 1. vyd. -- Praha : Triton, 2014. -- 308 s. : il.,
mapy, portréty, faksim. ; 24 cm. -- Přeloženo z angličtiny -- Chronologický
přehled
ISBN 978-80-7387-796-5 (váz.) : 339,00 Kč

Židé - Česko-20. stol. - Židé-emigrace a imigrace - 2. světová válka
(1939-1945) - holocaust - dopisy

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SCHULZ, Wilhelm

Ponorkové eso / Wilhelm Schulz. -- [S.l.] : [s.n.], [1998?]. -- 199 s.

2. světová válka (1939-1945) - ponorky - námořnictvo - vzpomínky

940.53

*****************************************************
N
SIGMUND, Anna Maria

Ženy nacistů / Anna Maria Sigmundová ; [přeložili Věra a Karel Houbovi]. --
1.vyd. -- Praha : Brána, 2000. -- 197 s.: il. ; 22 cm. -- Bibl. s. 194-195

ISBN 80-7243-071-8 (Brána, Praha). -- ISBN 80-242-0349-9 (Knižní klub,
Praha)

historie - 2. světová válka (1939-1945) - nacisté - manželky - životopisy -
Německo

. Schirach, Henriette von - Göring, Carin - Göring, Emmy - Goebbels, Magda
- Braun, Eva, 1912-1945 - Riefenstahl, Leni - Raubal, Geli -
Scholz-Klinková, Gertrud

92:940.53:327

*****************************************************
N 92
SIGMUND, Anna Maria

Ženy nacistů. 2 / Anna Maria Sigmundová ; [přeložili Vladimír a Věra
Smržovi]. -- 1.vyd. -- Praha : Brána, 2001. -- 179 s.: il. ; 21 cm. --
Originál: Die frauen der nazis II. -- Poznámky a bibliografie s. 152-178
ISBN 80-7243-114-5

historie - nacismus - nacisté - Bormannová, Gerda - Heydrichová, Lina -
Mitfordová, Unity Valkyrie - Reitschová, Hanna - Wagnerová, Winifred -
Rascherová, Karolina - životopisy - 2. světová válka (1939-1945) - manželky
- Německo

92:940.53:327

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SIMS, Edward H.

Stíhači [Tištěný text] / [Přel. Vladimír Vuško]. -- 1. vyd, 1994 : MUSTANG
; Plzeň. -- Fot. příl : pl. -- 186 s. ; (sv.7Pilot )
Kč 95,0080-85831-19-8

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SIMS, Edward H.,1923-

Největší vzdušné bitvy : Pacifik 1942-1945 / Edward H.Sims ; [překlad Josef
Grubhoffer ; ilustrace Petr Barč]. -- Praha : Toužimský & Moravec, 2002. --
233 s. ; 22 cm. -- (Hrdinové vzdušných bitev ; sv. 56). -- Název originálu:
Greatest fighter missions
ISBN 80-7264-041-0 : 155.00

2. světová válka (1939-1945) - letectvo - letci - piloti - stíhači -
1942-1945 - vzpomínky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 92
SLÁDEK, Čestmír,1927-

Colonel Toby : na dvoře krále králů / Čestmír Sládek. -- Vyd. 1. -- Praha :
Naše vojsko, 1999. -- 195 s., [12] s. obr. příl. : il. ; 21 cm
ISBN 80-206-0569-X : 129.00

Tobyška, Bohuslav (čs.letec) - vzpomínky - letci - RAF - 2. světová válka
(1939-1945) - poválečný vývoj - Československo - emigrace - Etiopie

92:940.53

*****************************************************
N 32
SLÁDEK, Milan,1929-

Němci v Čechách : německá menšina v českých zemích a Československu
1848-1946 / Milan Sládek ; [předmluva Zdeněk Mahler]. -- Praha : Pragma,
2002. -- 205 s. ; 22 cm. -- Bibl. s. 159-166.
ISBN 80-7205-901-7 : 168.00

politika - Československo - 1. pol. 20. stol. - Mnichov - Německo - Sudety
- Norimberk - sudetoněmecká otázka - 2. světová válka (1939-1945) - odsuny
- Němci - národnostní poměry - národnostní

323:327

*****************************************************
N 94(437.3)

SLÁDEK, Oldřich

Přicházeli z nebe [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1993.
-- 268 s. + fot. příl. -- (Dokumenty ; sv.230)
ISBN 80-206-0289-5 : Kč 97,00

2. světová válka (1939-1945) - parašutisté

943.7"19":943.7

*****************************************************
N
SOMMR, Josef

Od Tobrúku do Plzně [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1992. -- 142 s : fot. -- (Memoáry ; Sv. 4)
ISBN 80-206-0261-5 : Kčs 35,00

2. světová válka (1939-1945)

940.53"1939/1945":940.53

*****************************************************
N 92

SONNENFELDT, Richard W., 1923-

Svědek z Norimberka : hlavní americký tlumočník při soudních procesech s
válečnými zločinci / Richard W. Sonnenfeldt ; přeložil Zdeněk Hajník. --
Vyd. 1. -- V Praze : Columbus, 2007. -- 287 s. ; 22 cm. -- Název originálu:
Witness to Nuremberg
ISBN 978-80-7249-228-2 : 279.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - Němci - Židé - vojáci - tlumočníci -
Norimberský proces - Sonnenfeldt, Richard W., 1923-

92 Sonnenfeldt, R.W.:940.53

*****************************************************
N
STAHL, P. W.

Tajná eskadra KG 200 [Tištěný text] / [Přel. Vladimír Vuško]. -- 1. vyd,
1994 : MUSTANG ; Plzeň. -- fot. příl : obr. -- 147 s. ; (sv.5Pilot )
Kč 79,0080-85831-09-0

2. světová válka (1939-1945) - letectví

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

STARKS, Richard

Ztraceni v Tibetu : pravdivé příběhy II. světové války / Richard Starks,
Miriam Murcutt ; [z originálu ... přeložila Olga Hanzalová]. -- Vyd. 1. --
[Česko] : Koala, 2005. -- 203 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. --
(Pravdivé příběhy II. světové války). -- Název originálu: Lost in Tibet
ISBN 80-903520-6-5 : 199.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - 1939-1945 - Tibet - letci američtí - havárie
- 1943

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

STEFFAHN, Harald

Claus Schenk hrabě von Stauffenberg [Tištěný text] : Životopis strůjce
atentátu na Hitlera / [Z něm. orig. přel. Vladimír Uhlíř]. -- 1. vyd. --
Liberec : Dialog, 1995. -- 175 s. : fot.
ISBN 80-85843-51-X : Kč 89,00

Německo - monografie - 2. světová válka (1939-1945) - atentát na Hitlera

. Schenk Claus hrabě von Stauffenberg

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 623

STEINHOFF, Johannnes

Mesinská silnice [Tištěný text] / [Přel. Vladimír Vuško]. -- 1. vyd. --
Plzeň : MUSTANG, 1994. -- 163 s. : mp. -- (Pilot ; sv. 13)
ISBN 80-85831-35-X : 2 sv. Kč 209,00

letectví - Sicílie - 2. světová válka (1939-1945) - němečtí letci

623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

STRÖBINGER, Rudolf, 1931-2005

Poker o Prahu : posledních 100 dní protektorátu / Rudolf Ströbinger. -- v
Olomouci : Votobia, 1997. -- 157 s. : il., mp. ; 20 cm. -- Bibl. s.
145-146.
ISBN 80-7198-220-2 : 50.00

2. světová válka (1939-1945) - politika - 1944-1945 - Československo

94"1939/1945":323.2

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SUVOROV, Viktor

Den M [Tištěný text] : Jak J. V. Stalin chystal válku na východě v roce
1941 / [Z rus. orig. přel. Jana Jelínková]. -- Brno : Jota, 1996. -- 227 s.
-- (Military)
ISBN 80-85617-68-4 : Kč 139,00

2. světová válka (1939-1945) - Rusko

. Stalin Josef Visarionovič

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N
SUVOROV, Viktor

Všechno bylo jinak [Tištěný text] : aneb Kdo začal druhou světovou válku?
/ [Z rus. orig. přel. Dimitrij Běloševský]. -- 1. vyd. -- Praha : Naše
vojsko, 1995. -- 303 s. -- (Fakta a svědectví ; sv.124)
ISBN 80-206-0429-4 : Kč 99,00

2. světová válka (1939-1945) - Sovětský svaz - zahraniční politika

327:327

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SVOBODA, Ludvík

Cestami života [Tištěný text] ; Díl 1. -- 1.vyd. -- Praha : Naše vojsko,
1971

2. světová válka (1939-1945) - Svoboda, Ludvík

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

SVOBODA, Ludvík, 1895-1979

Deník z doby válečné : červen 1939 - leden 1943 / Ludvík Svoboda ; [text z
rukopisu přepsala, poznámkami opatřila a knižní vydání s předmluvou a
životopisem připravila Zoe Klusáková-Svobodová ; doslov Robert Kvaček]. --
1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 2008. -- 301 s., [8] s. obr. příl. : il.,
portréty ; 24 cm. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a
rejstřík
ISBN 978-80-204-1939-2 (váz.) : 329.00 Kč

Svoboda, Ludvík, 1895-1979 - generálové - 2. světová válka (1939-1945) -
zahraniční odboj - zahraniční vojenské jednotky - válečné deníky - česká
literatura

94"1939/1945":355/359:929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠEDOVÁ, Lenka, zemř. 2013

Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak / z vybraných úryvků již vydaných
knih i z dosud nepublikovaných příběhů vybrala, sestavila a zapsala Lenka
Šedová. -- V nakl. Barrister & Principal 1. vyd. -- Brno : Barrister &
Principal, 2012. -- 273 s. : portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-87474-85-3 (váz.) : Kč 159,00
2. světová válka (1939-1945) - holocaust, 1939-1945 - koncentrační tábory -
Židé - ženy a válka - vzpomínky - autobiografický

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠIŠKA, Jiří F.

Rudé hvězdy válečného nebe. 1. , 2. / Jiří F. Šiška. -- Olomouc : Votobia,
1998. -- 185 s., obr. příl. : fot., tb., schémata. ; 21 cm. -- Obsahuje:
Jednooký bitevní pilot ; 46. pluk nočních čarodějnic
ISBN 80-7198-297-0
2. světová válka (1939-1945) - letectví - východní fronta

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠMOLDAS, Zdeněk

Českoslovenští letci v boji proti fašismu [Tištěný text] . -- 1. vyd. --
Praha : Naše vojsko, 1987. -- (Živá minulost)
50,00 Kčs

2. světová válka (1939-1945) - českoslovenští letci

940.53:93

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠNAJDR, Miroslav

Pád Paříže : letecká válka v deseti červnových dnech roku 1940 / Miroslav
Šnajdr. -- Olomouc : Votobia, 2000. -- 616 s., [24] s.obr.příl. : il. ; 24
cm
ISBN 80-7198-443-4

2. světová válka (1939-1945) - 1940 - Paříž - bitvy - letectví

940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠNAJDR, Miroslav

Palubní stíhači Jeho Veličenstva [Tištěný text] : FAA 1942 - 1943 / [Il.
Zbyněk Válka] ; 2, 1997 : VOTOBIA ; Olomouc. -- obr. příl. : fot., pl., mp.
-- 314 s.
Kč 299,0080-7198-280-6

námořní letectvo - letadlové lodě - 2. světová válka (1939-1945)

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠNAJDR, Miroslav

Palubní stíhači Jejího Veličenstva [Tištěný text] : FAA 1939 - 1941 /
[Kresby lodí Miroslav Šnajdr ; Il., kresby letadel Zbyněk Válka] ; 1. --
[Olomouc : VOTOBIA, 1996]. -- 333 s. : obr., fot., mp., tb. + fot. příl.
ISBN 80-85619-82-2 : Kč 154,00

námořní letectvo - 2. světová válka (1939-1945) - letadlové lodě

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠOLC, Jiří

A zpívali jsme Tipperary [Tištěný text] : Výcvik československých


parašutistů ve Velké Británii. -- 1. vyd. -- Praha : MERKUR, 1993. -- 94 s.
: obr. + fot. příl. -- (Muži pro zvláštní úkoly)
ISBN 80-7032-853-3 : Kč 42,00

domácí odboj - 2. světová válka (1939-1945) - zahraniční odboj

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ŠOLC, Jiří,1932-

Za frontou na východě : českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích
na východní frontě za druhé světové války (1941-1 / Jiří Šolc. -- Vyd.1. --
Cheb : Svět křídel, 2003. -- 341 s. : il. ; 25 cm. -- Obsahuje jmenný
rejstřík parašutistů s.181-318 -- Bibl. 340-341
ISBN 80-85280-93-0 : 260.00

2. světová válka (1939-1945) - východní fronta - 1941-1945 - parašutisté -
výsadkové vojsko - válečné operace - výsadkáři - partyzánské hnutí

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"0375/20.."

ŠVORC, Peter, 1957-

Zakletá zem : Podkarpatská Rus 1918-1946 / Peter Švorc ; [překlad ze
slovenštiny Miroslav Ottomanský]. -- Vyd. 1. -- Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2007. -- 318 s. : il. ; 21 cm. -- Bibl. s. 303-311 --
Rejstřík s. 313-317
ISBN 978-80-7106-754-2 : Kč 239.00

dějiny - Československo - Podkarpatská Rus - hospodářské poměry - 1.
republika - 2. světová válka (1939-1945) - 1918-1946 - politika - Rusíni -
slovenská literatura - 1. světová válka (1914-1918)

94"0375/20.."

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TARANT, V. E.

Poslední rok Kriegsmarine [Tištěný text] / [Přel. Karel Šuchman]. -- 1.
vyd, 1995 : MUSTANG ; Plzeň. -- fot. příl : tb., mp. -- 222 s. ;
(sv.6Military )
Kč 145,0080-85831-63-5

2. světová válka (1939-1945) - Německo - loďstvo

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/45"

TARRANT, V.E.

Ponorky útočí : ofenziva německých ponorek 1914-1945 / V.E. Tarrant ; [z
anglického originálu ... přeložil Radomír Pleiner]. -- Vyd. 1. -- Praha :
Naše vojsko, 1998. -- 191 s. : il., mp. ; 26 x 25 cm
ISBN 80-206-0551-7

ponorky - 2. světová válka (1939-1945) - 1. světová válka (1914-1918) -
námořnictvo - Německo

94"1939/45"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

THOMAS, Gordon

Pouť zatracených / Gordon Thomas, Max Morgan Witts ; [z anglického
originálu ... přeložila Libuše Čižmárová]. -- 1. vyd. -- Ostrava : OLDAG,
1999. -- 321 s. : fot., mp. ; 21 cm
ISBN 80-85954-61-3

Židé - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

THOMAS, Hugh

Dvojníci [Tištěný text] : Pravda o tělech v berlínském bunkru / [Z angl.
orig. přel. Alena Šmídová]. -- 1. vyd. -- Praha : Dita, 1997. -- 365 s. +
fot. příl.
ISBN 80-85926-19-9 : Kč 245,00

Berlín - 2. světová válka (1939-1945) - Hitlerova smrt

. Hitler Adolf

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TILLMAN, Barrett

Hellcat [Tištěný text] : F6F Hellcat ve válce / [Il. Miloslav Klofanda ;
Přel. Vladimír Panoš]. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT KŘÍDEL, 1997. -- 212 s. :
fot., obr.
ISBN 80-85280-49-3 : Kč 229,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TILLMAN, Barrett

Wildcat [Tištěný text] / [Přel. Vladimír Panoš]. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT
KŘÍDEL, 1997. -- 243 s. : obr., fot.
ISBN 80-85280-45-0 : Kč 148,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

940.53:940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TOLHURST, Michael

Bastogne : bitva v Ardenách : [bojiště Evropy] / Michael Tolhurst ; [z
anglického originálu ... přeložil Jan Kozák]. -- Vyd.1. -- Brno : Jota,
2002. -- 108 s.,[68] s.obr.příl. : il. ; 21 cm. -- (Jota-Military). --
Originál:Battle of the bulge Bastogne
ISBN 80-7217-165-9 : 228.00

vojenství - 2. světová válka (1939-1945) - válečné operace - bitvy - 1944 -
Belgie - Bastogne - Ardeny - bitva v Ardenách - německá armáda - americká
armáda

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TOLIVER, Raymond F.

Sundejte Hartmanna! : [svědectví o životě nejlepšího německého stíhače
druhé světové války] / Raymond F.Toliver, Trevor J.Constable ; [z německého
originálu ... přeložil Vladimír Vuško]. -- Praha : Naše vojsko, 2003. --
196 s., [36] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- Další názvová informace z
obálky
ISBN 80-206-0688-2 : 269.00

2. světová válka (1939-1945) - stíhači - letectví - Německo -
Hartmann,Erich,1922-1993 - vzpomínky

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"0375/20.."

TOMAN, Luděk

Po tajných cestách ; Neviditelná válka 1945-1989 : fiktivní demokracie
versus policejní komunismus ; 1. ; 2. / Luděk Toman. -- Praha : Votobia,
1999. -- 328 s. ; 21 cm
ISBN 80-7220-017-8

historie - 2. světová válka (1939-1945) - zpravodajské služby

94"0375/20..":327:940.53:327

*****************************************************
N 94(437.3)

TOMÁŠEK, Dušan

Causa Emil Hácha [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : Themis, 1995. --
221 s. + fot. příl.
ISBN 80-85821-30-3 : Kč 106,00

2. světová válka (1939-1945) - 1938-1945 - prezident republiky
. Hácha Emil

943.7:943.7"19"

*****************************************************
N 94(437.3)

TOMÁŠEK, Dušan

Generál Alois Eliáš : jeden český osud / Dušan Tomášek, Robert Kvaček. --
2. dopl. vyd. -- Třebíč : Akcent, 2001. -- 107 s., [10] s. obr. příl. : il.
; 21 cm. -- (Fakta)
ISBN 80-7268-141-9

historie - protektorát - 2. světová válka (1939-1945) - Eliáš, Alois -
monografie - Československo

94(437.3):92:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TOMÁŠEK, Dušan,1924-

Sám proti gestapu, aneb, Oresta mi všechno vzala / Dušan Tomášek. -- Vyd.1.
-- Třebíč : Akcent, 2001. -- 169 s., [10] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. --
(Fakta)
ISBN 80-7268-131-1

2. světová válka (1939-1945) - protektorát - gestapo - odboj - atentáty -
Ležáky - Tomášek, Dušan - vzpomínky - autobiografický - literatura faktu

94"1939/1945"

*****************************************************
N
TREVOR-ROPER, Hugh

Poslední dny Adolfa Hitlera [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Marta
Staňková]. -- 2. vyd, oprav. a dopln. -- [Praha : AURORA, 1995]. -- 300 s.
: pl.
ISBN 80-901603-9-5 : Kč 99,00

2. světová válka (1939-1945) - Německo - monografie

. Hitler Adolf

92 Hitler A.:92

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TROJAN, Emil

Tak přísahali. . . : [partyzánský odboj v Orlických horách v letech
1939-1945] / Emil Trojan. -- Vyd. 1. -- Ustí nad Orlicí : Oftis, 2001. --
384 s. : il., mp. ; 24 cm. -- Bibl. s. 383
ISBN 80-86042-42-1

protifašistický odboj - partyzánské hnutí - partyzáni - 2. světová válka
(1939-1945) - protektorát Čechy a Morava - Orlické hory

94"1939/1945":943.7"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

TROJAN, Emil, 1947-

Betonová hranice. IV. díl : československé pohraniční opevnění 1936-1938 /
Emil Trojan. -- Vyd. 1. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2005. -- 143 s. : il. ;
31 cm
ISBN 80-86845-24-9 : 239.00

pohraniční opevnění - bunkry - pevnosti - Československo - 1936-1938 - 2.
světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53

TROJAN, Emil, 1947-

Tak přísahali-- : partyzánský odboj v českém pohraničí v letech 1939-1945 /
Emil Trojan, Martin Vaňourek. -- Mohelnice : Martin Vaňourek, 2010. -- 383
s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm. -- 1500 výt. -- Obsahuje
bibliografii. -- Obsahuje též: Dekrety prezidenta Československé republiky
Dr. E. Beneše
ISBN 978-80-902949-4-3 (váz.) : Kč 369,00

partyzánské hnutí - protifašistický odboj - 2. světová válka (1939-1945) -
Sudety (Česko) - Orlické hory - česká literatura

940.53:943.7"1939/1945

*****************************************************
N 623
TUBBS, D. B.

Bombardér Lancaster [Tištěný text] / [Z angl. orig. přel. Jiří Wolf]. --
1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1994. -- 89 s. + obr. příl.
ISBN 80-206-0188-0 : Kč 66,00

letectví - Velká Británie - 2. světová válka (1939-1945)

623:623

*****************************************************
N 94"0375/20.."

UDET, Ernst, 1896-1941

Smrt létá rychleji, aneb, Můj život letce / Ernst Udet ; [z německého
originálu ... podle překladu L. Plechatého]. -- 2. vyd. -- V Ústí nad Labem
: AOS Publishing, 2013. -- 132 s., [33] s. obr. příl. : il., portréty,
faksim. ; 21 cm. -- Název originálu: Mein Fliegerleben
ISBN 978-80-87624-10-4 (brož.) : 249.00 Kč

Udet, Ernst, 1896-1941 - 1. světová válka (1914-1918) - letecké
operace-Spojené státy americké - vojenští letci-Německo-20. stol. -
autobiografický - vzpomínkový - 2. světová válka (1939-1945) - německá
literatura

94"0375/20..":929

*****************************************************
N
VALIŠ, Zdeněk

Generál Karel Janoušek [Tištěný text] . -- 1. vyd. -- Praha : V RÁJI, 1997.
-- 180 s. + fot. příl.
ISBN 80-85894-44-0 : Kč 148,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví - českolovenské letectvo -
vzpomínky

. Janoušek Karel

92 Janoušek K.:92

*****************************************************
N 623
VÁLKA, Zbyněk, 1960-

Stíhací letadla [Tištěný text] : 1939 - 45 / Velká Británie - Německo,
1996 ; Olomouc : VOTOBIA. -- fot. příl. : fot., tb. -- 110 s.
Kč 129,0080-7198-260-1

typy letadel - 2. světová válka (1939-1945) - letectví

623:623

*****************************************************
N 623
VÁLKA, Zbyněk, 1960-

Stíhací letadla : 1939-45 /
Itálie,Francie,SSSR,Československo,Polsko,Holandsko,Švédsko,Austrálie /
Zbyněk Válka ; [illustrations Zbyněk Válka]. -- Olomouc : Votobia, 1999. --
95 s.[36]s.obr.příl.: il. ; 21 cm
ISBN 80-7198-396-9

letadla - 2. světová válka (1939-1945) - stíhací letadla - vojenská letadla
- letectví - letci - Itálie - Francie - Československo - Polsko - Holandsko
- Švédsko - Austrálie

623

*****************************************************
N 623

VÁLKA, Zbyněk, 1960-

Stíhací letadla : 1939-45 / USA-Japonsko / Zbyněk Válka. -- Olomouc :
Votobia, 1996. -- 88 s., [40] s. obr. příl. : il. ; 20 cm
ISBN 80-7198-091-9

stíhací letadla - letadla - letectví - vojenská letadla - 1939-1945 - 2.
světová válka (1939-1945) - USA - Japonsko

623

*****************************************************
N 623
VÁLKA, Zbyněk, 1960-

Tajné zbraně Třetí říše. II. / Zbyněk Válka. -- Olomouc : Votobia, 2001-.
-- 128 s., [8] obr. příl. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm. --
Obálkový podnázev: 1939-1945. -- Obsahuje bibliografii. -- Obsahuje: sv. I.
2001. 105 s., [8] s. obr. příl. -- sv. II. 2002. 128 s., [8] s. obr. příl
ISBN 80-7198-540-6 (sv. 2 : brož.) : 49,00 Kč. -- ISBN 80-7198-487-6 (sv.
1 : brož.)

vojenská technika - vojenské ponorky-Německo-1939-1945 - vojenská
letadla-Německo-1939-1945 - letadla - ponorky - 2. světová válka
(1939-1945)

623:94"1939/1945"

*****************************************************
N 940.53
VANČATA, Pavel

Klikař Roger : životní příběh Jaromíra Bajera, radiotelegrafisty a střelce
RAF / Pavel Vančata ; [fotograf Jaromír Bajer]. -- 1. vyd. -- Praha :
Ostrov, 2004. -- 271 s., [48] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- Bibl. s.
260-263
ISBN 80-86289-36-2 : 249.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - letectvo - RAF - Bajer, Jaromír - vzpomínky
- životopisy - letci

940.53

*****************************************************
N 92
VANČATA, Pavel

RCAF bylo jejich osudem / Pavel Vančata : [životní příběhy trojice čs.
letců v kanadském letectvu / fotopříloha archiv autora a uvedené zdroje].
-- 1. vyd. -- Praha : Toužimský & Moravec, 2008. -- 312 s., [40] s. obr.
příl. : il. ; 21 cm. -- Další názvová informace z obálky. -- Bibl. s. 263 -
266
ISBN 978-80-7264-096-6 : 239.00 Kč

2. světová válka (1939-1945) - letci - piloti - československý zahraniční
odboj - Kanada - RCAF - životopisy - Havlíček Vladimír - Najemnik Otto -
Sopouch Vladimír - česká literatura

92:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

VAŇOUREK, Martin, 1968-

Hraničáři tvrze Bouda vzpomínají / Martin Vaňourek. -- Mohelnice :
Vaňourek, [1999?]. -- 36 s., [20] s. obr. příl. : il. ; 21 cm
79.00

2. světová válka (1939-1945) - opevnění - Králicko - tvrze - Bouda - vojáci
- hraničáři - vzpomínky

94"1939/1945":943.7

*****************************************************
N 94"1939/1945"

VAUSE, Jordan

Ponorkové eso [Tištěný text] : Příběh Wolfganga Lütha / [Přel. Leonid
Křížek]. -- 1. vyd, 1994 : Elka Press ; Praha. -- fot. -- 217 s.
Kč 94,0080-901694-3-0

ponorky - 2. světová válka (1939-1945) - loďstvo - námořnictvo

940.53/.54:940.53

*****************************************************
N 94"1939/1945"

VÁVROVÁ, Milada,1921-

Vojáci v sukních / Milada Vávrová. -- Jihlava : M.Vávrová, 2001. -- 158 s.
: il. ; 21 cm
185.00

2. světová válka (1939-1945) - Československo - armáda - východní fronta -
západní fronta - ženy v armádě

94"1939/1945":92

*****************************************************
N 623
VEJŘÍK, Lubomír

Vzestup a pád orlů Nipponu [Tištěný text] : První díl historie japonského
letectva : 1931 - 1941 : Prolog / [Fot. a výkresy ...]. -- 1. vyd. -- Cheb
: Svět křídel, 1994. -- 301 s. : fot., barev. fot., obr., tb.
ISBN 80-85820-26-4 : Kč 159,00

letectví - Japonsko - 2. světová válka (1939-1945)

623:623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

VEJŘÍK, Lubomír

Vzestup a pád orlů Nipponu. Pearl Harbor Tenno Heika Banzai [Tištěný text]
: Druhý díl historie japonského letectva / [Výkresy a mp. .. ; Barev. il.,
pérovky Miloslav Klofanda] ; 2. díl. -- 1. vyd. -- Cheb : SVĚT KŘÍDEL,
1995. -- 373 s. : obr., barev. obr., mp.
ISBN 80-85280-35-3 : Kč 200,00

2. světová válka (1939-1945) - letectví - Japonsko

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"0375/20.."

VIEZELOVÁ, Jindra,1927-

Poslední Chazaři z Podkarpatské Rusi / Jindra Viezelová. -- Praha : Primus,
2002. -- 150 s. ; 21 cm. -- Na obálce ISBN 80-86207-57-9. -- V copyrightu
uvedeno jméno autorky: Jindra Rosenbaumová-Viezelová. -- Bibl. s. 149-150
ISBN 80-86207-45-5 : 169.00

stol.20. - Židé podkarpatoruští - vzpomínky - 2. světová válka (1939-1945)
- Palestina - Podkarpatská Rus - Židé - historie - holocaust - Chazarsko -
Chazaři - judaismus

94"0375/20.."

*****************************************************
N 94"1939/1945"

VLČKOVÁ, Věra, 1945-

Doufám, dokud dýchám-- : Eva Reichová /Zelená/ Věra Löwenbachová
/Feldmanová/-Bondyová Marie Spitzová /Vítovcová/ Eva Hejzlarová : [příběhy
žen, které přežily holocaust] / Věra Vlčková. -- Náchod : V. Vlčková, 2006.
-- 308 s. : il. ; 21 cm. -- Bibl. s. 290-293 -- Rejstříi s. 295-308
ISBN 80-239-5807-0 : 220.00 Kč

koncentrační tábory - ženy - Židé - Česká Skalice - Reichová, Eva - Zelená,
Eva - Löwenbachová, Věra - Feldmanová-Bondyová, Věra - Spitzová-Vítovcová,
Marie - Hejzlarová-Koubková, Eva - Terezín - Osvětim - 2. světová válka
(1939-1945) - okupace

94"1939/1945":92:32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

WACKER, Albrecht

Na mušce lovce : vzpomínky elitního odstřelovače wehrmachtu Josefa "Seppa"
Allerbergera / Albrecht Wacker ; [přeložil Vladimír Cinke]. -- 1. vyd. --


Praha : Mladá fronta, 2013. -- 215 s., [48] s. obr. příl. : il., mapy,
portréty, plány, faksim. ; 21 cm. -- (Arma & musae ; sv. 16). -- Přeloženo
z němčiny. -- Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-204-2235-4 (váz.) : 299.00 Kč

Allerberger, Josef, 1924-2010 - Německo, Wehrmacht -
vojáci-Německo-1939-1945 - odstřelovači-Německo - ozbrojené síly-Německo -
2. světová válka (1939-1945) - autobiografický - vzpomínkový - německá
literatura

94"1939/1945":929

*****************************************************
N 940.53
WARNER, Philip

Bitva o Francii 1940 : 10. května - 22. června / Philip Warner ; [z
anglického originálu ... přeložil Vladimír Fuksa]. -- Vyd. 1. -- Praha :
Beta-Dobrovský, 2005. -- 292 s., [8] s. obr. příl. : il., mp., pl. ; 21 cm.
-- Bibl. s. 282-284 -- Rejstřík s. 285-292. -- Název originálu: The battle
of France, 1940
ISBN 80-7306-210-0 (Beta - P. Dobrovský) : Kč 229.00. -- ISBN
80-7291-139-2 (J. Ševčík,Plzeň)

2. světová válka (1939-1945) - Evropa - Francie - nacismus - francouzská
armáda - spojenecké armády - válečné operace - bitvy - bitva o Francii -
bitva u Dunkerque - 1940 - literatura faktu

940.53"1940"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

WEIDENHOFER, Miloš

Boje v Atlantiku / Miloš Weidenhöfer. -- Brno : NÁVRAT, 1992. -- 110 s.,
fot. příl. : il., mp., tb. ; 21 cm. -- (Válečná tematika ; sv. 2)
ISBN 80-85432-14-5

2. světová válka (1939-1945) - námořnictvo

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

WELLUM, Geoffrey, 1922-

První světlo / Geoffrey Wellum ; [z anglického originálu ... přeložil Jan
Jícha]. -- Vyd. 1. -- Praha : Beta, 2004. -- 303 s., [16] s. obr. příl. :
il. ; 21 cm. -- Obsahuje čb. fot. -- Název originálu: First Light
ISBN 80-7306-142-2 : 239.00 Kč

autobiografický - 2. světová válka (1939-1945) - bitva o Británii - piloti
- RAF - vzpomínky

94"1939/1945"

*****************************************************
N
WHITING, Charles

Skorzeny : nejnebezpečnější muž Evropy / Charles Whiting ; [z anglického
originálu ... přeložil Jan Mrlik]. -- Vyd. 1. -- Frýdek-Místek : Alpress,
1999. -- 181 s.,[8] s.fot. : il. ; 21 cm
ISBN 80-7218-281-1

špionáž - tajné služby - 2. světová válka (1939-1945)

327

*****************************************************
N 32

WHYMANT, Robert, 1944-2004

Richard Sorge a jeho tokijská špionážní rezidentura : Stalinův špion /
Robert Whymant ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Pauer]. --
Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko, 2007. -- 332 s., [8] s. obr. příl. : il. ;
24 cm. -- Další názvová informace z obálky. -- Bibl. s. 331-332. -- Název
originálu: Stalin's spy
ISBN 978-80-206-0001-1 (váz.) : 299.00 Kč

tajné služby - mezinárodní špionáž - špionážní operace - japonská
zpravodajská služba - sovětští špioni - 2. světová válka (1939-1945) -
Sorge, Richard, 1895-1944

32:940.53:92 Sorge R.

*****************************************************
N
WIESENTHAL, Simon

Spravedlnost, nikoli pomstu [Tištěný text] : Paměti / [Z něm. orig. přel.
Pavel Stránský]. -- 1. vyd, 1994 : Sfinga ; Ostrava. -- 409 s.
Kč 120,0080-85491-53-2

2. světová válka (1939-1945) - vzpomínky - Židé - oběti nacismu

92:92 Wiesenthal S.

*****************************************************
N 623
WILLS, Chuck

Ilustrované dějiny zbraní : od pazourkových seker k automatickým zbraním /
Chuck Wills ; ve spolupráci s Bermanovým muzeem světových dějin ; [z
originálu ... přeložil Peter Kiššík]. -- Bratislava : Perfekt, 2007. -- 240
s. : il. ; 29 cm. -- Rejstřík s. 232 - 239
ISBN 978-80-8046-373-1 : 699.00 Kč

zbraně - brnění - nože - sekery - pistole - meče - kulomety - kulovnice -
1. světová válka (1914-1918) - 2. světová válka (1939-1945) - biologické
zbraně - chemické zbraně - vojenská technika

623

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ZAVADIL, Blahoslav

Nebyli jsme svatí... [Tištěný text] : Vzpomínky příslušníka československé
zahraniční armády na válečná léta 1939 - 1945 / [Uprav. Jan Břečka]. -- 1.
vyd. -- Brno : JOTA, 1996. -- 170 s. + fot. příl. -- (Military)
ISBN 80-85617-63-3 : Kč 138,00

2. světová válka (1939-1945) - čs. jednotky

940.53/.54:94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ZEBROWSKI, Wolfgang

Noci nad mraky [Tištěný text] / [Z něm. orig. přel. Milan Váňa]. -- 1.
vyd. -- Plzeň : MUSTANG, 1997. -- 87 s. + fot. příl. -- (Pilot)
ISBN 80-7191-279-4 : Kč 85,00

letectví - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":940.53/.54

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ZIEGLER, Mano

Messerschmitt Me 262 [Tištěný text] / [Přel. Vladimír Vuško]. -- 1. vyd.
-- Plzeň : MUSTANG, 1993. -- 145 s. + fot. příl.
ISBN 80-85831-03-1 : Kč 79,00

Německo - letectví - 2. světová válka (1939-1945)

94"1939/1945"

*****************************************************
N 92
ZINN-COLLIS, Zoltan, 1940-

Přežil jsem peklo Bergen-Belsen / Zoltan Zinn-Collis, Alicia McAuley ; [z
anglického originálu ... přeložil Petr Dundek]. -- Líbeznice : Víkend,

2010. -- 254 s., [8] s. obr. příl. -- Název originálu: Final witness
ISBN 978-80-7222-668-9 : 259.00 Kč

autobiografický - vzpomínkový - vzpomínky - židovské děti - koncentrační
tábory - 2. světová válka (1939-1945) - Bergen-Belsen - anglická literatura

929

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica

Židé v boji a odboji : rezistence československých Židů v letech druhé
světové války : přispěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech
17. - 18. října 2006 v Praze pod záštitou prof. RNDr. Václava Pačesa,
DrSc., předsedy Akademie věd ČR / uspořádala Zlatica Zudová-Lešková. --
Praha : Historický ústav, 2007. -- 414 s. : il. ; 22 cm. -- (Práce
hisotického ústavu AV ČR, v.v.i. ; Řada/Series C - Miscellanea ; sv.17)
ISBN 80-7286-115-6ISBN 978-80-7286-115-6 (chybné)

2. světová válka (1939-1945) - Židé - holocaust - odboj

94"1939/1945"

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, 1957-

Cesty k sebe : Česi v československom demokratickom a komunistickom odboji
na Slovensku v rokoch 1939-1943 : (k česko-slovenským vzťahom a k cestám
návratu československej štátnosti počas druhej svetovej vojny) / Zlatica
Zudová-Lešková. -- Praha : Historický ústav, 2009. -- 349 s. : il.,
portréty, faksim. ; 22 cm. -- (Práce Historického ústavu Akademie věd České
republiky =. Řada A ; Monographia ; sv. 24) (Opera Instituti historici
Pragae ). -- Anglické resumé. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické
odkazy a rejstřík
ISBN 978-80-7286-146-0 (váz.)

protifašistický odboj - partyzánské hnutí - Češi - Češi a Slováci - 2.
světová válka (1939-1945)

94"1939/1945":32

*****************************************************
N 94"1939/1945"

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, 1957-

Zapomenutá elita : českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945 /

Zlatica Zudová-Lešková. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta ; Historický
ústav Akademie věd České republiky, 2011. -- 325 s. : portréty ; 25 cm. --
Anglické resumé. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a
rejstříky
ISBN 978-80-204-2165-4 (Mladá fronta : váz.). -- ISBN 978-80-7286-195-8
(Historický ústav AV ČR : váz.) : 359.00 Kč

vojenská diplomacie - vojenští diplomaté - 2. světová válka (1939-1945) -
zahraniční odboj - medailony - česká literatura

94"1939/1945":355/359

*****************************************************
N 92
ŽUKOV, Georgij Konstantinovič

Vzpomínky a úvahy. 2 / Georgij Konstantinovič Žukov ; [z ruského originálu
... přeložil Jiří Fidler]. -- 3. čes. vyd.(V Našem vojsku 2.). -- Praha :
Naše vojsko, 2005. -- 413 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. --
(Historie a vojenství). -- Název originálu: Vospominanija i razmyšlenija
ISBN 80-206-0795-1 : 349.00 Kč. -- ISBN 80-206-0797-8 (soubor)

vojenství - Sovětský svaz - 2. světová válka (1939-1945) - vojevůdci -
Žukov, Georgij Konstantinovič - vzpomínky - životopisný - autobiografický

92:940.53

*****************************************************
N 92
ŽUKOV, Georgij Konstantinovič

Vzpomínky a úvahy. 3 / Georgij Konstantinovič Žukov ; [z ruského originálu
... přeložil Jiří Fidler]. -- 3. čes. vyd.( v Našem vojsku 2.). -- Praha :
Naše vojsko, 2006. -- 409 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. --
(Historie a vojenství). -- Orig. : Vospominanija i razmyšlenija
ISBN 80-206-0796-X : 349.00 Kč. -- ISBN 80-206-797-8(soubor)

2. světová válka (1939-1945) - vojenství - Postupimská konference - Rudá
armáda - východní fronta - bitva o Berlín - kapitulace

92:940.53

*****************************************************
92
ŽUKOV, Georgij Konstantinovič

Vzpomínky a úvahy [Tištěný text] ; Díl 1. -- 2. vyd, dopl. -- Praha : Naše
vojsko, 1976

2. světová válka (1939-1945)

92

*****************************************************
92
ŽUKOV, Georgij Konstantinovič

Vzpomínky a úvahy [Tištěný text] ; Díl 2. -- 2. vyd, dopl. -- Praha : Naše
vojsko, 1976

2. světová válka (1939-1945)

92