Poprvé v knihovně

na . Odesláno do Dokumenty

Poprvé v knihovně:

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby rovným způsobem všem občanům bez rozdílu. Všechny dokumenty z fondu knihovny můžete studovat v čítárně a studovně.

Pokud si budete chtít vypůjčit knihy, audioknihy, časopisy a noviny mimo knihovnu, budete se muset zaregistrovat. ​

Jak získat čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz obdržíte na počkání po vyplnění přihlášky v jednotlivých odděleních knihovny. Osobní údaje našich čtenářů jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. a jsou získány od subjektu údajů na základě zákona č. 257/2001 Sb, knihovní zákon, tj. na základě legislativního důvodu či pro plnění smlouvy a jsou vedeny v tomto rozsahu:

Identifikační údaje

  • Jméno a příjmení klienta.

  • Datum narození.

  • Adresa trvalého nebo přechodného pobytu.

Kontaktní údaje - v některých případech:

  • E-mailová adresa.

  • Telefonní kontakt.

  • Kontaktní osoba zvolená klientem.

Jedná se o získané osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas lze osobně odvolat v kanceláři knihovny a to kdykoli během pracovní doby a po ověření totožnosti.

Čtenářský průkaz je aktivní 1 rok, poté je nutné zaplacením registračního poplatku opět registraci obnovit. Ceny registrace najdete v ceníku knihovny.

Jak si půjčit knihu

S výběrem knih či orientaci v knihovně vám rádi pomůžeme.

Výpůjční lhůta: dokumenty půjčujeme na 30 dnů. Pokud nejsou rezervované dalším čtenářem, je možné jejich výpůjčku prodloužit. Výpůjčky si můžete prodloužit mailem, telefonem či osobně v knihovně.

Čtenářské konto

Čtenářské konto  se vám aktivuje s registrací v knihovně.  Z pohodlí domova tak můžete prostřednictvím on-lina katalogu knihy vyhledávat a rezervovat. Do svého čtenářského konta či do online katalogu můžete vstoupit prostřednictvím odkazu na webových stránkách knihovny.  Ve svém účtu vidíte, kdy máte výpůjčky vrátit, zda nám něco nedlužíte, zda máte zaplacenou registraci. ​

On-line katalog

On-line katalog je katalog (seznam) všech knih, časopisů, článků, které máme v knihovně. Můžete zde vyhledávat podle názvu dokumentu, autora či tématu. Registrovaní čtenáři mohou, pokud je vámi žádaný titul vypůjčený, tituly rezervovat. Vstoupit do katalogu můžete prostřednictvím odkazu na webových stránkách knihovny.

Instrukce: Do připravených polí formuláře zadejte hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Pokud vyplníte více řádek, vyhledané výsledky budou splňovat všechna kritéria zároveň. Je možné použít pravostranného krácení slov (nedoplňujte slova znakem * nebo ?). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstřík termínů použitých v tomto poli. Můžete též použít formulář pro Kombinovaný dotaz.

Význam Lokace exemplářů:
Středisko - konkrétní exemplář je určen pro výměnu mezi knihovnami. Není určen pro běžný výpůjční režim.
Regionální - exemplář je určen pouze pro prezenční půjčování v knihovně
Příruční knihovna - Exemplář je určen pro půjčování ve studovně
Dospělí/Dětské - na exemplář se nevztahují žádná omezení, lze běžně půjčovat dle knihovního řádu 

Meziknihovní výpůjční služba

Pokud nenaleznete požadovaný titul v naší knihovně, nezoufejte. Můžeme vám knihy či kopie článků z novin a časopisů zajistit z jiných knihoven. Výpůjčka je obvykle na 30 dnů podle podmínek půjčující knihovny. O možnosti prodloužení výpůjčky se včas informujte v knihovně.

Internet a práce na počítači

V knihovně jsou k dispozici počítače s připojením na Internet, případně k práci ve Wordu, Excelu a dalších kancelářských programech. 

Tisk, kopírování, scanování

V knihovně je k dispozici tiskárna, kopírka a scanner. Kopírování provádíme z materiálů (knih, časopisů…) knihovny. Služby jsou zpoplatněny dle ceníku knihovny.